Ulusal Çevre ve İmar Konseyi kanun teklifi

Doğanın şirketler tarafından gün geçtikçe talan edildiğine dikkat çeken HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Ulusal Çevre ve İmar Konseyi kurulması için kanun teklifi verdi.

ÇEVRE 14.10.2016, 15:11 14.10.2016, 15:26
Ulusal Çevre ve İmar Konseyi kanun teklifi

İz Gazete - HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, TBMM'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi sundu.

"Türkiye son yıllarda giderek artan bir çevre ve imar sorunuyla karşı karşıyadır. Çevre ve imar sorunlarını çözmek üzere çeşitli mekanizmaların oluşturulmasına rağmen bu konuda hala ilerleme kaydedilebilmiş değildir. Çevre ve imar ile ilgili konular, ekonomik ve sosyal kararlar alınırken ne yazık ki yeterince göz önünde bulundurulmamaktadır" diyen Müslüm Doğan, kanun gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Sit alanı, Milli parklar ve yasal güvenceye alınmış tarım arazileri gibi koruma altında bulunan ve hazine müsteşarlığının taşınmazları arasında bulunan bölgeler çıkarılan yasalarla ne yazık ki doğa talanına kurban edilmektedir. Devlet teşviki altında doğal kaynakların lisanssız, herhangi bir izne tabii olmadan, çevresel etki değerlendirme raporları görmezden gelinerek doğa talancısı şirketlere verilmesi artık bu konuda ulusal bir konseyin ihtiyacını elzem duruma getirmiştir.  

Ulusal Çevre ve İmar Konseyi ülkemizde eksikliği hissedilen çevre stratejisini belirleme, Çevre bilinç ve duyarlılığının geliştirilmesi, çevre yönetiminin iyileştirilmesi, sürdürülebilir nitelikte bir ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin sağlanması gibi konularda çalışmalar yürütecek ve bağlayıcı kararlar alabilecek bir konsey olarak bir an önce çalışmalarına başlamalıdır. 

Ulusal Çevre ve İmar Konseyi Başbakanın Başkanlığında yılda en az bir kere toplanmak üzere toplanır. Kurulun üyeleri arasında Tapu Kadastro Genel Müdürü, Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Hakkında karar verilecek bölgenin belediye başkanı, Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası temsilcilerinden birer üye, En yüksek üye sayısına sahip iki çevre örgütünden birer temsilci, En yüksek üye sayısına sahip İmar ve Kültür Derneklerinden iki temsilci bulunur. 

Ulusal Çevre ve İmar konseyi aynı zamanda atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, Çevre ve imar konusunda  bilimsel ve ekonomik çözümler ortaya sunmak,  çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak, tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek, çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanımını teşvik etmek, acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlere teşviklerde bulunmak, sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Ulusal Çevre ve İmar Konseyinin kurulması için  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi hazırlanmıştır."

KANUN TEKLİFİ VERDİ

Ulusal Çevre ve İmar Konseyi kurulmasını isteyen HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, kanun maddelerini de şöyle sıraladı: "MADDE 1- 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Dördüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı, Sürekli Kurul, Şûra, Çalışma Grupları, Ulusal Çevre ve İmar Konseyi ile Döner Sermaye” şeklinde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnameye 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ulusal Çevre ve İmar Konseyi

MADDE 27/A- (1) Ulusal Çevre ve İmar Konseyi, çevre bilincinin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile sit alanlarının korunmasına yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek amacıyla Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

(2) Ulusal Çevre ve İmar Konseyinin oluşturulması, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(3) Konsey, Başbakanın başkanlığında ( Başbakanın bulunmadığı durumlarda Çevre ve şehircilik Bakanın başkanlığında) aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

a) Tapu Kadastro Genel Müdürü, Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Hakkında karar verilecek bölgenin belediye başkanı.

b) Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası temsilcilerinden birer üye, En yüksek üye sayısına sahip iki çevre örgütünden birer temsilci, En yüksek üye sayısına sahip İmar ve Kültür Derneklerinden iki temsilci.

c) Bu kurul Başbakanın ya da Başbakanın katılamadığı durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanının başkanlığında yılda en az bir kere toplanır. Bu kurulun aldığı kararlar bağlayıcıdır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner178
24°
açık
Anket Tümü
'Yeni normal'e geçişi erken buluyor musunuz?