Gizem TABAN/İZ GAZETE- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2022 Yılı Performans Programı ile Gelir-Gider Bütçesi belli oldu. İBB’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağında; 2022 Mali Gider Bütçesi 12 milyar 500 milyon TL, Gelir Bütçesi ise 9 milyar 950 milyon TL öngörüldü. Borçlanma ise 2 milyar 550 milyon TL olarak tahmin edildi.

HANGİ HİZMETE NE KADAR KAYNAK AYRILDI?

İBB 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağına göre; Genel Kamu Hizmetleri için 4 milyar 904 milyon 753 bin TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 882 milyon 826 bin TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler için 3 milyar 259 milyon 833 bin TL, Çevre Koruma Hizmetleri için 668 milyon 180 bin TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için 1 milyar 12 milyon TL, Sağlık Hizmetleri için 235 milyon 813 bin TL, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için 978 milyon 167 bin TL, Eğitim Hizmetleri için 19 milyon 926 bin TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için 537 milyon 696 bin TL ayrıldı.

TOPLAM 8 MİLYAR 754 MİLYON

İBB’nin 2022 Yılı Performans Programı Taslağının; Performans hedefi tablosunda yer alan ‘Stratejik Amaçlar’ kısmında; Altyapı, Yaşam Kalitesi, Ekonomi, Demokrasi, Doğa, Yaşayarak Öğrenme- Kurumsal Kapasite ve Kültür-Sanat başlıkları yer aldı. Bu kapsamda; Herkesi kapsayan sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak için kaynak ihtiyacı 2 milyar 954 milyon 470 bin TL, İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek için kaynak ihtiyacı 2 milyar 81 milyon 564 bin TL, İzmir ekonomisini, yenilikçi, girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliştirmek için kaynak ihtiyacı 489 milyon 564 bin TL, İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek için kaynak ihtiyacı 1 milyar 339 milyon 440 bin TL, İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek için kaynak ihtiyacı 586 milyon 692 bin TL, İzmir’i yaşayarak öğrenmenin dünyadaki öncü noktalarından biri yapmak ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıktığı bir kent iklimi oluşturmak için kaynak ihtiyacı 699 milyon 341 bin TL, İzmir'i yeniden Ege, Akdeniz ve dünya kültürlerinin üretim alanlarından biri haline getirmek için kaynak ihtiyacı 603 milyon 809 bin TL olarak belirtildi. Performans hedeflerinin toplamı ise 8 milyar 754 milyon 880 bin TL olarak açıklandı.