AYŞE SOYKIRAY / İZ GAZETE - DİSK Genel- İş 7 No’lu Şube’nin düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut olan ekonomik krize bağlı olarak asgari ücretin 2800 TL olması için çağrı yaptı. Basın toplantısına katılan ve desteklerini veren kurumlar arasında, DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı ile 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, CHP İlçe Başkanı, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen Yöneticileri, Bornova Belediyesi Belediye Başkanı Aday Adayları, TARİŞ İşçileri, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Eğitim- Sen gibi isimler yer aldı.

‘ASGARİ ÜCRET 10 MİLYONUN DERDİDİR’, 

DİSK Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, DİSK/Genel İş İzmir 7 No’lu Şube Yönetim Kurulu adına yapmış olduğu açıklamada, “ Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret 10 milyonun derdidir. 10 milyona yakın işçi ya asgari ücretin altında ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmaktadır. İşsizlik ödeneklerinden emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret düzeyinden etkilenmektedir. 2019 yılı asgari ücreti ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir.“şeklinde konuştu.

‘KAPİTALİZMİN FATURASI MEMLEKETE ZARAR VERMİŞTİR’

DİSK genel-iş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, kriz koşullarında ücretleri baskılamaya yönelik yaklaşımların, ‘fedakarlık’ ve ‘aynı gemideyiz’ söylemlerinin gittikçe attığını belirterek, “Nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olduğu, işçilerin yararına olanın ülkenin de yararına olduğu açıktır. Her kriz durumunda kapitalizmin faturasını işçilere keserek sermayeyi kurtarmaya yönelik olan neoliberal politikalar, işçilere ve memlekete zarar vermiştir. Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük en kapsamlı toplu iş sözleşmesidir. Bugün sizlerle paylaştığımız DİSK-AR’ın hazırladığı ‘Asgari Ücret Gerçeği’ başlıklı rapor, asgari ücrete dair gerçekleri ortaya koymaktadır.” diye açıklamalarını sürdürdü. Köroğlu, DİSK adına ‘2019 Asgari Ücreti’ne dair talepleri sıraladı:

-Kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artması hem işçiler hem ülke için yararlıdır. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.

-Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.

-Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

-Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkını da içermelidir.

-İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.

-Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

-Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.