Menemen Belediyesi'nin Sayıştay raporunda mevzuata aykırı uygulamalar silsilesi!

Sayıştay Başkanlığı 2019 Yılı Denetim Raporlarını açıkladı. Menemen Belediyesi’nin 2019 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan mevzuata aykırı uygulamalar dikkat çekti. 

GENEL 21.12.2020, 15:03
Menemen Belediyesi'nin Sayıştay raporunda mevzuata aykırı uygulamalar silsilesi!

Gizem TABAN/İZGAZETE- Türkiye Cumhuriyet Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Denetim Raporlarında, 31 Mart 2019’da göreve gelen Serdar Aksoy’un ‘zimmet ve irtikap’ iddialarıyla tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı Menemen Belediyesi mevzuata aykırı uygulamalarıyla dikkat çekti. Sayıştay’ın tespitlerinde; belediyede mevzuatla belirlenen sınırın üstünde geçici işçi çalıştırıldığı, mevzuata aykırı olarak doğrudan temin yoluyla personel istihdam edildiği ve ücretlerin keyfi belirlendiği, geçici işçi olarak çalışan 13 işçinin maaşlarını belediyeden almasına rağmen başka kurumlara hizmet ettiği, aynı firmadan ihalesiz olarak mal alımı yapıldığı, zabıta memurluğuna, zabıta komiserliğine ve zabıta amirliğine yapılan atamalarda 9 adet personelin sınava girmeden yönetmeliğe aykırı olarak atandıkları, belediyenin taşınmazlarının kiralamasının ihale yoluyla yapılması gerekirken mevzuatta karşılığı olmayan işgaliye sözleşmesiyle yapıldığı ve belediye spor kulübüne haksız menfaat sağlandığı kaydedildi. 

‘GEÇİCİ İŞÇİDE SINIR AŞIMI’
Sayıştay’ın raporuna göre; Belediyenin yıllar itibariyle istihdam edilen geçici işçiler için geçici iş pozisyon vizesinin alınmadığı ve bu işçilerin altı aydan az süreyle çalıştırılması gerekirken sürekli olarak çalıştırıldığı ve mevzuatla belirlenen sınırın üstünde geçici işçi çalıştırıldığı görüldüğü belirtildi. 2019 yılı sonu itibariyle Belediyede çalışan sürekli işçi bulunmazken, süreklilik kazanan geçici işçi sayısı toplamının 666 adet olduğu belirtilen raporda Belediyenin geçici işçi pozisyonunda çalıştırabileceği kişi sayısının ise 429x%20=86 olduğu ifade edildi. Uygulamanın mevzuata aykırı olduğu ve fiili olarak sürdürülmesinin mümkün olmadığı belirtilirken idarenin mevzuat hükümlerini dikkate alarak, objektif olarak belirleyerek geçici işçi pozisyonunda çalıştırabilecek işçileri belirlemesi ve belirlenen sayının üzerinde geçici işçi çalıştırmaması gerektiği kaydedildi. 

ÜCRETLERDE ‘KEYFİ’ DETAYI
Raporda Menemen Belediyesi’nde mevzuata aykırı olarak doğrudan temin ile personel istihdam edildiği görüldüğü belirtilerek, mevzuat hükümlerine göre belediyenin kendi şirketi dışında başka bir şirketten personele dayalı hizmet alımı yapamayacağı açıklandı. Raporda Belediyenin 2017 yılsonu itibariyle belediyenin kendi şirketi olan META-SU’dan doğrudan temin yöntemi ile personel temin ettiği, META-SU şirketinin mali durumu sebebiyle ihaleye giremeyeceğinden personele dayalı hizmet alımı ihalesi yapılmadığı, alımların sürekli olarak o tarihten bu yana doğrudan temin yöntemiyle METASU aracılığıyla gördürüldüğü, 2018 yılı başında mevzuat gereği uygulanması gereken taşerondan kadroya geçişin uygulanmadığı, doğrudan temin ile personel temininin devam ettiği ifade edildi. Raporda ayrıca, belediye ile şirketi META-SU arasında personel alımına ilişkin yazılı bir sözleşme veya protokol bulunmadığı, kimin ne kadar ücret alacağının yazılı olarak önceden belirlenmediği, ücretlerin keyfi olarak belirlendiğinin tespit edildiği söz konusu uygulama mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.  

