ÖZER AKDEMİR - Türkiye ekoloji hareketi birleşme yönünde önemli bir dönemeci daha geride bıraktı. Bergama’da 11-12 Kasım tarihlerinde yapılan “Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması”nda ülkenin dört bir yanından gelen ekoloji örgütü temsilcileri ekoloji mücadelesinin birliğini ve ortak örgütlenme konusunu tartıştı.

BİRLİK NEDEN GEREKLİ, KAYGILAR NELER?

Bergama Kültür Merkezinde gerçekleştirilen buluşmanın ikinci günü barış bildirisine imza attığı için KHK ile ihraç edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları (Kentleşme ve Çevre Sorunları) Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aykut Çoban'ın “Ekoloji Mücadelesinde Birlik ve Ortak Örgütlenme” başlıklı sunumu ile başladı. Çoban sunumunda mücadele biçimleri - sınırları, birlikte mücadele için gerekçeler ve birlik karşıtı gerekçeler gibi konu başlıklarında görüşlerini paylaştı.

HUKUK DÜZENİNİN KURALLARI TIKANDI

Sunumunda “Mücadele biçimleri sınırları, birlikte mücadele için gerekçeler, birlik karşıtı gerçekler” başlıklarında konuşan Çoban, yargısal süreçlerin tıkandığını, mücadele edenlerin hukuktan ne istenilen sonuçları alabildiğini ne de çıkan olumlu mahkeme kararlarının uygulanabildiğini dile getirdi. Çoban, “Hukuk düzeninin kurallarını yitirdiği bir Türkiye’deyiz. Yargı yolları kullanılmasın demiyorum ancak yargının hali hazırda var olan sorunları aşılmadan o yolda yürümenin çok zor olduğu ortada” dedi.

MERKEZE KARŞI MUTLAKA BİRLİK OLMAK GEREKİYOR

Yaşam alanlarını korumaya  çalışan yerel mücadelelerin karşısında devlet/sermaye iş birliği ile -oluşturulmuş büyük bir merkezi güç olduğunu ifade eden Çoban, yerel mücadelelerin bu merkeze karşı koyabilmek için mutlaka birlik olması gerektiğini ifade etti. Birleşik mücadelenin bir gereksinim olduğunu anlatan Çoban, bazı yerel hareketlerde ortaya çıkan merkezileşme, bürokratlaşma gibi kaygıların neden temelsiz olduğuna dair görüşlerini sıraladı. Çoban, yine de var olan kaygıları giderebilmek, ortak mücadele pratiği ile yol alabilmek adına ekoloji örgütlerinin en gevşek örgütlenme modeli olan konfederasyon ya da benzer bir örgütlenme biçiminde birlikleşebileceğini belirtti.

AYNILAR AYNI AYRILAR AYRI YERDE KÜMELENMELİ

Çoban, bu birliği oluşturabilecek mücadelelerin ortak paydasının doğanın metalaştırmasına ve ticarileştirilmesine karşı bir araya geliş olabileceğini dile getirdi. Çoban, sunumunda son kertede birleşik bir ekoloji mücadelesinin, emek mücadelesi ve diğer toplumsal mücadelelerle yan yana gelerek faşizme karşı birleşik cephede yerini alması gerektiğini ifade etti. Devlet/sermaye merkezine karşı yerel direnişlerin oluşturduğu ekoloji mücadelelerindeki birliğin mutlak bir gereksinim olduğunu aktaran Çoban, konuşmasını “Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde kümelenmeli” diye bitirdi.

BİRLİK İÇİN YENİ BULUŞMA

Çoban’ın konuşmasının ardından söz alan ekoloji örgütü temsilcilerinin hemen hepsinin birlik konusunda ortak görüş bildirmesi dikkat çekti. Birliğin biçimi, ilkeleri, bileşenleri ile ilgili tartışmaların devam etmesi, Bergama Buluşmasına katılan örgütlerin dışındaki ekoloji örgütlerine de ulaşılarak sürecin içine katılmalarının sağlanması gerektiği yapılan konuşmalarda öne çıkan konular olurken, bunun için yeni bir buluşmaya ihtiyaç olduğu da genel kabul gören görüşler arasındaydı. Bergama buluşmasının sonuç bildirgesinin hazırlanması için çağrıcı örgütlerin taslak metin üzerinde çalışma yapması ve daha sonra bu metni buluşmaya katılan tüm örgütlerle paylaşarak buradan gelecek geri dönüşlerin ardından paylaşması kararı alındı. Toplantı sonunda birlik çalışmalarının devamı için ekoloji örgütü temsilcilerinin katılımı ile bir hazırlık komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun en kısa zamanda yeni katılmış örgütlerin de içinde yer aldığı ikinci bir buluşmayı örgütleme çalışması yapması alınan bir diğer karar oldu. Meclisteki Torba Yasa Tasarısı ve tekrar gündeme getirilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitlilik Yasa Tasarısı ile ilgili buluşmaya katılan ekoloji örgütleri önümüzdeki günlerde ortak bir açıklama ve kampanya başlatma kararı aldı.

BULUŞMADAN NOTLAR

* Bergama Ekoloji Buluşmasına ülkenin birçok bölgesindeki 35 yerel ekoloji mücadelesinden temsilciler katıldı.
* İlk gün öğleye kadar olan bölümler dışında bireysel katılıma ve basına kapalı yapılan oturumlara yerel ekoloji örgütlerinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150-200 kişi katıldı.
* İki günlük oturumlar boyunca salona yerel örgütlerin pankart, flama ve dövizlerinin yanı sıra, yaşamını yitiren ekoloji mücadelesine emek vermiş yaşam savunucularının fotoğrafları da asıldı.
* Pazar günü öğleden sonra sona eren buluşmanın ardından katılımcılar Bergama’nın ören yerlerini gezdiler.

EVRENSEL