Milletvekili Sındır, “Muhtarlarımız vatandaşın dert ortağıdır, değer verin!”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Tire’de Muhtarlarla bir araya geldi, Millet İttifakı olarak ilk genel seçimlerde iktidar olacaklarını ve Parlamenter Demokrasiyi güçlendirerek yeniden kuracaklarını söyledi.

POLİTİKA 17.08.2020, 11:14
Milletvekili Sındır, “Muhtarlarımız vatandaşın dert ortağıdır, değer verin!”

Tire CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve Tire İyi Parti İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt’la beraber Tireli muhtarlara seslenen Sındır, “Millet İttifakı olarak ilk genel seçimlerde iktidar olacak, parlamenter demokrasiyi güçlendirerek yeniden kuracak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği Türkiye’nin 5 temel sorunu olan demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomiye kalıcı çözümler üreteceğiz. Muhtarlar, yurttaşlarımız için çözüm odağı ve dert ortağıdır. Mahallenin, mahallelinin sorununu en iyi onlar bilir. Bu sebeple sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla yapılması gerekir” dedi.

“DEMOKRASİNİN İLK KURUMU”

Sözlerine muhtarların yerel yönetimlerin temel direği ve yerelde demokrasinin ilk kurumu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “mahallesini tanıyan, sorunları bilen ve yerel demokrasinin yapı taşı muhtarlarımızdır. Kentlerimizin, köylerimizin mahallelerinde vatandaşlarımızın sorunlarını en iyi bilen, yaşam alanlarımızın kılcal damarlarına nüfuz edebilen kişiler yine muhtarlarımız. Muhtarlık seçimleri yüzde 100 saf demokrasi seçimidir. Çünkü muhtarlar hiçbir partinin, logosunu, amblemini kullanmadan kendi adıyla çıkar ve vatandaş seçimini yapar. Fakat seçimlerde nasıl ki belediye meclis üyeleri için oy pusulası varsa muhtar adayları içinde aynı oy pusulaları olmalı. Birçok seçim bölgesinde muhtar adaylarının isimlerinin yazılı olduğu kağıtların diğer adaylar ya da diğer adayların destekçileri tarafından seçim kabininden alınıp götürüldüğü şikayetlerini aldık” dedi.

“GÖSTERMELİK TOPLANTILAR DA BİTİNCE İKTİDAR MUHTARLARI UNUTTU”

Muhtarların vatandaşlar için çözüm odağı ve dert ortağı olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “Bir mahalleye bir yatırım yapılacaksa önce muhtarın görüşünün alınması gerekir çünkü vatandaşın en kolay ulaştığı, derdini, sıkıntısını, talebini anlatabildiği kişi muhtarlarımızdır. AKP iktidarı muhtarlarımıza yeterli, desteği ve önemi vermiyor. Sarayda yapılan göstermelik toplantılarda bitince iktidar muhtarları unuttu. Özlük hakları sorunları başta olmak üzere kalıcı yerleri olmayan muhtarlarımız var, her sorunda ilk onların kapısı çalınıyor ama bir sekretaryaları bile yok. Hiçbir ödenekleri ve bütçeleri yok. Muhtarlar, yurttaşlarımız için çözüm odağı ve dert ortağıdır. Mahallenin, mahallelinin sorununu en iyi onlar bilir. Bu sebeple sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla yapılması gerekir. Tüm muhtarlarımızın Meclis’te sesleri olmaya, sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğiz. Muhtarlarımız vatandaşın dert ortağıdır, değer verin” dedi.

“İKTİDAR OLACAĞIZ”

Millet İttifakı olarak Türkiye’nin parlamenter demokrasiye yeniden dönüşünü sağlayacaklarını ifade eden Sındır şöyle konuştu: “yapılacak ilk yerel seçimlerde Millet İttifakı olarak hem parlamentoda nitelikli çoğunluğu sağlayacağız hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Ve sonrasında güçlü bir parlamenter demokratik düzen için anayasa değişikliğini gerçekleştireceğiz. Rejim değişti Türkiye her geçen yıl, ay hatta gün daha kötüye gitti. Çiftçimiz, esnafımız, köylümüz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz ne yazık ki sayelerinde açlık ve sefalete terk edildi. Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımız ziyaretlerde görüyoruz ki yurttaşlarımıza artık yeter diyor. İlk genel seçimler Türkiye için bir kırılma noktası. Milletimizin egemenlik haklarının elinden alınıp, tek adam rejimine devredilmesine dur diyecek, bu karanlık dönemi sonlandıracağız. Türkiye'nin demokratik ve uygar dünyadan uzaklaştırılmasına, yanlış politikalar ve bireysel çıkarlar nedeniyle toplumun ayrıştırılmasına son vereceğiz. Anayasayı, kanunları yok sayan bu zihniyet bir daha gelememek üzere gidecek. Millet İttifakı olarak ilk genel seçimlerde iktidar olacak, parlamenter demokrasiyi güçlendirerek yeniden kuracak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği Türkiye’nin 5 temel sorunu olan demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomiye kalıcı çözümler üreteceğiz. Biz tüm yurttaşlarımızı eşit kılacağımız bir düzen için iktidar olacağız.”

