Cengiz Aldemir/ANKARA - İktidarın yanlış sağlık politikaları yüzünden sağlık sisteminin can damarı olan hekimlerin büyük sorunlar yaşadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İz Gazete'ye yaptığı değerlendirmesinde, hastanelerde muayene zaman sınırlamasının AKP iktidarında tümüyle uzaklaştığını belirterek,

"İktidar her fırsatta “Sağlıkta çağ atladık” diye övündüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı, ‘Jet hızıyla hasta bakma’ anlayışını da beraberinde getirdi. Hekimlerden Merkezi Hekim Randevu Sistemi randevularını 5 dakikada bir olacak şekilde düzenlemeleri, gün içerisinde 90 hasta bakmaları isteniyor. Beş dakikada sağlıklı bir muayene yapılamayacağının altını çizen hekimler ise Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)nün kriterlerini anımsatıyor" dedi.

18 AYDA 8 BİN DOKTOR İSTİFA ETTİ

DSÖ’ye göre bir doktorun, muayene ve doğru tanı koyma sürenin 20 dakika olduğunu anımsatan CHP'li Serter, geleceğin sağlık eğitimi ve hizmetlerini sunmak için hazırlanan asistan hekimlerin yoğun mesaiden şiddette, mobbingden eğitimlerin yetersizliğine kadar onlarca sorunla boğuştuklarını söyledi. Asistanların, “Tükendik, artık ilaçlarla ayakta duruyoruz.” dediklerini kaydeden Serter, iktidarın sağlık alanında en çok kullandığı argümanlardan birinin performans anlayışı olduğunu belirterek, "Bilindiği üzere performans kavramı hemen birçok alanda olduğu gibi özünden koparılarak kullanılmaktadır. Hükümetin sağlık ve eğitim alanındaki performansı propaganda edilenin aksine çok kötüdür. Sadece geçtiğimiz yıl, Türk Tabipleri Birliği’nin  verilerine göre, 18 ayda istifa eden doktor sayısı 8 bini buldu. Üstelik 18 aylık sürenin büyük bölümünde istifa yasağı vardı" eleştirisinde bulundu.

ASİSTAN HEKİMLER UCUZ İŞ GÜCÜ GÖRÜLÜYOR

Asistan hekimlerin ucuz iş gücü olarak görüldüğünü, "Hocalarımıza karşı ses çıkaramıyoruz. Tepki gösterdiğimizde tüm hayatımız sıkıntıya giriyor." dediklerini kaydeden Serter, asistanların, eğitimden ziyade hekim açığını kapamak için rotasyona gönderildikleri bilgisini paylaştı. Asistan doktorların yoğun mesaiden şiddete, mobbingden eğitimlerin yetersizliğine kadar onlarca sorunla boğuştuklarını ifade eden CHP'li Serter, "Asistan hekimler, “Tükendik, artık ilaçlarla ayakta duruyoruz” diye konuşuyor. Eğitim süreci olduğu için bu normal karşılanıyor. Üç ay boyunca yöneticilerden psikolojik şiddet gördüklerini söyleyenler var. Asistanlar arasında depresyon oranı çok yüksek. Hemen hemen herkes antidepresan aldıklarını, uyuyamadıklarını, 34 saat kesintisiz çalıştıkları zamanlar olduğunu ifade ediyorlar. "Nöbet sonrası izin yapmıyoruz. 

ASİSTAN ASİSTANLARI EĞİTİYOR

1-2 yıl önce başlayan asistanlar eğitiyor bizi. Uzmanlar ortada yok. Uzman ya da öğretim görevlisinin fark etmediği bazı yanlış uygulamalar bize aktarılabiliyor. Özellikle araştırma ve eğitim hastanelerinde asistanlar eğitim alan kişi olarak değil de hizmet sunucu olarak görülüyor. Hastaneler hizmet sunumu odaklı. Bu yaklaşım eğitimlerimizi aksatıyor.” şikayetleri bana ve bir çok milletvekili arkadaşlarıma da geliyor" diye konuştu.

HASTANELERDE FİZİKSEL ŞİDDET ARTIYOR

Türk Tabipleri Birliği'nin, sadece 2020 yılında 12 bine yakın şiddet ihbarının  yapıldığını, hastanede fiziksel şiddetin hemen her gün yaşandığı bilgisini paylaşan Serter, "Çalışma koşullarındaki zorluk, ücretlendirmeyle ilgili sorunların çözümü için bütün çağrılara verilen yanıtsızlık, tükenmişlik, hekime yönelik şiddet, sadece 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilmiş sağlıkta şiddet olmuş, yani hastaneler şiddet yüzünde kaotik bir alana dönmüş durumda" sözleriyle uyarıda bulundu.

HENÜZ ÖNERGEME YANIT ALAMADIM

Daha önce sağlık çalışanlarıyla ilgili önerge de verdiğini anımsatan CHP'li Serter, "Pandeminin başlangıç süreci olan Mart 2021'den bu yana istifa eden hekim sayısının kaç olduğu?, Hastane idarecileri, hekimlere "5 dakikada muayene” baskısı uyguladığı doğru mudur?" diye sorduğunu,

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de Mart 2021'den bu yana, hastanelerde bakım gören hasta sayısını, hekim başına düşen hasta sayısını ve muayene sürelerinin ne kadar olduğunu? sormasına karşın henüz bir yanıt alamadığını da sözlerine ekledi.