ASYA YAŞARİKİZ / İZ GAZETE - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Konak Kent Konseyi ve Şehir Plancıları Odası'nın dün Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantının ana konusu 'İzmir İstanbul Olmasın' oldu. TMMOB adına konuşan Melih Yalçın, Türkiye ekonomisinin son yıllarda gösterdiği gerilemeye dikkat çekerek, sanayi, tarım ve turizmin artık can çekiştiğini ve bu sebeple hükümetin elinde inşaattan başka bir şey kalmadığını söyledi. Yalçın, İstanbul ve Ankara'da rant alanlarının tüketildiğini ve özellikle son beş yıldır İzmir'in rant alanı olduğu ve bu yüzden hükümetin İzmir'i yapılaşmaya açmaya çalıştığını belirtti. Hükümetin elinde inşaattan başka bir şey kalmadı diyen Melih Yalçın, İzmir'in geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi. 

'AKP İZMİR'İ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR'

'Kentleri kent yapan kültürü, doğasıdır. İzmir'in de kendine ait yaşayan bir kültürü, doğası var.' diyerek Melek Göregenli'nin kentlerde yaşayanların kent kültürleriyle ilişkileriyle ilgili çalışmasına atıfta bulunarak, 'Türkiye'de iki kent birbirine çok benziyor. Bu kentlere gelen herkes o kentli gibi yaşamaya çalışıyor. O kente kendi kültürünü dayatmadan o kentin kültürünü benimseyerek yaşamaya çalışıyor. Bu kentlerden birisi İzmir birisi de Diyarbakır. Hala AKP'nin ele geçiremediği birbirine benzeyen bu iki kenti ileriki kuşaklara koruyarak emanet etmeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

'SİT STATÜLERİ DEĞİŞTİRİLEREK YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR'

Körfez Geçiş Projesi'ne de değinen  Yalçın, sit statülerinin değiştirilerek Karaburun, Çeşme, Urla ve Menemen'in hızla yapılaşmaya açıldığına dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı rakamlara göre arabalı vapurla ayda 45-50 bin araç taşındığı fakat Körfez Projesi'nde bu rakamın günde 200 bin araç geçeceği yönünde rapor verildiğine ve bunun Boğaz Köprüsü'nden geçen araç sayısına eşit olduğunu söyledi. Biz bu rakamların gerçekçi olmadığını düşünüyoruz ve bu rakamların sadece projenin olması için uydurma talepler olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

İZMİR NÜFUSUNDA ÖNGÖRÜLEN ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer ise konuşmasına sit alanlarının statülerinin değiştirilmesine dikkat çekerek başladı. Sit alanlarının derecesinin düşürülerek buraların yapılaşmaya açıldığına dikkat çeken Kocaer, 2007-2023 İstanbul planına bakıldığında %27'lik bir nüfus artışı öngörülürken bu rakamların İzmir çevre düzeni planı için %53 olarak belirlendiğini söyledi. Körfez Geçiş Projesi'nin kentin anayasasına aykırı bir proje olduğunu söyleyen Kocaer, hükümetin elinden inşattan başka bir şey kalmadı. Bu proje bir rant projesidir' dedi.

İZMİRLİNİN NEFES ALACAK YERİ KALMAYACAK

Özlem Şenyol Kocaer son olarak 'Körfez Geçiş Projesi'nin bir sonucu olarak, burada yapılacak yeni bir plan ve yeni bir  yapılaşmayı önümüze getirecek. Bir yerde yol başladı mı biliyorsunuz devam eder, bitmez. Ve o yol Çeşme yarımadasına ulaşacak. Ve bizim, İzmirlinin nefes alacağı kaçabileceği bölgeler bizim gidemeyeceğimiz ya da sahip olamayacağımız yerler olacak. Çünkü buralar gücümüzün yetemeyeceği değerlere ulaşacak. Bizim olmayan İzmirlinin kullanamayacağı nefes alamayacağı Çeşme yarımadası yapılaşmaya açılalacak. Bunlar dünden bugüne olmadı. Doğal sitlerle ilgili değişiklik 2012 yılında çıktı, 2014 yılında çıkan 100bin çevre düzeni planı ve bu sene konuştuğumuz Körfez Tüp Geçiş Projesi ve nüfüsta görülen %57'lik bir artış. İstanbul için %27'lik bir artış görülürken bunun iki kartı artış İzmir için öngörülüyor. Dolayısıyla artık bu gidişata dur demeliyiz karşısında durmalıyız.  Yoksa hepimiz kaçıcak yer arayacağız ama kaçacak yer bulamayacağız' dedi. 

'KENT İÇİ ULAŞIM MASTER PLANINDA KUZEY GÜNEY AKSINDA BİR TALEP YOK'

Son olarak söz alan Melih Yalçın, merkezi hükümetin bu kararları alırken yerel yöneticilerin buna direnmediğini söyledi. 'Bu projeyi sadece biz dava ettik. Ulaşım master planı hazırlanırken dikkate alınan talepler arasında kent içi ulaşımda kuzey güney aksında böyle bir talep yok. Yani master ulaşım planlarında böyle bir talep yok. Ama bir şekilde hükümet baskısıyla Körfez Projesi yapılmaya çalışıyor. Yıllardı bu planlara kamu yararı olmadığı için karşı çıkıyoruz ama sermaye çevresi sihirli kelimeler kullanıyor. Kalkınmaktan bahsediyor ama sadece bir kesimi kalkındırıyor o da kendileri oluyor. Vatandaş bu projelerle kalkınmıyor.'dedi.

Yoğun katılımın sağlandığı toplantı dinleyicilerin de proje hakkındaki görüşleriyle sona erdi.