Yorumlar (1)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
hzallah hzali 2 yıl önce
Allah'ın (C.C) İsimleri ve Anlamları

1- Allah(C.C.): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.

2- Er-Rahmân: "Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden."

3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan."

4- El-Melik: " Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan."

5- El-Kuddûs: "Her türlü eksiklikten uzak olan."

6- Es-Selâm: "Her tehlikeden selamete çıkaran."

7- El-Mü'min: "Güven veren, koruyan."

8- El-Müheymin: "Her şeyi gören gözeten."

9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeyin galibi."

10- El-Cebbâr: "Kudret ve azamet sahibi."

11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan."

12- El-Hâlık: "Yaratan."

13- El-Bâri: "Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan."

14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekillerini veren."

15- El-Gaffâr: "Çok mağfiret eden."

16- El-Kahhâr: "Her şeye hakim ve galip olan."

17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren."

18- Er-Rezzâk: "Rızkını veren."

19- El-Fettâh: " Darlıktan kurtaran. "

20- El-Alîm: "Her şeyi en küçük detaylarını bilen."

21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren."

22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren."

23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

24- Er-Râfi: "Şeref vererek yükselten."

25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden."

26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."

27- Es-Semi: "Her şeyi işiten."

28- El-Basîr: "Her şeyi en iyi gören."

29- El-Hakem: "Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden."

30- El-Adl: "Mutlak adil olan."

31- El-Latîf: " Bütün incelikleri bilen."

32- El-Habîr: "Her şeyden haberdar."

33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen."

34- El-Azîm: " Pek yüce."

35- El-Gafûr: "Mağfireti bol."

36- Eş-Şekûr: "Çok sevap veren."

37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi."

38- El-Kebîr: "Çok büyük olan."

39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyan."

40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını veren."

41- El-Hasîb: "Kulların hesabını gören."

42- El-Celîl: "Azamet sahibi olan."

43- El-Kerîm: "Çok ikram eden."

44- Er-Rakîb: "Her an gören gözeten."

45- El-Mucîb: "Duaları kabul eden".

46- El-Vâsi: "İlmi ile her şeyi kuşatan."

47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli."

48- El-Vedûd: "Kullarını seven, sevilmeye en layık olan."

49- El-Mecîd: " Övgüye layık bulunan."

50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehîd: "Her yerde her zaman hazır olan."

52- El-Hakk: " Var olan, hakkı gösteren."

53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan."

54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün."

55- El-Metîn: "Çok güçlü."

56- El-Veliyy: "İnananların dostu."

57- El-Hamîd: "Hamd ve senaya layık olan."

58- El-Muhsî: "Tüm varlıkların sayısını bilen."

59- El-Mübdi: "Örneksiz yaratan."

60- El-Muîd: “Yeniden diriten."

61- El-Muhyî: " Can veren.”

62- El-Mümît: "Ölümü yaratan."

63- El-Hayy: "Sonsuz hayat sahibi."

64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan."

65- El-Vâcid: "İstediğini bulan."

66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük."

67- El-Vâhid: "Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan."

68- Es-Samed: " Herkesin muhtaç olduğu."

69- El-Kâdir: "Dilediğini yapan."

70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden."

71- El-Mukaddim: "Dilediğini yükselten."

72- El-Muahhir: "Dilediğini alçaltan."

73- El-Evvel: "Ezeli olan."

74- El-Âhir: "Ebedi olan."

75- El-Zâhir: "Varlığı açık olan. "

76- El-Bâtın: "Yüceliği gizli olan. "

77- El-Vâlî: " Kainatı idare eden."

78- El-Müteâlî: "Yüce olan."

79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol."

80- Et-Tevvâb: "Günahları bağışlayan."

81- El-Müntekim: "İntikam alan."

82- El-Afüvv: "Affı çok olan."

83- Er-Raûf: "Çok merhametli."

84- Mâlik-ül Mülk: "Her varlığın sahibi."

85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet sahibi."

86- El-Muksit: "Her işi birbirine denk yapan."

87- El-Câmi: "Mahşerde bir araya toplayan."

88- El-Ganiyy: " İhtiyacı olmayan."

89- El-Mugnî: "Müstağni kılan."

90- El-Mâni: "Dilemediği şeyi engelleyen."

91- Ed-Dârr: "Zarar verenleri yaratan."

92- En-Nâfi: "Fayda verenleri yaratan."

93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran."

94- El-Hâdî: "Hidayet veren."

95- El-Bedî: "Eşsiz yaratan."

96- El-Bâkî: Ebedi olan."

97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."

98- Er-Reşîd: "Doğru yolu gösteren. "

99- Es-Sabûr: "Cezada acele etmeyen."
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1
Anket Tümü
Olası bir erken seçimde veya 2023'te Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?