İZ GAZETE-  Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ile birlikte Yılmaz Rüzgar Enerji Santrali Projesini yerinde incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir İli, Menemen İlçesi, bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 parsellerde; 26.01.2021 tarih ve 13967 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planının Bakanlık tarafından 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca onaylandığını bildirdi.

Kılıç ayrıca, “Mülkiyeti ‘Devlet Ormanı’ vasfında olan, tapusu 11 milyon 200 bin metrekarelik alan içine yerleştirilen bir proje için 136 bin 780 metrekare kesin izin verilmiştir. Bu kesin izin verilen alan içinde trafo alanları, idare merkezleri bulunmaktadır, 70 bin metrekare alandaki ağaçların kesilmesi ve süpürme izni onaylanmıştır. Her sene binlerce hektarlık alanı orman yangınlarıyla kaybediyoruz. Küresel iklim krizi kapımızda, ancak devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde Menemen’de bir doğa katliamı yaşanacak, rant uğruna ormanlarımız talan edilecek. Buradaki yaban hayatı, börtü böcek zarar görecek" ifadelerini kullandı. 


İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYINIZ


Orman Genel Müdürlüğü Sevda Erdan Kılıç'ın açıklamalarına cevap verdi. "Netice itibari ile ilgili firmanın yeni RES projesi izni talebi bulunmamakta olup, haberlere konu iş ve işlemler eski verilen izinlerde yapılan imar plan değişikliklerini kapsamaktadır" ifadeleri kullanılan yazılı açıklamada, " İzin alanında yeni bir ağaç kesimi yapılmayacaktır" vurgulaması yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının tamamı şu şekilde: 

 “İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Menemen Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanı içinde, İzmir İli, Menemen İlçesi, Emiralem Mahallesi mevkiinde, Çapar Elektrik Üretim A.Ş. adına 08.11.2019 tarih ve 94 sayılı Olur ile 136.780,07 m² alanda Yılmaz RES Projesi kapsamında RES kesin izni verilmiş ve saha 08.01.2020 tarihinde teslim edilmiştir. RES ulaşım yolu kesin izni ise 22.10.2020 tarih ve E.2296396 sayılı Olur ile 47.076,38 m² alanda verilmiş ve saha, 19.11.2020 tarihinde teslim edilmiş olup, tesisler faaliyete geçmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2021 tarih ve 1606249 sayılı yazıları ile İzmir İli, Menemen İlçesi, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 parsel No’lu taşınmazlarda yapılması planlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planının 03.09.2021 tarihinde askıya çıktığı bildirilmiştir.

Komisyon marifetiyle yapılan inceleme neticesinde askıya çıkan imar planının verilen izinler ile uyumlu olduğu görülmüş ve 20.09.2021 tarihli inceleme raporu düzenlenmiştir.

Netice itibari ile ilgili firmanın yeni RES projesi izni talebi bulunmamakta olup, haberlere konu iş ve işlemler eski verilen izinlerde yapılan imar plan değişikliklerini kapsamaktadır. İzin alanında yeni bir ağaç kesimi yapılmayacaktır.”