'CHP İzmir İl Kongresi Sonuç Bildirgesi' yayınlandı

CHP İzmir İl Başkanlığının ‘37’nci Olağan İzmir İl Kongresi Sonuç Bildirgesi’ yayınlandı. Sonuç bildirgesindeki program ve hedeflerin yaşama geçirilmesi için tüm delegelere ve örgüte katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

POLİTİKA 28.02.2020, 14:26
'CHP İzmir İl Kongresi Sonuç Bildirgesi' yayınlandı

İZ GAZETE- CHP İzmir İl Başkanlığının ‘37’nci Olağan İzmir İl Kongresi Sonuç Bildirgesi’ yayınlandı. 8 Şubat 2020 tarihinde yapılan kongrede delegelerin önergesiyle kurulan ve Kazım Umdular, Yasemin Menokan, Galip Dinçer Cengiz, Binali Gül, Ahmet Yıldız, Gözde Yiğit, Ahmet Bahri Yalaz ve Mümtaz Rodos’tan oluşan ‘İl Kongresi Sonuç Bildirgesi Komisyonu’nun hazırladığı bildirge CHP İzmir İl Başkanlığının resmi web sitesinden yayınlanarak, kamuoyuna sunuldu.

ORTAK SORUMLULUK

Bildirgede yer alan değerlendirme, tespit ve çözüm önerilerinin; yeni dönem yönetim kurulu ile il disiplin kurulu ve kurultay delegelerinin çalışmalarını bu anlayış ve ilkeler doğrultusunda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde gerçekleştirmesi istendi. Ortak ve tek hedefin yerelde ve genelde CHP’yi tek başına iktidar yapmak olması gerektiği savunuldu. Genelde ve yerelde halkın iktidarı hedefine ulaşmak için, demokratik, çoğulcu, katılımcı, dayanışmacı, üretken, etkin ve güçlü, birlikte üreten, birlikte karar alan, birlikte uygulayan CHP İl Örgütü’nü oluşturmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

NELER İSTENDİ?

Bildirgede, yeni dönem ‘İl Çalışma Programı’nda özetle şu konulara yer verilmesi talep edildi: “Siyasal, toplumsal, bilimsel, kültürel alanlardaki evrensel gelişmelerimizin ülkemize ve İzmir yereline yansımalarını üyelerimizle birlikte tartışma olanakları sağlayacak toplantılar düzenlenmelidir. İzmir özelinde yer alan üniversiteler, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle işler ve işlevsel iletişim ortamı yaratılmalıdır ‘Sürekli Yerel Yönetim Çalışma Grubu’ kurulmalı ve yerel yönetimler, İl-İlçe yönetimleri arasındaki çalışmaların eşgüdümüne ve siyasal sinerji yaratılmasına katkıda bulunulmalıdır. İzmir İl Örgütü çalışmalarının üyelere ve halka duyurulması amacıyla ‘CHP İzmir Bülteni’ yayımlanmalıdır. Kurumsallığı geliştirici uygulamalara tüm örgütümüz ağırlık vermelidir. Partimize yeni üye kazandırılması yönünde özendirici, etkin çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Tüm üyelerin parti içi eğitimden yararlanması sağlanmalıdır. Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttırıcı süreli/sürekli etkinlikler gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır Gençlerin ve kadınların yönetim kademelerinde görev almaları özendirilmelidir. Demokratik katılımcılığın işler ve işlevsel kılınması esas kabul edilmelidir.”

Sonuç bildirgesindeki program ve hedeflerin yaşama geçirilmesi için tüm delegelere ve örgüte katkıda bulunma çağrısı yapıldı. Bildirgede yer alan ifadelerin yeni dönem İl Yönetim Kurulu’nun yol haritası olacağı vurgulandı. Bugün Türkiye’nin CHP’ye, CHP’nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak güçlü ve etkin örgüte ihtiyacı olduğu kaydedildi.

İşte bildirgenin tamamı:

Bugün ülkemiz demokrasi mücadelesindeki yeri ve önemi tartışılmaz olan Güzel İzmir'imizin İl delegeleri olarak, İl Kongremizi bir demokrasi şölenine dönüştürme sorumluluğuyla gerçekleştirdiğimiz kongremizde aşağıdaki değerlendirme, tespit ve çözüm önerilerimizi kamuoyuna duyuruyor,yeni dönem  yönetim kurulumuz ile il disiplin kurulu ve kurultay delegelerimizin çalışmalarını bu anlayış ve ilkeler doğrultusunda, tüm üyelerimizle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz.

