10 Ekim Ankara Katliamı Grevi sırasında yaptığı konuşma ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası suçlamasıyla bakanlık tarafından memuriyetten men cezası alan Kordon Vergi Dairesi BES İşyeri Baştemsilcisi Ramis Sağlam işine geri dönüyor. Daha önce de 2 kez memuriyetten men cezası verilen son olarak hakkında 2 kez memuriyetten çıkarılma kararı bulunan Sağlam, bu kararlarla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı alarak memuriyete 3. kez geri döndü.

Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na ifade veren Sağlam, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 Maddesi'nin E bendi uyarınca memuriyetten men cezası alırken, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından açılan davanın ilk duruşmasında ise suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti. Sağlam'ın memuriyete geri dönmek için açtığı dava devam ederken mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkeme heyeti gerekçe olarak, basın açıklamasında söylenen sözlerin ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların herhangi bir sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini, sonucu itibariyle devlet memuru açısından uygun paylaşımlar olmadığı belirterek, ancak tipik olarak suçun oluşmadığını bu sebeple cezanın verilemeyeceği yönünde karar verdi. 

'SENDİKAL MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEK'

Konuyla ilgi Evrensel'den Eda Aktaş'a konuşan Ramis Sağlam, Cumhurbaşkanına hakaret davasında beraat etmesinden sonra zaten suçunun olmadığının kanıtlandığını ifade ederek, "Bu karar sendikal mücadeleyi engellemek amaçlı bir cezalandırmaydı. Davanın yürütmeyi durdurma alması hakkımdaki iddiaların hepsini çürütmüştür. Sendikal mücadelemiz bundan sonra daha güçlü devam edecektir. Ben buruk bir sevinç yaşıyorum. Benim dışımda binlerce kamu emekçisi şuanda OHAL KHK'leri ile ihraç edildi. Bu buruk sevincin hep beraber işe dönerek tamamlanmasını istiyorum" diye konuştu.

'MEMURİYETTEN ÇIKARILAN TÜM ÜYELERİMİZ İÇİNDE AYNI KARARLARI BEKLİYORUZ'

BES avukatı Duygu Demirel, gerekçenin çok tatmin edici ve yeterli olmadığını söyleyerek, "Usule ilişkin bir karar denebilir. Eylemlerin, söylemlerin herhangi bir sendikal faaliyet yada düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yapılmadığından bahsetmiş karar. Dolayısıyla bu kararı gerekçesi itibariyle bu şekilde kabul etmek yeterli değil. Ama sonucu itibariyle son dönemlerde mahkemelerden bu yönde kararları alma oranımız çok düşmüşken böyle bir karar almak çok sevindirici. Hemen hemen aynı gerekçeler ile memuriyetten çıkarılan diğer üyelerimiz içinde umarız daha güçlü gerekçelerle aynı şekilde kararlar almaya devam ederiz" dedi.

'KARAR İÇERİĞİ İTİBARİYLE YETERLİ DEĞİL AMA DOĞRU' 

Mahkemenin gerekçeli kararının AİHM kararları ve Danıştay'ın içtihatlarının çok gerisinde bir karar olduğunu da belirten Avukat Hasan Hüseyin Evin ise, "Karar içeriği itibariyle her ne kadar yeteli olmasa da sonucu itibariyle doğru bir karardır. Bu tür disiplin cezalarına ilişkin olarak 90'lı yılların sonlarında 2000'li yılların başlarında onlarca Danıştay ve AHİM kararı olmasına rağmen böyle bir disiplin cezası verilmiş olması zaten hukuka açıkça aykırıydı. Mahkeme bu hukuk ihlalini bir noktada durdurmuş oldu. Bu yönüyle olumlu değerlendiriyoruz" dedi. 

Öte yandan Sağlam hakkında, 90'lı yıllarda iki defa memuriyet men edilme cezası verilmiş, ancak ceza idari yargıdan geri dönmüştü. 

(EVRENSEL)