Hayır Tutuklanamaz Bileşenleri KP'yi öz eleştiriye çağırıyor

Hayır Tutuklanamaz Bileşenleri, 9 Haziran Cuma Günü dayanışma gecesinde yaşanan sorunlarla ilgili bir açıklama metni yayınladı.

GENEL 11.06.2017, 12:42 11.06.2017, 12:42
Hayır Tutuklanamaz Bileşenleri KP'yi öz eleştiriye çağırıyor

Hayır Tutuklanamaz Bileşenleri 9 Haziran Cuma Günü Fuar alanında gerçekleşen dayanışma gecesinde yaşanan saldırı olaylarları ile ilgili bir basın metni yayınladı.

Metnin tam hali şöyle :

Hayır Tutuklanamaz kampanyası çerçevesinde yaklaşık iki ayı aşkın bir süredir faaliyet yürüttük. Referandumda çıkan %48,6 hayır oyunun meşruluğunun yarattığı moral ve umudu devam ettirmek için, iktidarın OHAL uygulamalarıyla sokağı her türlü abluka altına almaya çalışmasına karşı, sokakta görünür olmayı, sokağı terk etmemeyi önemseyerek kampanya boyunca İzmir’in her sokağında olmaya çalıştık. Yürüttüğümüz kampanya iktidarı rahatsız etmiş olmalı ki, tam da faaliyetin büyüyüp görünür olduğu bir dönemde 12 arkadaşımız gece operasyonuyla gözaltına alındı. Arkadaşlarımız 10 günü aşkın bir süredir gözaltında.

“Hayır Tutuklanamaz” kampanyası, şaibeli referandum sonuçlarını kabul etmeyen, “Hayır”ın meşru olduğunu savunan ve bu yüzden tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için olabildiğince geniş bir zeminde bir araya gelmiştir. Öğrencilerden, işçilere, KHK ile işine son verilmiş emekçilerden memurlara, kurum temsiliyetlerinin ön planda tutulmadığı ama devrimci kurumların tüm gövdesiyle içinde olduğu bir faaliyet olarak tasarlandı. Zaten faaliyetin amaçlarından biri de ortak iş yapma ve dayanışma kültürünün sağlanması ve yaygınlaştırılmasıydı. Her zorluğa rağmen yürüttüğümüz kampanya başarıya ulaşmış ve 9 Haziran gecesi binlerce İzmirli tutuklu arkadaşlarımıza ve “Hayır”ına sahip çıktıklarını göstermiştir.
 