Demokratik cumhuriyeti, parlamenter sistemi yok etme projesi olan 16 Nisan 2017 tarihindeki Referandum sürecinde bütün baskılara rağmen özveriyle, fedakarca karşı duran başta partimiz, diğer siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla oluşan HAYIR BLOĞUNUN ‘’bir olma, birlikte olma’’ anlayışını 24 Haziran 2018 seçimlerinde de daha da geliştirilerek yaşama geçirilmesi istekliliğimize ve çok yönlü çabalarımıza rağmen seçimlerde ortak özlemimiz olan iktidar olma sonucuna ulaşılamamıştır. Ancak 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ve 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Yerel Seçimlerinde CHP öncülüğünde gerçekleşen toplumumuzun %65’ine ulaşan başarı iktidara giden yolumuzun umudu, coşkusu olmuş ve iki mavi gözün ışığındaki yürüyüşümüzün kararlılığını daha da güçlendirmiştir.

Genel Merkezimizin kongreler takvimiyle birlikte İlimizde muhtarlık bölgelerinde ve ilçe kongrelerimizde parti içi demokrasinin, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini vererek “birlikte üretmek, birlikte yönetmek” anlayışını yaşama geçirip, tazelenip, yenilenerek CHP’nin gücüne güç kattık. Bugün de aynı anlayışla İl kongremizi, birlik, beraberlik içinde geleceğe umutla bakarak ve coşkuyla gerçekleştiriyoruz.

Biliyoruz ki Türkiye bugün sosyal bir bunalım ve ekonomik krizin içerisindedir. 96 yıllık Cumhuriyetimiz, hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük sorunlarla karşı karşıyadır. AKP iktidarı 17 yıldır ülkemizi ‘’tek adam’’ın iki dudağı arasına hapsetmiş, emeği ve üretimi yerlerde süründürmüş, eğitimi, kültürü ve sanatı yozlaştırmıştır. AKP İktidarı, yargıyı kuşatan kendine bağımlı kılan, hukuksuzluklarıyla, adaletsizlikleriyle, eğitimi yap-boza döndürerek çağdışı kılacak gerici unsurları derinleştiren yasalarıyla, üretim yerine gelir eşitsizliğini arttıran rant, borç ve faize dayanan, ithalat ve sıcak para eksenli ekonomi politikalarıyla, yeraltı ve yerüstü kamu kaynaklarımızı çevreyi, doğayı ve tarihi kültürel değerlerimizi katleden yağma politikalarıyla ülkemizi yangın yerine çevirmiştir. İşsizlik rekor seviyelere ulaşmış, can alıcı noktaya taşınmıştır. İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle aileleri ile birlikte yaşamını sona erdiren insanlarımızın trajedisi, insanlık utancı olarak toplumumuzda onulmaz acılar yaratmaktadır.

AKP iktidarı, 17 yıldır; siyaset, tarikat, ticaret örgütlenmesini derinleştirip iktidar gücünü sivil dikta boyutuna taşımıştır. Emperyalist güçlerin bölgesel politikalarının maşası AKP, ülkemizi uluslararası karanlık maceralara itmiş ve itmektedir.

Tüm bunlara karşı duran işçiye, memura, köylüye, emekliye, öğrenciye, iş insanına, sanatçıya, gazetecilere, aydınlara toplumun yandaşı görmediği her kesimine 'taraf olmayan, bertaraf olur' söz ve uygulamalarıyla, seçilmiş yerel yönetimleri vesayet altına almaya yeltenen, çalışamaz duruma düşürecek düzenlemeleriyle ve hatta seçilmiş yerel yöneticileri görevden alıp yerine kayyum atamaları yaparak seçmenlerin iradesini gasp ederek ülkemizi bir korku imparatorluğuna dönüştürmüştür. Bu en zorlu koşullarda dahi Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak zorundayız.

Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partililer, cumhuriyetin kurucusu olan, “Egemenlik Ulusundur” diyen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasçılarıyız…

Biz Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecini başlattığını bildiğimiz ve asla unutmadığımız için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Biz Cumhuriyetimizin ve Partimizin temeli olan Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ayrılmayacağımız için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Bugün Türkiye’de adı konulmamış bir devlet sistemi var.

Biz söylüyoruz!...

Bu AKP’nin yandaşları için oluşturduğu bir devlettir.

Bu devlet yapısında adalet yoktur;

Hukuk yoktur;

Demokrasi yoktur.

Bu bir TEK ADAM REJİMİDİR.

