1 Mayıs'ta on binlerce yurttaş bir kez daha 'hayır' dedi

Ege'de 1 Mayıs Kutlamalarına şaibeli referandum sonuçlarına karşı "hayır" bir kez daha damga vurdu.

SENDİKA 01.05.2017, 17:17 01.05.2017, 17:36
1 Mayıs'ta on binlerce yurttaş bir kez daha 'hayır' dedi

Ege'de 1 Mayıs Kutlamaları şaibeli referandum sonuçlarına karşı "hayır" bir kez daha damga vurdu. İzmir, Manisa ve Aydın'da yapılan mitinglerde binlerce emekçi hep bir ağızdan sömürüye, baskıya ve zulme karşı "hayır" dedi. 

İzmir'de 1 Mayıs Komitesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs Mitingi başladı. Devrimci İşçi sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikası Konfedarasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar ile Birleşik Haziran Hareketi Konak Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Üzerinde 10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitiren yurttaşların fotoğrafları bulunan "Katilleri tanıyoruz unuttumayacağız" yazılı pankart ile Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve ingilizce "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Sömürüye savaşa güvencesizliğe yoksulluğa, savaşa ve faşizme hayır" yazılı pankartlar taşınan yürüyüşte, sık sık "Yaşasın 1 Mayıs alanlardayız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Yaşasın sınıf dayanışması" ve "Hayır bitmedi daha yeni başlıyor" sloganları atıldı. Kortejlere İzmir Müzisyenler Derneği ve Ahura Ritim Topluluğu enstrumanları ile eşlik ederken, çocuk gelinlere dikkat çekmek için alana üzerinde "Çocuk gelinlere hayır" yazılı gelinlikle gelen uluslararası aktivistler ise ilgi odağı oldu. 
 
 
YÜRÜYÜŞTE REFERANDUM VE 'HAYIR' VURGUSU

Öte yandan Halkların Demokratik Partisi (HDP) bileşenleri, Halkevleri, Emek Partisi, Öğrenci Kolektifleri ,taraftar grupları ve çeşitli dergi çevreleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak yürüyüşle alana girdi. HDP İzmir İl Örgütü'nün 7 dilde  "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartı ile öğrencilerin "Tutuklu arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz" pankartları dikkat çekerken, onların yanı sıra yürüyüşte "Ücretli kölelik düzenine hayır", "Hayıra kelepçe vurulamaz" ve "Tek yol sokak tek yol devrim" yazılı pankartlar taşındı. Referandum ve "hayır" vurgusu yapılan yürüyüşte, "Mühürsüz oylarla başkan olunmaz", "Gazetecilere özgürlük" yazılı dövizler de taşınarak sık sık "Hayır bitmedi daha yeni başlıyor", "Tek adama hayır" ve "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı. 
 
'1 MAYIS KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ'
Mitingte Binlerce yurttaşın yanı sıra  CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır,  CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP'li yöneticilerde yerini aldı. Tüm grupların alana ulaşması ile birlikte 1 Mayıs Tertip Komistesi tarafından hazırlanan basın bildiri DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı tarafından okundu. Sınıf mücadelesi başta olmak üzere, dünyada ezme ezilme ilişkilerine karşı verilen mücadelelerin bir kazanımı olarak 1890’dan bu yana 127'inci kez birlik mücadele ve dayanışma diyerek bir araya geldiklerini söyleyen Sarı, bugün 1 Mayıs 1977 Taksim katliamının 40.yılı olduğunu ve katliamı asla unutmayacaklarını söyledi. 
 
'AKP EMEKÇİLERİN HAKLARINA GÖZ DİKTİ'
Ekonomisi dip yapmış, turizmi, tarımı, ticareti, sanayisi yanlış dış politikalarla iflas etmiş AKP iktidarının  15 yılda haraç mezat satılabilecek ne varsa satarak sıcak paraya dönüştürdüğünü ve yandaşlarının beslenmesini gerçekleştirdiğini söyleyen Sarı, iktidarın, işçi sınıfının tarihsel bir kazanımı olan kıdem tazminatına göz dikdiğini söyledi. AKP iktidarının  “tek bir taşeron işçi kalmayacak” sözünün tuzak olduğunu söyleyen Sarı, taşeron işçiliğin ortadan kalkması bir yana, AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu kaldırarak, memurun iş güvencesine son vereceği söylemlerine dikkat çekti. 
 
Güvencesiz ve kaçak çalıştırmanın bir sonucu olarak iş cinayetleri artık katliam boyutuna vardığını her yıl 1500’ün üzerinde işçi iş cinayetlerinde katledildiğini söyleyen Sarı, bürokratların hesap vermediğini söyledi. Barış isteyen, emeğinin hakkını isteyen, herkese güvenceli iş, güvenceli gelecek isteyen kamu emekçilerinin baskılar, soruşturmalar, meslekten atılmalar, sürgün edilmeler, açığa alınmalarla teslim alınmak istendiğini söyleyen Sarı, "İktidarın, eğitime, sağlığa yeterli bütçe ayırma yerine sağlık ve eğitimi sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn etmenin koşullarını torba yasalarla hazırladıkları yasa taslaklarıyla çıkarmak için örgütlü güçlere saldırarak dikensiz gül bahçesi oluşturmaya çalışmaktadır. Doğanının talanına, ülkenin kaynaklarının rantiyeye peşkeş çekilmesine karşı çıkan mimarlara, mühendislere ve onların meslek örgütlerine topyekûn savaş açma hali yaşanmaktadır. Eğitim alanındaki gerici politikalara her geçen gün daha vahim şekillerde şahit oluyoruz. Eğitimdeki gericileştirme çabalarına karşı en geniş birliktelikleri oluşturup iktidarın gericiliğine karşı özgürlükçü bir laiklik mücadelesini başlatmak acil bir görev olarak önümüzde durmaktadır" diye kaydetti.
 
