İzmir Veteriner Hekimler Odası yaptığı yazılı açıklamayla Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekti. 

Açıklama şu şekilde:

"Bu yıl Dünya Çevre Gününde dikkat çekilen konu "Hava Kirliliği" olmuştur. Nefes almanın canlılar için önemi gibi sağlıklı hava solumanın önemi de hafife alınmamalıdır. Gözle gördüğümüz katı ve sıvı atıklar çevre kirliliği kapsamında daha çok konu edilse de hava kirliliği de sadece kış aylarında değil dört mevsim dikkate alınması gereken bir konudur.

Özellikle hayvancılık işletmelerinde oluşan atık gazlar, toz emisyonlar ve kokulu salgıların azaltılması da en az fabrikaların oluşturduğu kirlilik kadar önemlidir.

Çevre korumaya yönelik basit önlemlerden teknolojik olanlara kadar pek çok yöntem uygulanması mümkündür. İşletmenin kapasitesine göre yasal prosedürlere uyulması konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra ekonomik olarak da bu yönden hayvancılık işletmeleri desteklenmelidir.

Hava kirliliğine dair basit anlamda; ahırların kuru ve temiz tutulması, nem tutmayan zemin kaplamaları kullanılması, hayvanların uygun beslenme rasyonları hazırlanarak beslenmesi gibi uygulamalar yapılmalıdır. Gelişen teknolojik özelliklerden yararlanmak amacıyla da yine kapasiteye göre biyogaz olanakları araştırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki hayvancılık işletmelerinin katı, sıvı ya da gaz atıklarının doğru yönetimi aynı zamanda ekonomik anlamda da kârlılık demektir.

Hayvancılık işletmelerinde görev alan meslektaşlarımız hayvan sağlığının yanı sıra çevre konusunda duyarlı uygulamalara da katkı koymaktadır.

Bu bilinçle hayvancılık sektöründe yer alan herkese kolaylıklar diliyor, Dünya Çevre Gününü kutluyoruz."