Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Funda Obuz Haberleri