CENGİZ ALDEMİR/ ANKARA- Türkiye son dönemlerde hukuk adı altında ifade edilemeyen, adalet kavramını yok sayan çok sayıda davaya tanık olduğunu kaydeden Kemalbay, "Hükümetin uygulamaları neticesinde ülke temel haklar ve adalet fikri yanında, evrensel hukuk normlarına, yerleşik yargı usullerine aykırı olan karar ve uygulamaların sergilendiği bir konumuna getirilmiş, hukuk ve adalet öngörülemez ve keyfi uygulamalarla toplum vicdanını yaralar hale gelmiştir. Özellikle kolluk kuvvetlerinin insan hakları ihlallerine karışmakla sorumlu tutuldukları neredeyse her durumda cezasızlık zırhı devreye girmekte, deliller süratli bir şekilde örtbas edilerek sorumlular kollanmakta ve açık bir şekilde ödüllendirilmektedirler" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ORANTISIZ GÜÇ EMRİ

Keyfi ve siyasi uygulamalardan birisinin, toplumun en temel demokratik ve insan hakkı taleplerinin barışçıl bir şekilde ortaya koyduğu, “Gezi Direnişi” eylemlerde yaşandığını anımsatan Kemalbay, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 80 ilde 3,5 milyondan fazla kişinin katıldığı eylemlerde polisin yaygın ve sistematik bir şekilde şiddet uygulamasına rağmen, o dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Polise talimatı ben verdim" polisin orantısız güç müdahalelerini “destan yazmak” olarak nitelendirmesine dikkat çekti.

CEZASIZLIK ÖRNEKLERİ

Gezi Parkı'na ilişkin Türkiye Barolar Birliğinin protestolar sürerken toplam 13 ilde 8041 kişi yaralandığını, polis şiddeti yüzünden yaşamını yitirenler arasında 14 yaşında ki Berkin Elvan'ın da bulunduğunu belirten Kemalbay, 8 yurttaşın ölümüne dair yıllar sonra açılan davaların cezasızlık ile sonuçlandırıldığını anımsattı. 

Eylemde yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili davada sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini, Ethem Sarısülük’ün ölümüyle ilgili polis memuru Şahbaz'ın korunduğunu, Abdullah Cömert'in ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan polisin 1 hafta yatıp afla çıktığını, Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinin tahliye edildiklerini,  Berkin Elvan’ın davasının ise türlü adaletsizliklerle devam ettiği bilgisini verdi.

KONU İVEDİLİKLE ARAŞTIRILMALI

Konuyu meclis gündemine taşıyan Kemalbay, "Görüldüğü üzere sanıkların hemen hemen hepsi tutuksuz yargılanmış ve ödül gibi cezalar verilmiştir. Tüm bu yaşananlardan bahisle Gezi Davasında yaşatılan cezasızlık politikası karşısında çok açık bir biçimde parlamentoya görev ve sorumluluk düşmektedir. Gereğinin yapılması konusunda görev ve sorumluluk doğrultusunda ivedilikle meclis araştırması açılması elzemdir."