TMMOB'dan İnciraltı çıkışı: Peşkeş çekerlerse suç işlerler!

TMMOB  İl Koordinasyon Kurulu İnciraltı ve Kültürpark’a ilişkin açıklamalarda bulundu. İnciraltı’na yönelik konuşan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri  Akdemir, “İnciraltı’nı peşkeş çekerlerse suç işlemiş olurlar. Bu bölge tarımsal özelliğini ve üretim kapasitesini yitirmemiştir” derken Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Türk ise, “Turizm odaklı rant hedefi ile İzmir için eşsiz bir değer olan İnciraltı’nın tahribine izin verilemez” açıklamasını yaptı. 

ÇEVRE 08.10.2020, 14:46 08.10.2020, 14:51
TMMOB'dan İnciraltı çıkışı: Peşkeş çekerlerse suç işlerler!

Gizem TABAN/İZGAZETE- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu İnciraltı ve Kültürpark alanlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda İnciraltı hakkındaki açıklamayı Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Tevfik Türk okurken, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Elvin Sönmez Güler ise Kültürpark’a ilişkin açıklamayı okudu. 


Toplantıda; İnciraltı planlamalarına ilişkin ‘Turizm odaklı rant hedefi ile İzmir için eşsiz bir değer olan İnciraltı’nın tahribine izin verilemez. İnciraltı’nı peşkeş çekerlerse suç işlemiş olurlar’ ifadeleri kullanıldı. Kültürpark hakkında ise, ‘Kültürpark’a Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar da hiçbir müdahalede bulunulmamalı, bu süreçte alanın zarar görmeden korunması sağlanmalıdır’ sözlerine yer verildi.

“OY SİMSARLIĞI SONUCU BU GÜNLERE GELDİ”
TMMOB olarak İnciraltı meselesini hassasiyetle takip ettiklerini belirten Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Tevfik Türk, “Bu Bölge 2006 yılından beri politikacılar tarafından yöre insanına umut tacirliği yapılarak, arazilerinizi imara açacağız sözleri verilerek, oy simsarlığının sonucu olarak bu günlere gelmiştir. Bu bölge son yıllarda arazi sahibi olup ben buraları imara açtırırım diyerek yöre halkını inandıranların yüzünden bugünlere gelmiştir” ifadelerini kullandı.  

 

“SÜRECİ YÜRÜTENLER RANT ELDE ETMEK İSTİYOR”
Süreci yürütenlerin asıl amaçlarının rant elde etmek olduğunu söyleyen Tevfik Türk, “Bilinmelidir ki; Koruma Amaçlı İmar Planı ile ortaya getirilen süreç bölgenin tarımsal ve doğal özelliklerinin korunmasına yönelik bir planlama yapılacağı anlamına gelmemektedir. Bu açıklamaların yapılmasını getiren süreci yürütenlerin asıl amacı; sadece arazilerinden daha fazla para kazanarak rant elde etmek istemeleridir. Ancak bu kişiler isteklerini bilimsel temellere dayandırmalıdır. İnciraltı’nın tarımsal potansiyeli dikkate alınarak, bölgedeki hak sahiplerinin sürdürülebilir bir şekilde arazilerinden gelir elde edebilecekleri bir uygulama kararında TMMOB’a bağlı odalar olarak tüm desteği vereceğimizi, ancak bölgede yapılacak ranta yönelik tüm uygulamaların da karşısında mücadeleyi kamu yararı, kent ve İzmirli yurttaşlarımız için büyüteceğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

 

“İNCİRALTI’NIN TAHRİBİNE İZİN VERİLEMEZ”
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Türk’ün İnciraltı planlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Tarım, doğa, planlama, mühendislik bilimi görmezden gelinerek turizm odaklı rant hedefi ile İzmir için eşsiz bir değer olan İnciraltı’nın tahribine izin verilemez. Yapılan iş ve işlemler yürürlükteki yasalara göre hiçbir şekilde uygunluk göstermemektedir. Bölgede yapılmak istenen Koruma Amaçlı İmar Planı için alternatif alan çalışması yapılmamıştır. Bölge için tarım dışı kullanıma dönük henüz alınmış bir “Kamu Yararı Kararı” yoktur. Buna karşın belli bir kesimin faydalanmasına yöenlik turizmin kamu yararı sayılması bölgenin tarihsel geçmişine, bilimsel ve sosyolojik kriterlerine de aykırıdır.Planlama yapılmak istenen alan “Mutlak Tarım Arazisi” ve “Dikili Tarım Arazisi”dir. Bu yüzden tarımsal amaç dışında ne çeşit bir uygulama olursa olsun kullanımı yasalara uygun değildir. 2006 yılından bu yana tarımsal bir alan olan bölgede tarımı etkileyecek uygulamaların yapılmasına izin verenler ve bölgenin toprak özelliklerinin iyileştirilmesi için görevlerini yerine getirmeyenler için de sürecin özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Bu bölgede yapılması gereken 2006 yılından beri vurguladığımız gibi bölgenin doğal niteliklerini ve ekolojik hassasiyetlerini dikkate alarak, yapılaşmayı düşünmeden düzenlenmesi temel ilke olmalıdır. Bölge geneli jeolojik açıdan yoğun fay kırıklarına sahip yapılaşma için uygun olmayan bir alt yapıya sahiptir. Bu sebeple bölgeyi, yoğun ya da seyrek olsun bir şekilde yapılaşmayı hedefleyen gizli rant hesaplaşması için manivela olarak kullanmak isteyenlere izin verilmemelidir. Siyasilerden beklenen kendi istekleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini yorumlamamaları ve halka beyanat verirken de çarpıtmadan sunmalarıdır. Alanda yapılacak her müdahale bölgenin bütünsel koruma anlayışından uzaklaşılarak bitişiğinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı ve İnciraltı lagünü için bir tehdit oluşturacaktır.”