KONSERE SALDIRI VE KOMÜNİST PARTİ( KP) GERİLİMİ
 

Bilindiği üzere dayanışma gecemize DİSK genel başkanı Kani Beko, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy ve TKP Genel Başkanı Erkan Baş konuşmacı olarak katıldı. Biz Hayır Tutuklanamaz kampanyası yürütücüleri olarak bize sunulan beyanı esas alırız. Erkan Baş’a etkinliğe hangi ünvanla katılacağını sorduğumuzda bize TKP Genel Başkanı ünvanıyla katılacağını söylemiştir. Bizde bu beyanı esas alarak dayanışma gecesiyle ilgili hazırladığımız görsellere (afiş, davetiye, ayaklı pano, pankart) Erkan Baş’ı TKP Genel Başkanı olarak yazdık. KP’liler hazırladığımız afişlerle ilgili konuklarımızı arayarak astırmayacaklarını, yırtacaklarını beyan etmişlerdir. KP ile ilk görüşmemizde, “Hayır Tutuklanamaz” faaliyetinin nereden çıktığını, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu ve memleketin içinde bulunduğu genel politik havayla ilgili düşüncelerimizi aktardık. HTKP ve KP arasındaki gerilimin bu geceye taşınmaması gerektiği konusunda ricada bulunduk. Konserden iki gün önce KP genel merkezi tarafından (bize verilen bilgi bu yönde) 150 kişiyle konsere gelecekleri, eğer Erkan Baş “TKP Genel Başkanı” olarak anons edilirse konuşturmayacakları gibi tehdit içeren bir ifade DİSK ve HDP genel merkezine iletilmiştir. Tüm iyi niyetli çabalarımıza ve konuşmalarımıza rağmen, KP’liler tarafından bazı yerlerde bulunan ayaklı panolarımıza zarar verilmiştir. Tüm bunlara rağmen, gecenin sağlıklı bir biçimde sonlanması için, yapılan bu tehditler karşısında KP üyeleriyle Alsancak Nazım Hikmet Kültür Evi’nde Hayır Tutuklanamaz kampayası gönüllüsü üç arkadaşın katılımıyla ikinci kez görüşülmüştür. Görüşmede KP’ye bu dayanışma gecesiyle ilgili hassasiyetlerimiz yeniden aktarılmış, konserde herhangi birine zarar gelmemesi, provokasyon olmaması ve konserin sorunsuz bir şekilde bitmesi konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. 9 Haziran günü KP’liler Hayır Tutuklanamaz yürütücülerinden bir arkadaşı arayıp dayanışma gecesini sabote etmek gibi bir amaçlarının bulunmadığını ifade etmişlerdir. Konser saatine doğru yaklaşık 150 kişilik KP’li grup, sahnenin sağ ve solunu tutacak bir biçimde ön sıralardaki bölümlerde yerlerini almışlardır. Bu tablonun kendisi zaten KP’lilerin konsere dayanışma için değil de provakasyon için geldiklerini açıkça göstermektedir. Erkan Baş, “TKP Genel Başkanı” olarak anons edilince KP’li grup sloganlarla sahneye yönelmiş ve bunun sonucunda arbede çıkmıştır. Yaşanan arbede esnasında “çocuklar ve kadınlar eziliyor, geceyi sabote etmeyin” uyarılarına rağmen KP’li grup gerilimi tırmandırmaya devam etmiştir. Görevli arkadaşlar, olayın büyümesini engellemeye çalışırken, KP’liler tarafından darp edilmiştir. Gerilim nedeniyle Hayır Tutuklanamaz konserine katılan İzmir halkı ise KP’nin sorumsuzluğuna karşı konsere sahip çıkmış,”Yaşasın Devrimci Dayanışma”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarıyla KP’nin tutumunu potesto etmiş ve gecenin sonuna kadar konser alanını terketmemiştir.
Olayla ilgili KP Resmi twitter ve sol haber sitesinden Hayır Tutuklanamaz gecesinde yaşananlara dair yapılan asılsız haberler ve gerçekte olanlar:
1. İddia: Aynı gece İzmir’de düzenleneceği bilinen “Hayır Tutuklanamaz” etkinliğine TKP İzmir İl örgütü destek vereceğini daha önce bildirmişti.
Cevap: Evet böyle bir bilgi Hayır Tutuklanamaz yürütücülerine verildi, yürütücüler de yapılan görüşmelerde etkinliğe katılmalarında “herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması kaydıyla” sakınca olmadığını iletti.
