CENGİZ ALDEMİR/ ANKARA- İYİ Parti Gurup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, AKP'nin  meclis sözcüleri tarafından yapılan açıklamada parlamenter sisteminin vesayetin merkezi olarak görüldüğünü, parlamenter demokrasisi zayıf iktidarların ve askeri vesayetler ile bağdaştırıldığını söyledi.

ATANMIŞLARIN SEÇİLMİŞLERE TAHAKKÜM SİSTEMİ

Parlamenter demokrasilerin devlet idaresinde denge ve denetim mekanizmalarının tam olarak işlediği ve halkın iradesinin esas alındığı siyasal sistemler olduğunun altını çizen Dervişoğlu, Parlamenter demokrasilerin öngördüğü güçler ayrılığı ilkesinin aksine, Türkiye’de halihazırda uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin, siyasi iktidarın yasamayı ve yargıyı tahakküm altına aldığı asıl vesayetlerin odağı olduğunu vurguladı. Vesayetten siyasi olarak istifade eden iktidar sahiplerinin, milli irade, güçlü meclis ve etkin denetimi esas alan parlamenter düzenden rahatsızlık duymasının bilinç altlarının dışa vurumu olduğunun altını çizen Dervişoğlu, "Halbuki esas olan hiçbir kişinin, kurumun, zümrenin ya da sınıfın siyasal çıkarları değil, millet egemenliğinin tam ve eksiksiz olarak uygulanmasıdır. Bu da ancak iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemin inşa edilmesi ile mümkün olacaktır. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin Türk milletine ödettiği ekonomik ve sosyal bedeller ortadayken, mevcut siyasal düzeni savunmak adına hem de bir parlamento üyesinin ve hatta bir grup başkanvekilinin, parlamenter sistemi vesayetin odağı olarak gördüğünü ifade etmesi akılla ve mantıkla bağdaşmamaktadır. Ortada bir tahakküm varsa o da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ortaya çıkan atanmışların seçilmişlere uyguladığı tahakkümdür" eleştirisinde bulundu.

MİLLETİN İRADESİNE İPOTEK KONULUYOR

AKP'nin her başarısızlığında dış güçlere atıfta bulunarak sorumluluktan kaçma yoluna tevessül ettiğini vurgulayan Dervişoğlu,  İYİ Parti'nin iktidara, bu alışkanlıklarından vazgeçmelerini, devlet yönetmeyi ciddiye almalarını ve devlet idaresinde sorumluluk üstlenmelerini tavsiye ederek, "Partili Hükümet Sisteminin geri dönülmez bir yol olarak ifade etmek suretiyle millet iradesine ipotek koymak yerine, yeni anayasanın ruhunu ve Türkiye’deki siyasal sistemin geleceğini Türk milletinin takdirine bırakmanın en doğru yol olduğunu bir kere daha hatırlatmak isteriz" diye konuştu.