Avukatlar, sağlıklı çevrede yaşama hakkının ihlalini tartıştı

Türkiye Barolarına kayıtlı kent ve çevre hukuku alanında çalışmalar yürüten avukatlar ile Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu temsilcilerinin 3. toplantısı Denizli Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÇEVRE 20.07.2019, 13:31 20.07.2019, 14:04
Avukatlar, sağlıklı çevrede yaşama hakkının ihlalini tartıştı

Sağlıklı çevrede yaşama hakkının ihlal edilmesini ve küresel iklim krizinden dolayı birçok kentin kendi içerisinde ekolojik sorunlar yaşaması sebebiyle, Türkiye Barolarına kayıtlı kent ve çevre hukukuyla ilgili çalışmalar yürüten avukatlar ve Baro komisyon temsilcileriyle çalıştay gerçekleştirdi. Denizli'de gerçekleşen, Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Buluşması'nın sonunda ortak sonuç bildirgeside açıklandı. İki gün süren Çevre ve Kent Çalıştayı süresince, özellikle Kütahya, Uşak bölgesinde yoğunlaşan madencilik, Denizli ve Aydın’da sanayi atıklarının yanı sıra, yenilenebilir ve temiz enerji diye sunulan jeotermal santrallerin, tarımsal alanları tamamen yok ettiği tesbit edildi. Aynı zamanda da bölgede tarımla geçinen halkın ekonomik gücü azalarak, yarattığı hastalıkların da, kanser vakalarının artışı gözlemlendi. Türkiye’deki Başkanlık rejimininde yaşam odaklı olmadığı ve Gezi Süreci'de çalıştay içerisindeki bildirgenin değerlendirmesi içinde yer aldı.

"İŞİMİZ YAŞAMI SAVUNMAK"

Toplantıya katılan Ekolojist avukat Arif Ali Cangı, verimli ve coşkulu geçen iki günlük çalıştay sonucunda, bildirgede ortaklaşıldığını belirtti. Avukat Cangı, ilk işimiz yaşamı savunmak diyerek," Örgütlenmeler ihtiyaçtan doğar.  Doğanın talan edildiği, yaşam alanlarına yönelik saldırının yoğunlaştığı, küresel iklim değişikliğinin dünyanın geleceği ve  canlı yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturduğu bir dönem yaşıyoruz. Buna karşın, uygulanan kalkınmacı kapitalist politikalarla sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkının hukuksal güvenceleri bir bir ortadan kaldırılıyor. Bütün bunlara karşı yaşamı savunmak daha çok önem kazandı. Bunun için güçlü ve etkili hukukçu duruşu ihtiyacı ortaya çıktı.  Türkiye Baroları Kent ve Çevre Komisyonları üyeleri ve bu alanda çalışan avukatlar olarak, bu ihtiyaçtan yola çıktık. 2019 yılı başından bu yana gerçekleştirdiğimiz üç buluşmada ciddi yol aldık, umut verici bir noktaya geldik.  Yapacak daha çok işimiz var. Biz avukatız, savunmanız, en başta savunulması gereken şey yaşamın kendisi, şimdi bizim ilk işimiz yaşamı savunmak." açıklamasında bulundu.

Türkiye baroları kent ve çevre hukukçularının yer aldığı buluşmada ortaklaşa karar verilen sonuç bildirgesi şu şekilde:

Türkiye’nin zeytin, üzüm ve incir üretim deposu olan Aydın’da bu ürünlerin kalitesi ve niteliği, denetimsiz jeotermal santrallerin verdiği çevresel zararlardan dolayı her geçen gün düşmektedir. Jeotermaller, bulundukları bölgede asit yağmurlarına neden olarak doğrudan tüm canlı yaşamına zarar vermekte, yeraltına tekrar basılmayan artık sularda bulunan ağır metaller suyu ve toprağı kanserojen hale getirmektedir.  Bir zamanların tarım alanı olan Büyük Menderes havzasını besleyen nehir, artan kirlilikten dolayı artık bir zehir nehri haline gelmiştir. Kamu kurumları birincil görevleri olan denetim ve izleme faaliyetlerini, büyük sermayenin maden ve enerji alanında yoğunlaşmış şirketlerine karşı yerine getirmemektedir. Daha verimli ve etkin olacak diye devlet tarafından daha önce özelleştirilen sektörlerde, hiçbir denetim mekanizması çalışmamakta, çevresel zararlar kamunun üzerine bırakılırken, kârlar birkaç özel şirketin olmaktadır.

