ASYA YAŞARİKİZ / İZ GAZETE - Aliağa ve Foça ilçeleri sınırları içinde yer alan Horozgediği Köyü mevkiinde İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması yapılması planlanan İZDEMİR Enerji Santrali II projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporu itirazlara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulundu.

2009/7 SAYILI GENELGEYE DAYANDIRILDI

İdare Mahkemesinin ÇED olumlu belgesini iptal kararı almasına rağmen 2009/7 Sayılı genelgeye dayandırılarak yeni bir ÇED süreci başlatıldı. Halkın katılımı sağlanmadan 7 Aralık tarihinde yapılan bu İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında hazırlanan ÇED nihai raporunun, 10 Aralık tarihinde onaylandığı duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, “İzmir İli Aliağa Foça ilçesinde, İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.tarafından yapılması planlanan İZDEMİR Enerji Santrali II projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN YENİDEN ÇED SÜRECİ

Mahkeme kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tebliğinden itibaren 30 gün içinde uygulanarak ithal kömüre dayalı olarak kurulmak istenen termik santralin kapatılması gerekiyordu. Alınan bu karar hukuksuz olarak nitelendirilirken yasanın tanıdığı 30 günlük sürede şirket yeni bir ÇED izni almaya çalışarak kamuoyunda tepki çekti.

Yargılama sırasında düzenlenen bilirkişi raporunda, "Bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıyacağı" uyarısı yapılmıştı.

Horozgediği Köyünde çevre kirliliği gözle görülebilir boyutta. Genç nüfusun terk ettiği ve çoğunlukla yaşlıların yaşadığı köyde kanser vakaları fazlaca görülüyor.

Bölgede 20 yılı aşkın süredir ekolojik bir mücadele veriliyor. Çevreciler ve hukukçular bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunmasının bölge insanı ve doğası için çok önemli olduğu konusunda hemfikir.