MHP'li belediyenin raporunda dikkat çeken detaylar: 'Amacı dışında kullanılan fon ve liyakata aykırı atama'

Sayıştay Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 Yılı Denetim Raporlarında MHP’li Acar’ın başkan olduğu Aliağa Belediyesi dikkat çekti. Belediyenin denetim raporunda, gecekondu fonunun amacı dışında kullanıldığı ve son 5 yılda 4 kişinin özel kalem müdürlüğü üzerinden memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanılarak memur kadrosuna alındığı ve bu durumun liyakata aykırı olduğu ifade edildi.

GENEL 20.12.2020, 13:11 20.12.2020, 15:03
MHP'li belediyenin raporunda dikkat çeken detaylar: 'Amacı dışında kullanılan fon ve liyakata aykırı atama'

GİZEM TABAN/ İZ GAZETE- Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı bazı belediyelerin 2019 Denetim Raporları’nı yayımlandı. İzmir’den Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Serkan Acar’ın başkanı olduğu Aliağa Belediyesi’nin 2019 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan ‘Gecekondu fonunun amacı dışında kullanılması’ ve ‘Son 5 yılda 4 kişinin özel kalem müdürlüğü üzerinden 'memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanılarak' memur kadrosuna alınması’ hakkındaki bilgiler dikkat çekti.

‘GECEKONDU FONU AMACI DIŞINDA KULLANILDI’

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan Aliağa Belediyesi 2019 Yılı Denetim Raporu’na göre; Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından, Hazine tarafından fona aktarılması için gönderilen yüzde 10 payın 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabına aktarıldığı, ancak burada biriken paraların zaman zaman belediyenin cari hesabına aktarılarak amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. 

Raporda, “4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Taksitle ödeme, satış bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir” başlıklı 5’inci maddesinde; “Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla yüzde 10'u, ilgili belediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye yüzde 30, varsa büyükşehir belediyesine yüzde 10 oranında pay verilir. ...Bu paylar tahsilini takip eden ayın yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplarına aktarılır” bilgisine yer verildi. 

‘NORMAL GELİR GİBİ CARİ HESABA AKTARILDI’

Son 5 yıllık dönemde az miktarda da olsa Mal müdürlüğü tarafından fon payı olarak tahakkuk ettirilen tutarların fon hesabına gönderilmeyip gerek yüzde 30’luk, gerekse yüzde 10’luk payların tamamının cari hesaba gönderildiği belirtilen raporda;  ‘775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre ilgili fonda toplanan paralar, belediyelerce, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının izni alınmak şartıyla: Bu kanundaki amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmasında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onanan plan ve projelere göre halk konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu yapılmasında, Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve tesislerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onanan projelerine göre yapılmasında veya onarılmasında, Kendi bütçe imkânlarıyla karşılanamayan ve fakat bu kanun gereğince yapılması gereken tespit, harita alımı, plan ve projelendirme hizmetlerinde kullanılır. İlgili fonda biriken paralar 775 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde açıklanan yerlerde kullanılabilecek, bunun dışındaki yerlerde kullanılamayacaktır” bilgilerine yer verildi. Raporda, belli bir fona tahsis niteliğinde olan bu gelirlerin 775 sayılı Kanun’un 13'üncü maddesinde belirtilen yerlere harcanması gerekirken normal bir gelir gibi cari hesaba aktarılarak amacı dışında harcandığı belirtildi. 4706 ve 775 sayılı Kanun’da belirtilen payların mevzuatında belirtilen yerlere harcanması, fonun tahsis amacının dışına çıkılarak belediyenin cari giderlerinde kullanılmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edildi. 

Raporda diğer dikkat çeken bulgu ise son 5 yılda 4 kişinin özel kalem müdürlüğü üzerinden 'memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanılarak' memur kadrosuna alınması oldu.

‘ATAMAYLA SINAVSIZ DEVLET MEMURU’

Sayıştay’ın raporuna göre; Aliağa Belediyesi’nin 2019 yılı hesabının incelenmesinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna son 5 yıl içerisinde 4 farklı kişinin atandığı ve hepsinin açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiğinin görüldüğü ve yapılan atamalar incelendiğinde; yapılan atamaların memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı ve atanan kişilerden birinin 8 gün sonra diğerlerinin de bir süre sonra memur olarak başka bir kadroya geçirildiği görüldüğü ifade edildi. Belediyenin cevabında ise norm kadro kapsamındaki memur atamalarının belediye meclisinin çoğunluğunu oluşturan muhalefet partileri tarafından reddedildiği, bu nedenle belediyenin acil ihtiyaç duyduğu atamaların Özel Kalem Müdürlüğü vasıtasıyla yapıldığı belirtildiği ancak belediye meclisinin çoğunluğunu muhalefet partilerinin oluşturması istisnai memuriyet olan özel kalem müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalarını mevzuata uygun hale getirmediği belirtildi. 

‘LİYAKATA AYKIRI’

Raporda, özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalarda; öncelikle belediyede çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluşturulduğu tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner218
Günün Karikatürü Tümü
banner96
37°
açık
banner177
banner178
Anket Tümü
Koronavirüs aşısı olmayanların sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser vs yerlere girişi kısıtlanmalı mı?