‘BELEDİYE MAAŞ ÖDÜYOR, HİZMET BAŞKA KURUMLARA YAPILIYOR’
Sayıştay tarafından yapılan incelemede Belediyede geçici işçi olarak çalışan toplam 13 kişinin başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirildiğinin tespit edildiği, söz konusu kişiler maaşlarını belediyeden aldığını ancak fiili hizmet yükümlülüklerini belediyeye karşı değil diğer kurum ve kuruluşlara karşı yerine getirdiği açıklandı. Raporda, “Kanunlara göre kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmesi mümkün olmayan işçilerin görevlendirilmesine son verilerek Belediyeye ait işlerde çalıştırılmaları sağlanmalıdır” denildi.

‘AYNI FİRMADAN İHALESİZ MAL ALIMI’
Sayıştay’ın yaptığı incelemede idare tarafından aynı malların, aynı tarihte ve aynı firmadan ihale yapılmaksızın kısımlara bölünerek alındığı ve çok daha fazla sayıda benzer alımlar gerçekleştirildiği tespit edildi. Sayıştay, ihtiyaçların sene başında geçmiş yıllarda yapılan alımlarda dikkate alınarak kanunda yer alan ihale usullerinin uygulanması ile temin edilmesi ve doğrudan temin yönteminin kanunda yer alan amacına ve şartlarına uygun olarak kullanılması gerektiğini kaydetti.

‘SINAVSIZ ATAMALAR’
Sayıştay, Belediyede zabıta memurluğuna, zabıta komiserliğine ve zabıta amirliğine yapılan atamalarda 9 adet personelin sınava girmeden yönetmeliğe aykırı olarak atandıklarını tespit etti.  Zabıta amirliğine, komiserliğine ve memurluğuna sınavsız atamanın açık hata kapsamında olduğu belirtilen raporda açık hata kapsamında yapılan atamaların süre kaydı aranmaksızın her zaman geri alınabileceği ve atanma şartlarını taşımadan yapılan atamanın iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

‘KİRALAMALARDA İHALE YERİNE İŞGALİYE SÖZLEŞMESİ’
Raporda; Belediye’ye ait taşınmazların kiralama süresine uygun olarak gerekli belediye meclisi veya encümen kararı olmaksızın ve 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği ihale yapılması gerekirken ihale yapılmaksızın mevzuatta herhangi bir karşılığı olmayan işgaliye sözleşmesi (kira kontratı) ile kiraya verildiği tespit edilirken söz konusu uygulamaya son verilerek ihale usulü ile kiralaya verilmesi gerektiği kaydedildi.

‘SPOR KULÜBÜNE HAKSIZ MENFAAT SAĞLANDI’
Sayıştay, Belediyenin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların; olması gerekenden düşük bedeller karşılığında belediye spor kulübüne kiraya verildiğini, belediye spor kulübünün de söz konusu taşınmazları üçüncü kişilere daha yüksek bedeller karşılığında kiraladığını tespit etti. Raporda, Belediyenin sahip olduğu söz konusu taşınmazların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmadığı ve spor kulübüne haksız bir menfaat sağlandığı ve tahmin edilen bedel tespitlerinin mevzuata uygun şekilde yapılarak kiralama ihalesine çıkılması ve belediyenin geliri olması gereken tutarlarla ilgili gerekli işlemin yapılması gerektiği belirtildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Karikatürü Tümü
banner96
36°
açık
banner177
banner178
Anket Tümü
Koronavirüs aşısı olmayanların sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser vs yerlere girişi kısıtlanmalı mı?