Konak Belediyesi, günümüzde ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak ve bununla birlikte konunun tüm taraflarını bir araya getirerek acil bir eylem programı hayata geçirilmesi adına “Kadın Çalıştayı” düzenliyor. Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Proje ortaklığında düzenlenen Kadın Çalıştayı, 25-26 Kasım tarihlerinde Alsancak’ta İzmir Mimarlar Odası’nda yapılacak. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan edilen 25 Kasım tarihini de içine alan “Kadın Çalıştayı”na başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışma yürüten akademisyenler ile özel sektör temsilcileri katılıyor. İstanbul Sözleşmesi ve pek çok kazanımları yeniden yürürlüğe koyacakları sözünü veren Cumhuriyet Halk Partisi de Kadın Çalıştayı’nda partinin önde gelen isimleri ile temsil ediliyor. İki gün sürecek olan Kadın Çalıştayı’na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi ve CHP Eski Milletvekili Gülsün Bilgehan, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze TAŞCIER de katılarak Kadın ve Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet konusunda Türkiye olarak Neredeyiz?, Ne yapmalıyız? başlıkları altında birer sunum yapacaklar.

BATUR: 'KADINA ŞİDDET YALNIZCA KADINLARIN SORUNU DEĞİLDİR' 

Konak Belediyesi olarak Kadına Yönelik Şiddetin en yoğun biçimiyle yaşandığı günümüzde yerel yönetimler olarak üzerlerine çokça görev düştüğünü, toplumun çeşitli bileşenlerini bir araya getirerek bir ortak akıl arama, çözüm üretme zarureti doğduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, öncelikle Kadın Çalıştayı’na katkı veren bütün kurum, kuruluş ve temsilcilerine teşekkür etti. Kadına şiddetin kadınların sorunu olmadığının da altını çizen Batur, “Kadına şiddet yalnızca kadınların sorunu değildir. El birliğiyle mücadele etmek ve bu insanlık suçunu, yaşamın her alanında mahkum etmek ve ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu nedenle belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Çalıştayı’nı çok önemsiyorum. Çok değerli bilim insanlarının katkısıyla elde edilecek sonuçların bize yol göstermesini ve karşılık bulmasını diliyorum” diye konuştu.

KADIN ÇALIŞTAYI “KADINA YÖNELİK ŞİDDET”

PROGRAM

25 KASIM 2021 (1. GÜN)

09.00-09.30 Kayıt

09.30-10.00 Açılış Konuşmaları

Huriye SERTER

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı ve

Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı (GİFED)

Abdül BATUR

Mimar

Konak Belediye Başkanı

10.00-10.30 Anahtar Konuşmacı

Doç.Dr. Selin SAYEK BÖKE

CHP Genel Sekreteri

CHP İzmir Milletvekili

10.30-12.30 1. Oturum - Kavramsal Çerçeve: Kavram Oturumu (Kadın ve Şiddet)

Moderatör : Prof.Dr. Aylin GÖZTAŞ

Konuşmacılar ve Konular

Ulusal ve Uluslararası Çerçeve

Gülsün BİLGEHAN

22-24-25 ve 26. Dönem CHP Ankara Milletvekili

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi

Ekonomik Çerçeve

Dilek ÖZKAN

BORUSAN Kurumsal İletişim Müdürü

Kişisel Kabuller, Sosyal Bariyerler, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Pandemisi

Uzm. Dr. Arzu ERKAN YÜCE

Psikiyatri Akademik Yazar

12.30-13.30 Öğlen Yemeği

13.30-15.00 2. Oturum - Durum Analizi: Ayna Oturumu(Neredeyiz? Ne Yapıyoruz?)

Moderatör: Huriye SERTER

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı ve

Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı (GİFED

Konuşmacılar ve Konular

Kadın ve İstihdam

Gamze TAŞCIER

CHP Ankara Milletvekili

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi

Genç Nesil Ne Düşünüyor?

İlayda IŞIK

KızBaşına Platformu Proje Koordinatörü

Genç Nesil Ne Düşünüyor?

Ceren EROL

KızBaşına Kurumsal İletişim Sorumlusu

Araştırma Verileri ile Toplumsal Cinsiyet

Aydın ERDEM

KONDA Araştırma Yetkilisi

Yerel Yönetimlerde Kadınlara Yönelik Çalışmalar

Turan ATEŞ

Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü

15.00-15.30 Çay Kahve Molası

15.30-17.00 3. Oturum - Çözüm Önerileri: Öneriler Oturumu (Ne Yapmalıyız?)

Moderatör: Meltem KOLDAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Konuşmacılar ve Konular

UN Women Çözüm Önerileri

Duygu ERSEÇEN

UN Women Türkiye Ofisi Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilik Birleşmiş

Milletler Ortak Programı Proje Koordinatörü

Birleşmiş Milletlerin Nüfus Fonu Çözüm Önerileri

Dr. Yasemin KALAYLIOĞLU

UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Prog. Koordinatörü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Çözüm Önerileri

Selin ÜNAL

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR Türkiye Sözcüsü

İş Dünyası Şiddete Karşı

Perihan İNCİ

İNCİ Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesinde Erkeklerin Rolü

Ahmet ZEYTİNOĞLU

SODEXO Türkiye Ceo’su

26 KASIM 2021 (2. GÜN)

10.00-12.00 Biz Yaparız Atölye Çalışması

Moderatör : Doç. Dr. Eylin AKTAŞ

Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi

Katılımcılar : Yerel Yönetimler, STK’lar ve Akademisyenler

Atölye Temaları:

  1. Pandemi Döneminde Kadın ve Şiddet: Pandeminin Yarattığı Olumsuz Etkiler Nasıl Aşılabilir?

  1. Kadın İstihdamı ve Girişimciliği: İş Dünyası İle Hangi İşbirliği Olanakları Geliştirilebilir?

  1. Kırsalda Kadına Yönelik Şiddet: Kırsaldaki Kadınların Güçlendirilmesi İçin Ne Yapılabilir?

  1. Kadına Yönelik Şiddet ve Medya: Medyanın Şiddet Dili Nasıl Düzeltilebilir?

  1. Sivil Toplum Örgütleri ve Kadın: STK’ların Güçlendirilmesi İçin Neler Yapılabilir?

12.00-13.30 Öğlen Yemeği ve Atölye Sonuç Raporlarının Hazırlanması

13.30-14.30 Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Okunması

14.30-15.30 Kapanış Konuşması ve Plaket Takdimi

TARİH : 25-26 Kasım 2021

SAAT : 09.00 – 17.00

YER : Mimarlar Odası

ADRES : Alsancak Mah. 1474 Sok. No:9 İZMİR