Bu devlette, yargı yürütmenin emrindedir, basın büyük baskı altındadır, üniversiteler susturulmuştur, sendikalar-sivil toplum kuruluşları dışlanmış, yok sayılmıştır.

Bu tek adam rejiminin en büyük düşmanı, Halkımızın ise en büyük dostu Cumhuriyet Halk Partisidir.

Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi yok olursa, demokratik cumhuriyet yok olur. Ama asla unutmasınlar ki; Cumhuriyet Halk Partisi, darbelere ve diktatörlere boyun eğmemiştir ve hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, halkımızın var olma iradesinin adıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, bağımsızlık ve özgürlük sevdasıdır; yurttaşlarımızın birlik ve kardeşlik andıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, ülkesini ve herkesi ayırt etmeden sevmenin adıdır.

Türkiye'nin bugünkü gündemi özgürlük, barış ve demokrasidir. Öncelikle “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesiyle barış istiyoruz. Demokratik ve özgür bir toplum istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Referandumda demokratik parlamenter rejim için toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşıp HAYIR BLOĞU’nun öncülüğünü yaptık. Biliyoruz ki; mühürsüz referandumda alınan meşru olmayan sonuçla, Kuvvetler Ayrımı ve Demokratik Parlamenter Rejim sona erdirilip yargı erki siyasetin emrine verilerek tek adam rejimi fiilen uygulamaya konulmuştur. Ardından Hak, Hukuk, Adalet yolunda yürüyerek Maltepe Meydanı’nda milyonlarla tek yürek, tek akıl “HERKES İÇİN ADALET” diye haykırdık. 24 Haziran 2018 genel seçimlerine bu anlayışla yine partimizin öncülüğünde MİLLET İTTİFAKI’nı oluşturarak katıldık. Ortak özlemimiz olan iktidar olma yolunda istediğimiz sonucu alamasak da bu yolda azımsanamaz başarı elde ettik ve bu kararlı anlayışımızın karşılığında 31 Mart 2019 seçimlerinde İzmir’e ve diğer illerdeki partimiz çalışmalarına da destek vererek dayanışma içinde tüm ülkemize umut olan başarılara hep birlikte imza attık.

Çünkü biz insanca ve hakça yaşamak istiyoruz. Demokrasinin önündeki tüm engellerin ancak sol ve sosyal demokrat bir partiyle aşılacağına inanıyoruz.

Sosyal gelişmenin, ekonomik gelişmeyle taçlandırıldığı bir düzen istiyoruz. Üreten ve ürettiğini hakça paylaşan, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Eşitlik, özgürlük ve demokrasiden ödün vermeden, ekonomik gelişmeyi sağlamak ve toplumsal refahı yaygınlaştırmak için bilime, bilgiye, birikime dayalı, açık ve dürüst bir devlet yönetimi oluşturmak zorundayız. Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Kadınlara, gençlere, çocuklara gereken önemi ve değeri vermeden Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunmak, geliştirmek, özgür, laik ve çağdaş demokrasiyi yaşatmak olanaksızdır. Kadınlara ve gençlere inanan ve güvenen, onlara sevgi ve saygıyla yaklaşan, çocuklarımızı geleceğimiz olarak gören bir parti olduğu için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımcılığını reddetmek, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmak demokrasinin temel unsurudur. Hiçbir ayrım ve ayrıcalık yapmadan, tüm yurttaşlarımızın kültürlerini ve inançlarını korumak, güçlendirmek ve yaşatmak sosyal demokratların görevidir.

Türkiye'nin demokratik parlamenter rejiminden, üniter devlet yapısından hiçbir ödün vermeden, öncelikle şiddeti ve terörü reddederek, ivedi ve akılcı, ekonomik, sosyal ve demokratik açılımlarla, Kürt yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız. Demokrasi, barış konusunda kararlı ve öncü olan, insan hak ve özgürlüklerini ilke edinmiş bir parti ancak bu sorunu çözebilir. Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Özgür bireylerin toplum içinde birlikte mutluluklarını savunmak, emekten ve halktan yana olmak, emperyalizme, militarizme karşı durmak, devrimci ve sol politikalar üreterek sürekli gelişimi sağlamak için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

AKP iktidarı, farklı görüşleri susturmaya yönelik soruşturmalarıyla, mahkemeleriyle, medya ve özel sektör üzerinde uyguladığı mali dahil her türlü baskıyla, sivil toplum örgütleri ve sendikalar üzerindeki hukuksuz baskıcı uygulamalarıyla yarattığı yoksulluğu, eşitsizliği, adaletsizliği yönetmeye çalışmaktadır.

