Araştırma önergesi hakkında açıklama yapan CHP’li Purçu, “Roman çocuklar, Türkiye’de çeşitli nedenlerle eğitime erişimde ve devamda sorun yaşayan gruplar arasındadır. Eğitim için hane halkının harcamalarına bağımlılığın artması, özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı koşullardaki çocuklar için eğitimden ayrılma riskini ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasında nakit yardımlara olan bağımlılığı artırmaktadır” dedi.

“Roman grupların içinde bulundukları toplumla entegrasyonu, dezavantajlı grup olmaktan çıkmaları ve normal yaşam koşullarına ulaşmaları için ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması hususunda birtakım iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Romanların yaşadığı hak ihlalleri ve çok boyutlu sorunların giderilmesinin temelinde, eğitim yer almaktadır. Bu nedenle; özellikle yeni nesil Roman çocukların eğitim süreci iyi takip edilmeli; okur- yazar özellikleri ve genel kültür seviyelerinin yükseltilmesi için okullaşmaları sağlanmalı; lise ve üniversite eğitimi alabilecek seviyede olanlar eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandırılmalı ve kamusal hizmetlere erişimlerinin arttırılması sağlanmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Özcan Purçu araştırma önergesinde, Roman çocukların okulu terk ve devamsızlık sebeplerini şu şekilde sıralamıştır:

  • Ekonomik-sosyal-kültürel yaşamlarındaki insani olmayan koşullar, yoksulluk, beslenme yetersizliği;
  • Ebeveynlerin, eğitim ve bilinç eksikliğinden dolayı eğitime gereken önemi vermemesi ve bunun çocuklarda eğitime ilgisizliğe yol açması;
  • Erken ve çocuk yaşta evlilik yapma;
  • Çocuk işçiliği; çocuğun çalışarak aile bütçesine katkıda bulunma mecburiyeti;
  • Ebeveynlerin çocuğun temel eğitim giderlerini (kırtasiye, okul forması) karşılamakta zorlanması;
  • Barınma olanaklarının yetersiz (konar-göçer) olması; Tek odalı evlerde yaşam dolayısıyla çocuğun ders çalışma koşullarına sahip olmaması;
  • Yaygın olarak çocukların kimliklerinin geç çıkarılması nedeniyle çok sayıda öğrencinin gerçekte 14-15 yaşlarındayken nüfusta 7-8 yaşlarında görünerek okula başlaması ve bunun hem bu gruplara mensup çocuklar hem de aynı sınıftaki diğer çocuklar için uyum sorununa yol açması;
  • Çocukların ev ödevlerine yardım edecek kimsenin olmayışı;
  • Performans ödevleri olarak bilinen uygulama ödevlerinin internet üzerinden yapılması; büyük oranda evlerinde internet erişimi olmayan çocukların bu ödevleri yapamamaları nedeniyle sözlü notlarının düşük olması ve ödevi yapamayınca okulda rencide olmaları;
  • Çocukların okullarda ayrımcı ve ötekileştirici muameleye maruz kalması.

Roman çocuklarda erken evlenme oranının yüksekliğine de dikkat çeken Purçu, “Kentsel dönüşüm projeleri sonrasında evleri yıkılan ve mahallelerinden zorla tahliye ile yerlerinden edilen Roman ailelerin çocukları da ya okullarından alınmış ya da ekonomik nedenlerle eğitim hayatlarının devamı zorlaşmıştır.” dedi.

“Öğrenciler, öğretmenler ve veliler gibi eğitim paydaşlarının okulların yeniden açılmasına hazırlanması için yeniden açılma süreciyle ilgili sürekli bilgilendirilmeleri ve karar alıcılara görüş ve deneyimlerini iletebilmeleri gerekmektedir” açıklamasında bulunan Purçu, “Son olarak, Roman çocukların eğitime erişimi hakkında gerekli düzenlemeler yapılmalı, fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli ve Roman grupların birçok alanda yaşadıkları çok boyutlu sorunların temelinde yer alan eğitim alanında güçlendirme sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.” diyerek sözlerini tamamladı.