TBB'deki antidemokratik tasfiyelerine tepki

Türkiye Barolar Birliği Yönetimini'nin bünyesinde çalışan gönüllü çevre avukatlarını tasfiye etmesi sonrasında, tasfiye edilen avukatlar ortak yazılı bir açıklama yayınladılar.

TBB'deki antidemokratik tasfiyelerine tepki

Türkiye Barolar Birliği Yönetimini'nin bünyesinde çalışan gönüllü çevre avukatlarını tasfiye etmesi sonrasında, tasfiye edilen avukatlar ortak yazılı bir açıklama yayınladılar.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:37
TBB'deki antidemokratik tasfiyelerine tepki

İZ GAZETE - Yaptıkları açıklamayla 79 İl Baro Yönetim Kurulu Başkanlıklarına, Meslektaşlarımıza seslenen avukatlar, Barolar Birliği'nin, Türkiye'nin önemli çevre ve kent davalarını temsil eden 24 kişilik avukatı grubunu haklı bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye ettiğine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi, Bünyesinde Çalışan Gönüllü Çevre Avukatlarını Tasfiye Etti!
Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak, bu yöndeki hukuki norm ve kurallara işlerlik kazandırmak, bu normların tüm canlıların bir arada, uyum içinde ve sömürülmeden yaşamasına uygun şekilde değişimine yön vererek geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Gönüllü çevre mücadelesi içinde yer alan çok sayıda avukat üyesi ile 2011 yılından 2018 Haziran ayına kadar aktif bir biçimde eğitim, yayın, eylemli hukuki rehberlik ve avukatlık hizmetleri ile ülkenin havasının, suyunun, toprağının korunması, insanların, canlıların zehirlenmeden, hastalanmadan yaşayabilmeleri, kamusal kaynakların ortak toplumsal iyilik için kullanılabilmesi konusunda aktif bir mücadele yürütmüştür."

GERÇEKLEŞMEYEN ÖDÜL TÖRENİ HATIRLATILDI

"Bu mücadelenin fikri bir sembolü olarak her yıl, TBB Yönetim Kurulunca, yaşanılabilir bir çevre için verilen mücadeleleri desteklemek amacıyla, platformlara, bireylere "Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü" verilmektedir. Bu ödülün geçmiş dönemlerde İzmir Barosu Başkanlığı da yapmış Avukat Noyan Özkan adına ithaf edilerek verilmiş olmasının sebebi ise Meslektaşımızın sadece çevresel ve kültürel değerlerin korunması konusunda değil, en genel anlamıyla hukukun ve insan haklarının korunması konusunda da sorumluluk duyan, bu konulardaki düşünceleri, değer ölçüleri ile gelecek kuşaklara örnek teşkil eden gerçek bir aydın olmasıdır. Ne var ki bu yıl 02 Haziran 2018 günü beşinci kez verilmesi planlanan ödül töreni , TBB YK tarafından ertelenmiş, erteleme bilgisi 1 Haziran 2018 günü öğleden sonra sözlü olarak komisyona iletilmiş, gerekçesi hakkında daha sonra verilen bilgi ile ödül alacak kişi ve kurumlar yeniden belirlenecek denmiştir, bugüne kadar da ödül töreni yapılmamıştır. "
"TBB Yönetim Kurulu, Eylül ayının ilk yarısında, TBB web sayfasında, 7 kişilik yeni bir komisyon listesini ilan etmiştir. 
TBB web sitesindeki değişikliği takiben, görevden alınan eski komisyon üyeleri olarak 26.9.2018 tarihinde Türkiye Barolar Birliğine bir dilekçe verilmiş, bu işlemin gerekçesi ve üyeliğe son verme kararının tebliği, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talep edilmiştir.
Bu dilekçedeki sorularımıza da TBB yönetimince bir cevap verilmemiş, sadece üyeliğine son verilen bazı komisyon üyelerine konuyla ilgili bir teşekkür yazısı gönderilmiştir. Bu yazıda, Türkiye Barolar Birliği’nin komisyonlar yönünden yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanma gerekçesiyle görevlerimize son verildiği belirtilmiş, ayrıca Avukat Noyan Özkan Çevre Ödülleri kapsamında komisyonumuzun yönerge kurallarına uymadığı suçlaması yöneltilmiştir. 
Öncelikle belirtmek isteriz ki Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Ödülleri, Ödül jürisi tarafından verilmekte, doğrudan komisyonumuzla ilişkisi bulunmamaktadır. Komisyon üyelerince hazırlanan ve TBB tarafından onaylanmış olan Ödül Yönergesi uyarınca, Ödül Jürisini oluşturan beş kişilik heyeti:Av.Noyan Özkan’ın ailesinden bir kişi, İzmir Barosu Kent ve Çevre HukukuKomisyonu’nun belirleyeceği iki üye, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonundan sorumlu YK üyesi ile TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun belirleyeceği bir üye oluşturur. Ödülün kime verileceğini belirleyen jüri de TBB Yönetim Kurulu bir üye ile temsil edilmektedir. TBB Yönetim Kurulu, Yönerge uyarınca Jüri toplantısına göndermesi gereken üyesini sürece uygun zaman içerisinde belirleyip göndermemiştir. TBB Yönetim Kurulu üyesi olan ve komisyonun işleyişinden sorumlu olan Meslektaşımız tarafından vekaleten görevlendirme yapılarak Jüri toplantısında ödül alacak kişi ve kurumlara ilişkin kurul kararı verilmiştir. Bu kurulun kararı toplantıdan hemen sonra ve planlanan tören gününden 10 gün önce Türkiye Barolar Birliği’ne yönetim kurulunca onanması için yazılı olarak bildirilmiştir. TBB bu bildirimden sonraki süreçte ödül yönetmeliği ve teamüllere de aykırı olarak Yönetim Kurulu karar almamış, esasen çevre mücadelesine destek olmayı amaçlayan Ödül Törenini ve komisyonun faaliyetlerini fiili olarak askıya alarak etkisiz kılmıştır. "