'HALK İRADESİNDEN BAHSEDENLER MİLLETVEKİLLERİNİ, BELEDİYE BAŞKANLARINI TUTUKLUYOR'
Her fırsatta “halkın sandığa yansıyan iradesinin esas olduğundan” bahsedenlerin, milyonlarca insanın iradesinin yansıması olarak seçilen milletvekillerini, belediye başkanlarını hapsettiğini söyleyen Sarı, "AKP, sandığa yansıyan iradeyi tanımayarak, hapsederek demokratik, barışçıl çözüm yerine inkâr ve imha siyasetine sahip çıkmaktadır. Baskı ve savaş politikalarından vazgeçilerek Kürt siyasetçilere yönelik saldırganlığın son bulmasını, Kürt halkının temel demokratik taleplerinin karşılanmasını, halklar arası eşitlik ve kardeşliğin tesisini, savaşa karşı barışı savunuyoruz" dedi. Son olarak 16 Nisan'daki şaibeli referanduma da değinen Sarı, "Halkın kendi imkânları ile, sevgi ve dayanışma ile büyüttüğü hayır, evet için seferber olmuş parti devletini yendi. Türlü ayak oyunlarıyla çalınmış olan zaferimiz, önümüzdeki günler için umudumuzu daha çok büyüttü. Bizler buradan bir kez daha karanlığa karşı “hayır, biz kazandık” diyoruz. Bir kez daha gördük ki, bizler güçlerimizi birleştirdikçe  saltanatlarının çökeceğini birlikte göreceğiz. Hiçbir zaman kapitalizme köle, AKP’ye kul olmayacağız. Bugün faşizme karşı, emperyalizme karşı sermayenin değil emekçi kitlelerinin yönettiği, halkların eşit haklara sahip bir şekilde, özgür ve kardeşçe yaşadığı, özgürlükçü, demokratik, laik bir Türkiye mücadelesi bizleri beklemektedir. Bu mücadele zafere ulaştığında korku imparatorluklarının yıkıldığını göreceğiz" diye konuştu. 
 
MOĞOLLAR SAHNE ALDI
Konuşmaların ardından mitingte Moğollar grubu sahne aldı.  Ayrıca yürüyüş esnasında DİSK kortejinde "Hırsız, katil Erdoğan" sloganı atılması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Meydanı girişinde durdurulan DİSK korteji bir süre bekletilirken, anons aracının sorumlusu Ercan Gül isimli sendika üyesi gözaltına alındı. Yine arama noktalarında Mahir Çayan'ın bulunduğu döviz ve pankartlar ile pankart sopalarına el konuldu. 
 
MANİSA
Manisa'da ise Sultan Önü'nde toplanan emekçiler Cumhuriyet meydanına yürüdü. "İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak için birleşelim", "işçinin tazminatı, memurun iş güvencesi, kırmızı çizgimizdir", "standart profil köke değildir", "mobilyada sömürüye son" ve "işimi ekmeğimi geri istiyorum" yazılı pankartlar taşınan yürüyüşte, sık sık "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", " hayır  daha bitmedi mücadeleye devam", "kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "hayır kazandı YSK çaldı", "savaşa hayır barış hemen şimdi",  sloğanları atıldı. Yürüyüşün ardından özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından tertip komitesi tarafından hazırlanan metni Gıda İş Ege Bölge Temsilcisi Gürsel Köse okudu. Köse, hukuku demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri yok saymayı bir rejim biçimi olarak benimsemiş anlayışa karşı bu yıl her zamankinden daha yaygın kitlesel ve coşkulu bir biçimde buluşmayı görev bildiklerini söyledi. 
 
"2017 1 Mayıs'ı hile hurda ile dayatılan tek adam rejimine karşı demokrasi için giderek derinleştirilen ve bizi Ortadoğu'daki çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı barış için giderek pervasızlaşan emek düşmanlığına karşı emeğin hakları için milyonların hayırlı buluşmaları olarak örgütlenmiştir. Haydi hep beraber birlik olarak dayanışmamızı güçlendirerek mücadelemizi büyütmek için mücadeleye" diyen Köse, "hayır" cephesini büyüterek mücadele etme çağrısında bulundu. Kutlamalar yapılan açıklamaların ardından kitlenin halayı ile devam etti.
 
AYDIN
Aydın'a Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs emekçi ve işçi bayramını kent meydanında yüzlerce emekçi yurttaşlarla kutladı. Egemenlik bulvarında bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri kent meydanına doğru yürüyüşe geçti. Sık sık "Biji Yek gulan', Yaşasın halkların kardeşliği', Jin Jiyan Azadi sloganları atılan yürüyüşte, 'İnsanca yaşamak insanca çalışmak için yaşasın 1 Mayıs', 'Hayır kadınlar kazandı, özgürlüğümüz ve emeğimiz için yaşasın 1 Mayıs pankart ve dövizler taşındı. Kent meydanında polis arama noktasından geçen yurttaşlar alanda çalan ezgilerle halay çekti. 
 

Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
banner96
30°
az bulutlu
banner177
banner178
Anket Tümü
Sizce Türkiye'nin en önemli ana gündemi ne olmalı?