2. İddia:”İzmir toplantısının gerek düzenleyicilerine gerekse gerçekleştirilmesinde belirli bir sorumluluğu olan DİSK yöneticilerine bu durum günler boyunca açıklanmış ve önlem alınması istenmiştir. Aldığımız yanıt ilgili konuşmacının “TKP Genel Başkanı” olarak sunulmayacağı yolunda açık bir taahhüt olmuştur. Son dakikaya kadar tekrar edilen bu taahhüt, ne yazık ki, bilmediğimiz bir nedenle yerine getirilmemiştir. Hatta bu konuşma öncesinde bir dizi HTKP üyesi “görevli” olarak alanda tertibat almıştır.”
Cevap: Biz dayanışma gecesi öncesinde, KP ile yaptığımız tüm görüşmelerde Erkan Baş’ın TKP Genel Başkanı olarak anons edileceğini son söz olarak beyan ettik. Hayır Tutuklanamaz bileşenlerinin KP’ye anons meselesine dair her hangi bir taahhütü yoktur. Ayrıca muhattap DİSK yöneticileri değil Hayır Tutuklanamaz bileşenleridir. HTKP üyesi görevli arkadaşlar zaten bu etkinliğin bir bileşeni ve örgütleyicisi olduğu için doğal olarak salon güvenliğinin sağlanmasında da görev almışlardır.
3. İddia “Bu yanlış anons üzerine alanda bulunan TKP yöneticileri itirazlarını dile getirmişler, düzenleyicilerin herhangi bir düzeltme girişiminde bulunmamaları üzerine de TKP üyeleri çıkmakta olduğunu gördükleri gerginliği yatıştırmak amacıyla alandan ayrılmışlardır. Bu gerginlik sırasında yaşanan bazı olumsuzluklar, TKP üyelerinin inisiyatifinde olan şeyler değildir. TKP üyelerinin etkinliğe saldırdıkları ise bütünüyle asılsız bir iddiadır”.
Cevap: Yukarda anlatılanın aksine KP üyeleri Erkan Baş’ın anons edilmesi sonrasında, sloganlar, yuhalamalar ve küfürlerle sahneye yönelmek istemişler, görevli arkadaşlar tarafından bu durum engenlenmiştir. Bu sırada Hayır Tutuklanamaz bileşenlerindeki bir çok arkadaşımız darp edilmiştir. Asıl asılsız iddia, Sol Haber internet sitesinden ve KP sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalardır.
4. İddia “Çatışmanın başlangıç noktasını oluşturan İzmir etkinliğindeki yanlış anons konusunda tüm konuşmacıların, düzenleyicilerin ve ilgili kurumların uyarıldıkları, bu uyarılar sonucunda etkinlik düzenleyicilerinin duyurularda yer almış olan uygunsuzluğu sahneye taşımayacaklarını beyan ettikleri sabittir. Nitekim olayın hemen sonrasında DİSK yöneticileri bu durum nedeniyle sorumluluğun somut olarak yine DİSK’e bağlı bir sendikada görev yapan sunucuya ait olduğunu beyan etmişlerdir.”
Cevap: DİSK’in bu durumla ilgili verdiği beyanın bilgisine sahip değiliz. Kaldı ki yukarda da belirtiğimiz üzere salonda kimin hangi ünvanla sunulacağı konusunda muhatap Hayır Tutuklanamaz’ın bileşenleridir. Sunucu Hayır Tutuklanamaz’ın bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde görevini yerine getirmiştir. Bu duruma ilişkin KP ile yapılan ilk görüşmeden bu yana DİSK’in Hayır Tutuklanamaz’ın bir bileşeni olmadığını, destekleyici kurum olduğunu söyledik.
KP ile yaptığımız tüm görüşmelerde beyanın esas alındığı defaeten söyledik. KP, konser gecesi “Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü” ibareli bir destek mesajını okunması için bize iletti. Biz de beyanlarını esas alarak metni okumak üzere sunucu arkadaşa ilettik. Buradan da anlaşılacağı gibi bizler hem KP’nin hem de HTKP’nin beyanlarını esas alan bir tutum içinde olduk. Ancak saldırı girişimi olduktan sonra mesaj okunamadı.
9 Haziran günü HAYIR TUTUKLANAMAZ dayanışma gecesinde, yaşananlarla ilgili olarak KP’yi birleşik mücadeleye zaran veren bu sorumsuz saldırganlığı nedeniyle öz eleştiri vermeye, özür dilemeye çağırıyoruz.

 

HAYIR TUTUKLANAMAZ BİLEŞENLERİ

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
banner178
Anket Tümü
Olası bir erken seçimde veya 2023'te Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?