İzmir Barosu, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a başvurdu.

İzmir Barosu, 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 'Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi'nin iptaline, bu işlem ile ilgili olarak dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile Danıştay Başkanlığı'na dava açtı. Açılan davayla ilgili bilgi veren İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, 2017 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin, gerek avukatlık asgari ücret tarifesinin gerekse baroların tavsiye niteliğinde yayınladıkları en az ücret çizelgelerinin çok altında olduğunu söyledi. Tarife hazırlanırken Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin açık hükmüne rağmen, Türkiye Barolar Birliği'nin görüşünün dikkate alınmadığını, 2017 yılı tarifesindeki artış oranlarının yetersiz olduğunu söyleyen Aydın Özcan, tarifede yer alan ücretlerin her geçen yıl ülkenin ekonomik koşulları karşısında eridiğini ve bu durumun sürdürülemez bir hal aldığını ifade etti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi tarifede belirlenen ücretlerin brüt olduğunu ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra avukatın elde ettiği kazancın daha da azaldığı söyleyen Özcan, "Tarifede yer alan ücretler belirlenirken, avukatın görevlendirildiği soruşturma veya kovuşturma aşamalarının ortalama süreleri, bu süreler zarfında avukatların yükümlülükleri gereği ortalama kaç dilekçe sundukları, kaç duruşmaya girmeleri gerektiği, temyiz yükümlülükleri ve benzeri hususlar dikkate alınmamıştır. Tarifede belirlenen ücretler verilen emeğin karşılığı olmayıp, gerek Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine gerekse angarya yasağına aykırıdır" dedi.

Tarife kapsamında 2016 yılında avukatlara ödenen brüt ücretlerin 2016 yılında; soruşturma evresi için 214 TL, asliye ceza mahkemesindeki davalar için 364 TL, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 650 TL olduğu belirtildi. 2017'de ise soruşturma evresi için 260 TL, asliye ceza mahkemesindeki davalar için 445 TL, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 800 TL ücret belirlendiği kaydedildi.