CHP’li Mahir Polat, özel eğitim öğretmenlerinin atama ve diğer sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasını istedi. Bu amaçla bir araştırma önergesi veren Polat, özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklara eğitim veren öğretmenlerin ciddi sorunlarının bulunduğunu belirterek, “Bu öğretmenler içinayrılması gereken kadrolar,ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır ve her atama döneminde çeşitli branşlarla doldurulmaktadır. Engelli çocuklarımızın eğitiminde görev alan bu eğitimcilerimizin karşı karşıya kaldıkları sorunların araştırılması vealınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılması şarttır” dedi.

Bunun için bir araştırma önergesi veren Polat, özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklara eğitim veren öğretmenlerin ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını ifade etti. Bu öğretmenlere ayrılması gereken kadroların yetersiz olduğunu ve başka branşlarla doldurulduğunu belirten Polat, “ Engelli çocuklarımızın eğitimi gibi son derece önem taşıyan bir hususta görev alan bu eğitimcilerimizin karşı karşıya kaldıkları sorunların araştırılması, alınması gereken tedbirler ile hayata geçirilmesi gereken yasal düzenlemeler konusunda önerilerde bulunulması amacıyla Meclis araştırması açılması şarttır” dedi.

“ÖZEL EĞİTİMDE BÜYÜK SORUNLAR VAR”

Polat, araştırma önergesinin gerekçesinde, özel eğitim ihtiyacı duyan çocukların Türkiye’de birçok sorunla baş başa kaldıklarını vurgulayarak, “Bu çocuklarımıza eğitim verecekokulların fiziki durumları yetersizdir; onları eğitecek olan özel eğitim öğretmenlerininde çözüm bekleyen ciddi sorunları bulunmaktadır” dedi. 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizde özel eğitimeihtiyacı olan bireylerin, milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda eğitim haklarının koruma altına alınmasının sağlandığını anımsatan Polat, şöyle devam etti: “Bununla birlikte, ülkemizin taraf olduğu üst politika belgelerinin getirdiği yükümlülükler kapsamında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un kabulü ile özellikle AB ülkelerinde özel eğitime muhtaç bireylere tanınan tüm hak ve eğitim imkanlarının, ülkemizde de gereksinimi olan tüm bireylere sağlanması amaçlanmıştır.Mevzuatımızda bu yönde düzenlemeler olmakla birlikte, gerekli olanakların sağlanması halinde kendi akranları kadar gelişim gösterebilecek olan çocuklarımızın eğitimi için gerekli koşulların oluşturulduğunu söylemek bugün için mümkün değildir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her türlü sosyal hak ve eşit fırsatlardan yararlanması, toplumsal yaşantı ile bütünleşmesi ve sosyal becerilerinin desteklenmesi devletin asli sorumluluğu olmalıdır. Çocuklarımızın özel eğitim ihtiyacı olmayan akranlarıyla birlikte olmaları ve en az düzeyde sınırlandırılmış eğitim ortamlarına erişimlerinin sağlanması, sağlık problemleri nedeniyle eğitim kurumlarından yararlanamayacak durumda olan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmalarına olanak tanınması da sosyal devletin sorumlulukları arasındadır. Oysa, ülkemizdeki mevcut okullarda özel eğitim verilecek dersliklerin sayısı son derece yetersiz olmakla birlikte, bu dersliklerde eğitim verecek Özel Eğitim Öğretmenlerinin sayısı da AB ülkelerinin çok gerisinde kalmaktadır.

“ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI YETERLİ DEĞİL”

Ülkemizdeki 206 üniversiteden 58’inde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü bulunduğunu, bu bölümlere her yıl 4 bin 922 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Polat, atama yapılan öğretmen kadrolarınınsadece yüzde 2-3’ünün Özel Eğitim Öğretmeni kadrosuna ayrıldığını belirtti. Polat, Şubat 2015 atamasında 15.000 kontenjanın sadece 357’sinin, Ağustos 2015’te 37.000 kontenjanın 1579’unun, Şubat 2016’da 30.000 kontenjanın 376’sının, Ekim 2016’da 15.000 kontenjanın 502’sinin, Ağustos 2017’de 20.000 kontenjanın 432’sinin, Temmuz 2018’de ise 20.000 kontenjanın 664’ünün Özel Eğitim branşınaayrıldığını bildirdi.

“SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI ŞART”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre,ülke genelinde 2017 yılında toplam 306 bin 205 engelli öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Polat, şöyle devam etti: Yeteri kadar Özel Eğitim Öğretmeni ataması yapılmadığından bu öğrencilerin derslerine farklı branşlardan öğretmenler girmektedir. 2016 yılında Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği branşları Özel Eğitim Öğretmenliği adı altında birleştirilmiştir. Ülkemizin geleceği için büyük önem verilmesi gereken tüm çocuklarımız gibi, özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklarımıza eğitim verecek olan Özel Eğitim Öğretmenlerinin karşı karşıya bırakıldığı sorunların araştırılması, işsiz kalmalarının önüne geçilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması şarttır.”