CHP'nin iktidarındaki yerel yönetimlere her geçen gün artan, taciz boyutuna varan baskı uygulamaları; AKP’nin bu ilkel, gerici ve faşizan anlayışının bir başka göstergesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerimiz CHP’nin onurudur. CHP yerel yönetim anlayışında rant odaklı değil insan odaklı projeler esas alınır. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük esas alınır. Hak, hukuk, adalet esas alınır. İşte bu yüzden biz, dün de boyun eğmedik, yarın da boyun eğmeyeceğiz. Devrimci ozanımız Adnan Yücel’in dediği gibi “Durmak yok bu koşuda/teslim olmak yok/ağıt yok dilimizde/Dizlerde titreme yok/……/Sizin sesiniz olup sizi haykıracağız/BİZ KAZANACAĞIZ’’

Adalet için, özgürlük için sonuna kadar direnmeliyiz. Çünkü biz İzmirliyiz. Çünkü biz düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in torunlarıyız. AKP iktidarı, seçimlerde dize getiremediği İzmir’i abluka altına almaya çalışmaktadır. Ancak biz partililerimizle el ele verip, halkımızla kucaklaşıp bu ablukayı dağıtacağız. Çünkü biz insanca bir yaşam ve herkese adalet için; çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokrasiyi kurmak için, sosyal hukuk devleti anlayışını egemen kılmak için Cumhuriyet Halk Partiliyiz

Ortak tek bir hedefimiz yerelde ve genelde, Cumhuriyet Halk Partisi’ni tek başına iktidar yapmak olmalıdır. Önce İnsan, Önce Türkiye, Önce Birlik diyerek İl örgütümüzün kurumsal birikimleri ve deneyimleri, gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın şefkati ve çalışkanlığıyla, ak saçlılarımızın tecrübesiyle ve yenilenmenin sinerjisiyle İl örgütümüzü daha etkin ve güçlü kılmalıyız.

Çünkü asıl değişimin ve yenilenmenin siyasi kültürden, sol ideolojik tutarlılıktan geçtiğini biliyoruz. Bugün bu tutarlılığı yaratarak halkımızla kucaklaşmak, örgütümüzü daha etkin, daha güçlü kılmak ve Cumhuriyet Halk Partimizi yerelde ve genelde iktidara taşımak için bir aradayız.

Genelde ve yerelde halkın iktidarı hedefine ulaşmak için, DEMOKRATİK, ÇOĞULCU, KATILIMCI, DAYANIŞMACI, ÜRETKEN, ETKİN VE GÜÇLÜ, birlikte üreten, birlikte karar alan, birlikte uygulayan CHP İL ÖRGÜTÜ’nü oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

İl kongremizin tamamlanmasıyla birlikte, Yeni Dönem İl Çalışma Programında aşağıdaki konulara yer verilmesini talep ediyoruz.

1) Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme anlayışı egemen kılınarak “ortak akıl” geliştirilip kurumsal derinliği ile dinamik, daha etkin ve yaygın olarak yaşama müdahil olan bir İzmir İl Örgütü yapısı, katılımcılık ve dayanışma esas alınarak daha da geliştirilmelidir.

2) Siyasal, toplumsal, bilimsel, kültürel alanlardaki evrensel gelişmelerimizin ülkemize ve İzmir yereline yansımalarını üyelerimizle birlikte tartışma olanakları sağlayacak toplantılar düzenlenmelidir. İdeolojik açıklık ve berraklığı hedefleyen, bu ortamlarda Parti Tüzüğümüz ve programlarıyla bütünsellik sağlanmalıdır.

3) İzmir özelinde yer alan üniversiteler, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle işler ve işlevsel iletişim ortamı yaratılmalıdır. İl komisyonlarımıza bu kurum ve örgütlerden partili üyelerimizin katılımına azami özen gösterilmelidir. Bu amaçla Ar-Ge Bilim Yönetim Kültür Platformu çalışmaları kurumsal yapısı güçlendirilerek devam ettirilmelidir.

4) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Partili Meclis Üyelerimizin katılımıyla farklı ilçelerden temsiliyet esasıyla “Sürekli Yerel Yönetim Çalışma Grubu” kurulmalı ve yerel yönetimler, İl-İlçe yönetimleri arasındaki çalışmaların eşgüdümüne ve siyasal sinerji yaratılmasına katkıda bulunulmalıdır.

