İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Haberleri