'24 AVUKAT ANTİ-DEMOKRATİK BİR BİÇİMDE TASVİYE EDİLMİŞTİR'

"Türkiye Barolar Birliği, her türlü hakkın korunmasında etkin bir duruş ve faaliyet sergilemek yükümlülüğü taşımaktadır. Şu an için etkin bir Çevre Hakları mücadelesi verilemiyor olmasının sebebi olan durumu yaratan şey tamamen keyfi bir karar ile komisyonlara müdahale edilmiş olmasıdır. Eski üyeleri olarak etkin bir şekilde faaliyet yürüttüğümüz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu da şu anda hiçbir çalışma yapamaz hale getirilmiştir. Barolar Birliği, Türkiye'nin önemli çevre ve kent davalarını temsil eden 24 kişilik avukatı grubunu haklı bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiştir. Onların yerine; 7 kişilik yeni bir kurul oluşturmuştur. Bu haliyle kurulu oluşturan meslektaşlarımızı ve birlik yönetimini önümüzdeki günlerde zor bir hak mücadelesi beklemektedir. 
Biz ekoloji ve kent haklarının takipçisi avukatlar olarak, önümüzdeki dönemde, ülkenin yasama faaliyetlerini, idari işlemlerini izlediğimiz ve hukuka uygunluk yönünden denetlediğimiz gibi gündemimiz olan aşağıdaki başlıklar açısından da yeni dönemde meslek örgütümüzü, meslek örgütü yöneticilerini ve sorumluluğumuzu devralan meslektaşlarımızı izleyeceğiz. "

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÇEVRE DAVALARINA BAKIYORLARDI'

"Bu sorumluluğu devralanların, tasfiye edilen komisyon çalışmalarında olduğu gibi, Türkiye'nin güncel mücadele alanları olan Sivas-Kangal, Artvin-Cerattepe, Bergama-Ovacık, İzmir-Efemçukuru ve diğer yörelerdeki altın madenciliği sorunlarının muhatabı yurttaşlara, hukuki destek sunup sunmayacakları; Akkuyu'da, Sinop'ta, İğneada'da nükleer santral sorununu ve yaşama hakkı ihlallerini gündeme taşıyıp taşımayacakları, GDO konusunda ülkenin tarımsal ve biyolojik çeşitliliğini gözeten toplum kesimlerinin haklarını destekleyip desteklemeyecekleri, Yargı kararlarını dolanmak için mahkemelerin iptal ettikleri çed raporlarıyla sürekli yeni izinler koparan şirketlerin karşısında ülkenin çevre hakkını, merasını, suyunu, toprağını, onurunu, yaşamını savunanlarla bir arada olup olmayacaklarını; madencilik, inşaat, enerji şantiyelerinde yok olan doğanın ve insanların haklarını savunup savunmayacaklarını, iklim değişikliği konusunda bilimsel kamu politikalarının oluşmasına katkı sağlayıp sağlamayacaklarını, kent haklarını savunan planlı ve demokratik bir şehircilik için kent ve çevre davaları yoluyla karar alma süreçlerinde aktif rol alıp almayacaklarını, bugüne kadar izlenen davaları ve hukuki destekleri katlayarak arttırıp arttırmayacaklarını, hukuki izleme sorumluluğumuz gereği izleyeceğimizi, belgeleyeceğimizi ve hukuki açıdan halkın yaşama haklarını korumaya devam edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız."

İşte tasfiye edilen avukatlar;
1- Av. Berna Babaoğlu Ulutaş (İzmir Barosu)
2- Av. Dr. Mehmet Bülent Tokuçoğlu (AydınBarosu)
3- Av. Bedrettin Kalın (ArtvinBarosu)
4- Av. Cömert Uygar Erdem (AnkaraBarosu)
5- Av. M. Fevzi Özlüer (AnkaraBarosu)
6- Av. Şehrazat Mercan (İzmirBarosu)
7- Av. Eralp Atabek(BursaBarosu)
8- Av. Bülent Kaçar (EdirneBarosu)
9- Av. Cem Altıparmak (İzmirBarosu)
10- Av. Erol Çiçek (BursaBarosu)
11- Av. Sevim Küçük (MersinBarosu)
12- Av. İsmail Hakkı Atal (AdanaBarosu)
13- Av. Ziynet Özçelik (AnkaraBarosu)
14- Av. Ş. Can Atalay (İstanbulBarosu)
15- Av. Tuncay Koç (AntalyaBarosu)
16- Av. Ali Furkan Oğuz (ÇanakkaleBarosu)
17- Av. Emre Baturay Altınok (AnkaraBarosu)
18- Av. Ali Arif Cangı (İzmirBarosu)
19- Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu (ZonguldakBarosu)
20- Av. Melike Özman (SamsunBarosu)
21- Av. Coşkun Molla (EdirneBarosu)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.