“PEŞKEŞ ÇEKERLERSE SUÇ İŞLERLER”
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir de İnciraltı’na yönelik, “İnciraltı’nı peşkeş çekerlerse suç işlemiş olurlar. Bu bölge tarımsal özelliğini ve üretim kapasitesini yitirmemiştir” dedi.

“PLAN TAMAMLANANA KADAR MÜDAHALEDE BULUNULMAMALI”
Kültürpark ile ilgili açıklamayı okuyan Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Elvin Sönmez Güler, Kültürpark’a Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar da hiçbir müdahalede bulunulmaması gerektiğini vurguladı. Sönmez, “Sayın Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığı çalışma sürecinde; ilgili Meslek Odalarımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarından oluşan çalışma gurubu herhangi bir ön koşul olmaksızın çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında Kültürpark’ın korunabilmesi için en önemli bileşen olan “Koruma Amaçlı İmar Planı”nın hayata geçirilmesi çalışmaları halen yürütülmektedir. Çalışma kapsamında eksik görülen bilimsel veri ve analizlerin tamamlanması konusunda çalışma grubu tarafından ortak karar alınmış ve bugün gelinen aşamada söz konusu çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. Bilimsel veri ve çalışmaların tamamlanmasının ardından “ekolojik hassas bir bölge” olan Kültürpark’ın “Koruma Amaçlı İmar Planı”nın yapılması çalışması yine ilgili Meslek Odalarımızın içerisinde yer aldığı bir süreçte yürütülecektir. Kültürpark’a Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar da hiçbir müdahalede bulunulmamalı, bu süreçte alanın zarar görmeden korunması sağlanmalıdır. Bunun aksi bir durum Kurulumuzca kabul edilmeyecektir” diye konuştu.

 

“KENT BELLEĞİNDE YER ETMEMİŞ FONKSİYONLAR ENTEGRE EDİLMEMELİ”
Güler TMMOB olarak Kültürpark’a ilişkin yaptıkları değerlendirmeleri şöyle sıraladı: “Kültürpark’a yapılacak aşırı yüklemeler doğal ve tarihi yapısının çökmesine neden olacağından bu yaklaşımlardan vazgeçilmelidir. İzmir’in kongre ihtiyacı, daha önceden, Yeni Kent Merkezi olan Bayraklı’da öngörüldüğü şekliyle karşılanmalıdır. Kültürpark alanının tarihi süreç içerisinde edinmiş olduğu fuar, yeşil alan, rekreasyon, kültür ve tarihi işlevlerine sadık kalınmalıdır. Ayrıca, kurulduğu günden bu yana gelişen açık hava müzesi niteliği ve dolayısıyla kazandığı eğitim işlevi mutlaka desteklenmelidir. Kültürparkta, kesinlikle yoğunluk artırıcı her türlü müdahaleden kaçınılması gerekmektedir. Kültürpark’a kapalı otopark haricinde zorunlu durumların dışındaki resmi veya sivil araçların girişi ve belediyelere veya diğer kurumlara ait araçların bu alanı otopark olarak kullanması engellenmelidir. Kentimizdeki tüm doğal ve açık yeşil alanlarda olduğu gibi; Kültürpark Alanı’nın da yapılaşma odaklı değil, günümüz kentlerinin daha da belirginleşen açık ve yeşil alan ihtiyacı gözetilerek doğa ve toplum yararı öncelikli ele alınması ve kent belleğinde yer etmemiş fonksiyonların (üretici pazarı vb.) alana entegre edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
13°
açık
Anket Tümü
Covid-19 önlemleri kapsamında hayata geçen açık alanlarda sigara içme yasağı hakkında fikriniz nedir?