Cengiz Aldemir/ANKARA - Dardanel Gıda çalışanlarına yapılan insanlık dışı uygulamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ulaşmak için dilekçe yazan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, “Dardanel Gıda’nın, Çanakkale’de bulunan fabrikasında çalışan 40’a yakın işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çalışanlarını 14 gün süreli olarak mesai saatleri dışında da gözetim altında tutacağı gerekçesi ile ve  “üretimin aksamaması” amacı ile de “kapalı devre” çalışma sisteminin uygulanacağı” şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada dile getirilmiştir” hatırlatmasında bulundu.

Fabrika çalışanlarına giden elektronik postada, “Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda Çanakkale Fabrikamız’ da çalışan tüm personelimiz 14 gün gözetimli karantina kapsamına alınmıştır” denilerek, yıllık izinde olan personelin izinlerinin iptal edildiği bilgisini paylaşan Kemalbay, sağlık raporu olmayan personele işbaşı yapmasının zorunlu olduğunu, covid-19 temas etkisi ihtimaline karşı kişilere verilen ev izolasyonunun kaldırılarak gözetimli karantina kapsamına alınmasına tepki gösterdi.

YASALARA AYKIRI

Pandemi sürecinde çarklar dönsün diye önlem alınmadığını, alınan önlemlerin ise işverenler lehine olduğunu belirten Kemalbay, “Bu kanaatin Dardanel Gıda “kapalı devre çalışma sistemine” geçişini Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına dayanarak açıklamaktadır. Tek bir işçiye sorulmadan “oy birliği” ile alınan bu karar öncelikle adil ve demokratik değildir. Vicdansız ve adaletsiz bir karar olduğu gibi yasalara da aykırıdır” uyarısında bulundu.

Covid-19’un bir meslek hastalığı olmasına rağmen, yasaya aykırı olarak işverenlere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığına dikkat çeken Kemalbay, Dardanel Gıda’nın Covid-19 çalışma kampı olduğunu ve yasal olmayan, vicdanla, adaletle bağdaşmayan devlet kurumlarının art niyetli şirketlerle  hareket etmesinin kaygı verici olduğunu vurguladı.

İKTİDARA UYARI

İktidara konu ile ilgili uyarılarda bulunan Kemalbay, fabrika yönetiminin çalışanlarda virüs tespiti sonrası, ‘devre çalışma sistemi' adı altında işçilerin 14 gün fabrikada tutmasının yasadışı olduğunu belirtti. Kararın dayandırıldığı iddia edilen Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 maddesine dikkat çeken Kemalbay,  'karantina’nın, sağlık merkezleri, sıhhi şartları taşıyan mekanlar veya evlerde uygulanabileceğini hatırlatarak, bu çalışma sisteminin bakanlık tarafından durdurulması gerektiğini savundu. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 83. Maddede geçen 'Cebri tecride tabi olarak müessesatta veya evlerinde tecrit edilen kimselerle' ifadesinden 'fabrika', 'işyeri' anlamının çıkarılmayacağını kaydetti. 'Müessesat' kavramının 72. Maddede yer alan 'sıhhi ve fenni şartları haiz mahaller' anlamına geldiğini belirten Kemalbay, karantina altına alınmış birisinin aynı yerde çalışmaya zorlanmasının yaşama hakkına müdahale ve yasaya aykırı olduğunu vurguladı.

FİRMAYA YAPTIRIM UYGULAYIN

Dardanel Gıda tarafından belirlenen konaklama yerlerine işçilerin gerektiğinde kolluk kuvvetleri zoruyla konaklama yerlerine götürülmesinin, alınan karara uymayan personele 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmasının anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu belirten Kemalbay, Bakan Selçuk’a yazdığı dilekçede şöyle dedi: “Bu uygulamanın önüne geçilmemesi devletin güçlüden yana tutumuna bir kez daha dikkat çekecek ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiğinin göstergesi olacaktır. ‘Kapalı devre çalışma sistemi’ adı altında iş yasasına, çalışma sürelerine , hafta tatili hakkındaki emredici düzenlemelere  aykırı hukuksuz bir şekilde çalışma kamplarına dönüştürülmesinin engellenmesi ve bu işlemin acilen durdurularak adı geçen firmaya gerekli cezai yaptırımın uygulanması  hususunda gereğini arz ederim. “