Gizem TABAN/İZ GAZETE- Ege Genç İş İnsanları Derneği’nde (EGİAD) bir dönemdir başkanlık görevini yürüten ve ocak ayında yapılacak genel kurulda göreve yeniden talip olan mevcut Başkan Alp Avni Yelkenbiçer, Konak’ta bir otelde basın toplantısı düzenledi. Yeni dönem için adaylığını açıklayan EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve yeni süreç için hedeflerini anlattı.

‘İKİ TEMEL UNSUR’

Göreve seçildiğinde ‘Dinamizm ve sürdürülebilirlik’ olmak üzere iki temel unsur belirlediklerini söyleyen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Bunlardan dinamizm bizim itici gücümüz, sürdürülebilirlik de dengemiz ve güvencemizdir. Belirlediğimiz bu iki ana tema doğrultusunda deyim yerindeyse hiç durmadan ürettik. Genç iş insanlara yakışır şekilde, dinamik olarak elimizi attığımız her alandan başarıyla çıktık. Kimi zaman farkındalık yarattık, kimi zaman kamuoyu oluşturduk, kimi zaman da üyelerimiz ve paydaşlarımızla yepyeni etkinlikler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Görev süreci boyunca yaptıkları çalışmalar söz eden Yelkenbiçer, şunları söyledi: “Yeni nesil teknolojilere eğildik. Arttırılmış gerçeklikten yapay zekaya, blokzincir’den akıllı kontratlara kadar dünyadaki en yeni uygulamaları inceleme fırsatı bulduk. Yeni teknolojiler konusunda uzmanlığı olan genç üyelerimizin liderliğinde hem üyelerimizin hem de bölgemizdeki geniş bir iş insanı kitlesinin yeni çalışma alanları bulmalarını sağladık. Sürdürülebilirlik alanında hem üyelerimize dokunan projeler gerçekleştirdik hem de bölgemizde ses getiren etkinliklere imza attık. Dünyadaki en iyi uygulamaları yapan global firmalardan, kendi alanlarında öncülük eden EGİAD üyesi yerel şirketlerimize kadar geniş bir yelpazede ziyaretler yaptık, bilgi edindik. Sürdürülebilirlik temasını yalnız çevre koruma değil, sosyokültürel ve yönetsel anlamda da gündeme sokarak, tüm paydaşlarımıza EGİAD’ın iş dünyasından neler beklediğini ve bizim nasıl bir ekosistemde çalışmak istediğimizi göstermiş olduk. İş yaşantısına yeni katılan genç kuşağın sesi olmaya özen gösterdik. Girişimcilik alanında yine bölgemizde öncü bir projeye imza attık. Girişimcilik ekosistemine iki yeni çalışma hazırladık. Birincisi, ülkemizin lider olduğu sektörlerden ‘oyun girişimciliği’ konusunda sözlük hazırlamak oldu. Bu alandaki çalışmalarımızı EGİAD içinde kurduğumuz ‘Oyun Girişimciliği Fonu’ ile taçlandırarak, şehrimizde yine bir ilke imza attık. Global ve ulusal ölçekteki programlarda bölge temsilciği yaparak, girişimcilik kültürünün öğrencilerde yaygınlaşmasına uğraştık. Tüm bunlara ilaveten özel olarak hazırlattığımız ve yine alanında ilk olan bir çalışmayla; ‘İzmir Girişimcilik Monitörü’ raporumuz çok yakın tarihte yayınlandı. Dünyada kabul görmüş bir metodoloji kullanarak, şehrimizin girişimcilik açısından hem dünya hem Türkiye ölçeğinde yerini belirlemiş ve bundan sonra girişimcilik alanında yapılacak çalışmalara bilimsel bir temel hazırlamış olduk. İZQ ile birlikte oluşturulan ‘İzmir’i Girişimcilik Şehri Yapma’ vizyonunu sahiplenerek, bundan sonrası için şehrimizin tüm bileşenleriyle neler yapılması gerektiği konusunda bir yol haritası oluşturduk. Ülkemizde genç iş insanları dernekleriyle hiç olmadığı kadar iş birliğine açık ve ortak çalışma alanları yaratılan bir dönemi geride bıraktık. Şehrimizdeki her paydaşımızla açık iletişim ile ‘Küçük olsun benim olsun’ değil, ‘Büyük olsun hepimizin olsun’ sloganıyla projeler üretmeye çalıştık.”

‘SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ’

Önümüzdeki dönem için hedefleri de aktaran Yelkenbiçer, “Geçen dönemde başladığımız acil eylem bekleyen ve bizim de sürdürmeye kararlı olduğumuz konu başlıklarımız mevcut… Bu alanlarda hızlı aksiyon almaya devam edeceğiz. Özelikle iklim konusu tüm dünyanın olduğu gibi bizim de acil bir meselemiz. Çünkü önümüzdeki 6 yılda atılacak ve atılmayacak adımlar gelecek için belirleyici olacak. EGİAD olarak iklim konusunu gündemde tutacak, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürmekle kalmayıp, bölgemizde uygulanabilir ve gerçekçi çözümler için politikalar üretecek, özel sektör ve kamu kuruluşlarına öneriler getireceğiz” diye konuştu.

‘ALTINI ÇİZİYORUZ’

Yelkenbiçer, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bir diğer yoğun çalışma alanımız bütünleştirme ve büyütme konusunda olacak. Bölgemiz ve ülkemizdeki hem üretimi hem de hizmetleri dünya ölçeğinde daha rekabetçi hâle getirmek, bu sayede de daha fazla değer üreterek geleceğe güvenle bakabilmek konusunda EGİAD’ın yapacak işleri olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşme konusunda tıpkı 2018 yılında yaptığımız ‘Sanayi 4.0’ zirvesiyle olduğu gibi, yeni dönemimizde yalnız büyük sanayi kuruluşlarını değil KOBİ’leri de kapsayacak fırsatlar yaratmak, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve verimlilik artışı yönünde adımlar atacağız. Teknolojinin sanıldığı kadar uzak, zor ve maliyetli değil, tam tersine ulaşılabilir ve kısa sürede amorti edilecek yatırımlar olduğu konusunda iş dünyamızı bilgilendireceğiz. Büyümenin ise ancak insanla mümkün olduğu kabulünden hareket ediyor, çalışan hakları, iş yeri barışı, sağlık, güvenlik gibi alanlarda toplumda ses getirecek yaklaşımlar sergilemeyi hedefliyoruz. Çıkar çatışmaları değil, birlikte yürünen ortak hedeflerle büyümeyi sağlamak mümkün. Paylaşma, açıklık, hesap verebilirlik kavramlarının iş hayatına çok daha fazla dahil olmasını, güvene dayalı iş birliklerinin artmasını istiyoruz. EGİAD İsmiyle adeta özdeşleşmiş olan ‘Girişimcilik’ konusunda da yoğun çalışmalarımız devam edecek. EGİAD’ın yeni dönemi için arkadaşlarımla birlikte talip olduğumuz zorlu görevin bilinciyle ve ilk günkü heyecanla, derneğimizi bugünlere başarıyla getiren tüm ilke ve değerlerle EGİAD işleyişine harfiyen uymaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz.”