5) Yerel ve ulusal basınla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu alanda uzmanlığı ve deneyimi olan üyelerin katılımıyla “Basın-Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Çalışma Grubu” oluşturulmalıdır.

6) İzmir İl Örgütü Çalışmalarının üyelere, halkımıza duyurulması amacıyla haftalık periyotlarda “E-Bülten” ve en geç iki aylık periyotlarda “CHP İzmir Bülteni” yayımlanmalıdır.

7) İzmir İl sınırları içerisinde İlçe Örgütlerimize bağlı mahalle temsilcilerinin, sokak, apartman ve iş yeri temsilcilerinin nicelik ve nitelik olarak etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amacıyla anılan birimlerin seçimle oluşturulması sağlanmalı ve kurumsallığını geliştirici uygulamalara tüm örgütümüz ağırlık vermelidir.

8) Partimize yeni üye kazandırılması yönünde özendirici, etkin çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

9) Parti içi sürekli eğitim çalışmalarının işler ve işlevselliğini geliştirmek hedefiyle “Parti Okulu” çatısı altında Genel Merkezimizle, İl yönetimimizle koordinasyon içerisinde tüm üyelerin parti içi eğitimden yararlanması sağlanmalıdır.

10) Dünyada ve Ülkemizde kutlanan özel günler, haftalar ve Partimizin siyasi değer ve ilkeleri ile örtüşen günlerde katılımcı, çoğulcu bir anlayışla çok amaçlı etkinlikler düzenlenmesi örgütümüz çalışma programının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

11) Gençlik kollarımızın, üniversiteli ve işsiz gençlerimizi hedefleyen çalışmalara ağırlık vermesi yönünde politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

12) Kadın kollarımızın, başta ev kadınlarını siyasallaştırmaya ve çalışma yaşamına dahil etmeye yönelik çalışmaları genişletilmeli, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttırıcı süreli/sürekli etkinlikler gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

13) İl Danışma Kurulu toplantıları; “birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” anlayışını yaşama geçirecek, çalışma program ve planlarını oluşturacak şekilde üç aylık periyotlarda en geniş katılımla gerçekleştirilmelidir.

14) Parti içi demokrasi kültürünü içine sindirmiş, toplumda ve örgütümüzde saygın ve güvenilir bir yeri olan partililerin, öncelikle gençlerin ve kadınların yönetim kademelerinde görev almaları özendirilmelidir.

15) İl Örgütümüzle, yerel yönetimlerimiz ve halkın birlikte el ele yürüyebileceği katılımcı, dinamik bir örgüt yapısı oluşturulmalıdır.

16) Üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını tanımlayan yönetmeliğin uygulamaya geçirilerek genel ve yerel seçimlerde aktif üyelerin katılımıyla önseçim yapılması, demokratik kitle örgütlerinin görüş ve önerilerinin alınması ve demokratik katılımcılığın işler ve işlevsel kılınması esas kabul edilmelidir.

17) İzmir’de partimizin iktidarda olduğu Büyükşehir ve İlçe yerel yönetimlerimizin çalışmalarının halkımıza etkin ve yaygın olarak anlatılması için İl ve İlçe örgütlerimiz seferber edilmelidir.

18) Bölgesel ve ülke genelini ilgilendiren sorunların çözümünde Ege Bölgesi’ndeki İl örgütlerimizle sürekli ve etkin koordinasyon sağlanmalı, İl örgütümüz bu çalışmalarda öncü rol üstlenmelidir.

19) İl örgütümüzün yukarıdaki çalışmaları gerçekleştirmek için fiziki çalışma koşullarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla yeni dönemde İl örgütümüze bina kazandırılması çalışmalarına ağırlık verilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

Hedefimiz; geçmişten aldığımız güçle yenilenerek ve gençleşerek çağdaş, demokratik, katılımcı, üretken, dürüst, çalışkan, umut ve güven veren, sevgi ve dayanışmayı egemen kılan;

Bir CHP İzmir İl Örgütünü hep birlikte yaratmak olmalıdır.

Sonuç bildirgemizdeki program ve hedeflerimizi yaşama geçirmek üzere, tüm delegelerimizi ve örgütümüzü katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Bu bildiri yeni dönem İl Yönetim Kurulumuzun yol haritası olacaktır.

Halkımız ve örgütümüz, tek dayanağımızdır, umudumuzdur, yarınımızdır.

Bugün Türkiye’nin CHP’ye, CHP’nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak Güçlü ve Etkin Örgüte ihtiyacı vardır.

Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner178
20°
açık
Anket Tümü
İzmir'de de başlayan MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz?