CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’in Türkiye genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte trafikte yaşanan kazalarda da artış yaşanmasını Meclis’e taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

GÜVENLİ OLMASI İÇİN ADIM ATILMIYOR

Yaşanan kayıplarla ilgili üzüntüsünü dile getiren Beko, “Doğanın korunması, küresel iklim kriziyle mücadele ve sera gazı salınımının sınırlandırılması, anakentlerde toplu ulaşıma yönelme ve toplu ulaşımda sürdürülebilirlik, Kovid-19 sürecinde bireysel mesafenin korunması, sağlıklı ve aktif bir yaşam, kamusal alanda ve özelde trafikte farklı olanın haklarına ve kurallara saygı gibi halkımızın gündelik yaşamında her geçen gün etkisini hissettiren alanların her birinde bisiklet kullanımı olumlu yönde değişim için çok önemli bir araçtır. Nitekim Türkiye genelinde bisiklet kullanımına olan ilgi de hem bir zorunluluk hem doğaya ve yaşam çevresine saygı hem bireysel tercihler hem de sağlıklı bir yaşam sürdürme tercihi bağlamında artmaktadır. Fakat eşzamanlı olarak kamu kurumları başta olmak üzere bisiklet kullanımını güvenli ve vazgeçilmez bir ulaşım tercihine dönüştürecek gerekli adımların tatmin edici ölçüde atılmadığı da görülmektedir. Bu durumun en ağır sonucu ise bisiklet kullanımıyla can kayıplarına ve ciddi yaralanmalara yol açan kazaların hızla artışında ortaya çıkmaktadır’’ diye konuştu.

CHP’li Beko, resmi rakamlara göre sadece son iki yılda 16 bin 715 kazada 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybetmiş olmasının kayıpların ağırlığı ve bu alanda gelinen noktanın ciddiyetini gösterdiğine dikkat çekti. Beko, “Dikkat çekici bir husus da bu kazaların başat nedeni olan çarpmaların tamamının trafikte paydaş konumundaki bisikletlilere, motorlu araç sürücülerinin arkadan çarpmasıyla meydana gelmiş olmasıdır” diyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı’na şu soruları yöneltti:

Bakanlığınız tarafından yaşanan tüm bu ağır yaralanma ve can kayıplarının sona erdirilmesi ve güvenli bir biçimde bisikletli ulaşımın sağlanması için son iki yılda ayrılan kaynak ile yapılan harcamanın miktarı nedir ve hangi alanlarda kullanıldığını gösterir dökümün alt kalemleri nasıldır?

Bakanlığınız tarafından hazırlanan; “Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu”na göre; ‘Yerel Yönetimlerce yapılacak veya yaptırılacak olan; kentin trafik yükünü azaltacak, çevre kirliliğini önlenmesine destek sağlayacak ulaşım odaklı bisiklet yolu projelerine Bakanlığın “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde kredi ve/veya hibe desteği vermesi de ülkemizde ulaşım odaklı bisiklet yolu projelerine hız kazandırmıştır’ denilmektedir. Bu kapsamda yönetmeliğin yayınlandığı tarihten bugüne kadar yerel yönetimlere sağlanan destek miktarı nedir? Anakentlere sağlanan kaynağın her biri için dökümü nedir?

Bu destekler sonucunda hangi anakentte ne kadar tahsisli bisiklet yolu yapılmıştır? Taahhütlerini yerine getirmeyen anakent belediyelerinin her birinin eksik kilometre miktarı nedir? Muhtemel tamamlanma takvimi nedir?

a) Bisikletlilerin ulaşımda eşit haklara sahip paydaşlar olduğu bilincinin her bir sürücüye kazandırılması,

Bisikletli ve bisiklet sporcularının antrenman güzergahı olan yollarda tahsisli şeritlerin oluşturulması,

İlgili alanlarda hız kesme kasisleri yapılması,

Motorlu araçların bisikletlilerin yaşam ve vücut bütünlüğü hakkının korunması adına kurallara uygun ve hız sınırlarına riayet ederek seyirlerinin mutlak olarak sağlanması,

Bisikletlilerin yaşam ve vücut bütünlüğü hakkının korunması adına kurallara uyumu mutlak olarak sağlayacak denetimlerin kesintisiz ve toleranssız yapılması,

İlgili kurallara mutlak uygun seyretmeyen araçların tespiti ve cezalandırılması, adına ve seyir güvenliğinin bisikletliler için mutlak tesisi için tedbirlere dair son iki yılda atılmış adımlar nelerdir?

Hız sınırlarının bisikletlileri göz önünde bulundurarak yeniden tespiti ve bisikletin eşit haklara sahip paydaş taşıt olarak motorlu taşıt sürücüleri tarafından kabul görmesinin sağlanması amacıyla mevzuatta caydırıcı önlemlerin arttırılmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Bugün itibarıyla Türkiye’de tahsisli bisiklet yolu kaç kilometredir? Bunların ne kadarı son iki yılda üretilmiştir? Bakanlığınız tarafından önümüzdeki üç yılın her birinde öngörülen tahsisli bisiklet yolu üretimi hedefi ayrı ayrı kaç kilometredir?