Bölgelerin kendi özelliğini göz ardı ederek ve Türkiye topraklarının geleneksel  tarım üretiminden koparılarak vahşi madencilik ve enerji sektörüne alan açmanın sonuçları yakıcı olarak kendini göstermektedir. Bu bölgelerdeki bitki ve hayvanlar üzerinde yapılan  çalışmalar bize canlılar üzerindeki  tahribatın yıkıcılığını  anlatmaktadır. Sanayi atıklarına karşı izleme ve kontrol mekanizmalarının çalışmaması, tarım topraklarını, suyumuzu ve havamızı kirletmekte, son aşamada bu kirlilik insan sağlığına ve tüm ekosisteme büyük zararlar vermektedir. Temiz hava ve temiz su tüm canlıların temel ortak ihtiyacı ve doğada parayla alınıp satılabilecek bir meta değilken, bugün temiz suya erişim, ciddi bir hak sorunu olarak karşımızdadır. Suların özelleştirilmesinden vazgeçilmeli, evlerimizde akan suyun içilebilecek nitelikte olması sağlanmalı ve su kaynakları ve çevresi mutlaka korunmalıdır

Bölgede yoğunlaşan kirliliğe rağmen Kütahya Murat Dağı’nda bulunan ormanlık alana, üstelik 1. Derece deprem bölgesinde bulunmasına rağmen altın-gümüş madenciliği için izin verilmesi hiçbir bilimsel mantıkla açıklanamaz. Maden şirketlerine her türlü kolaylık gösterilirken, sektör temsilcilerinin hâlâ şikayet ederek kendilerine yeni ayrıcalıklar talep etmesi ise bu sektör temsilcilerinin tüm topluma ve yaşama karşı yabancılaştıklarının göstergesidir. Talep ettikleri ayrıcalıklar  verilmemelidir. Zeytincilik Kanunu hiçbir şekilde madenciler lehine değiştirilemez.Yaşam alanlarını mahveden madenciliğe karşı  Bergama'dan  Cerattepe'ye  yürütülen yaşamı ve hukuku savunma mücadelesini sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Toplum yararına yatırımlar, tarihi, kültürel ve doğal varlıkları dikkate alan, tüm canlıların geleceğini öncelik kılan projelerin değerlendirilmesi ve ülke geleceği açısından tehdit oluşturmaya müsaade etmeyecek şekilde önceliği kamu yararı olan denetleme mekanizmalarının mutlaka  işletilmesi gerekmektedir. Fukuşima ve Çernobil felaketlerinin sonuçları gözümüzün önündeykenAkkuyu’ya yapılmak istenen Nükleer Santralin temelinde çatlaklar oluştuğu haberlerine karşı, olaya ciddiyetle yaklaşılmamıştır. Böyle bir durumun yaratacağı olası faciaların etkisi yüzyıllarca sürebilir ve bölgedeki tüm canlıların felaketi anlamına gelebilecektir. Yetkililer olası zararlara karşı, gerekli önlemleri almamaktadırlar. Bugünkü ve gelecek kuşakların yaşamı için çok büyük tehlike yaratan, dünyayı radyoaktif atık deposu haline getiren nükleer güç santrali projelerine karşı mücadelemiz sürecektir.

Yaşadığımız ekolojik kriz, küresel kapitalizm merkezli çevre ve kentleşme politikalarının sonucudur. Türkiye’de de kapitalizm, içine girdiği krizi doğaya saldırarak aşmak istemektedir. Türkiye’deki Başkanlık rejimi ise bu sistemin bir parçasıdır ve yaşam odaklı değil, güç odaklıdır. İdare, anayasal sorumluluk ve görevlerini yerine getirerek doğayı ve hayatı korumalıdır, hukuk kurallarını usulen değil işlevsel olarak doğayı ve halk sağlığını korumayı amaçlayarak uygulamalıdır.Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran, idarenin denetlenebilirliğini sınırlayan, demokrasiyi, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına ilişkin hukuki güvenceleri aşındıran başkanlık rejiminden bir an önce vazgeçilmelidir.

Toplum bir bütün olarak yaşam haklarına sahip çıkmalı ve temel haklarından ödün vermemelidir. Bu nedenle merkezi iktidarın rant odaklı politikalarına karşı bir kent hakkı ve çevre isyanı olarak gördüğümüz Gezi sürecinin kriminalize edilerek bazı Gezi bileşenlerine dava açılması, çevre savunucularının kararlılığından bir şey kaybettirmeyecektir. Savunulan kent hakkı ve tüm canlıların yaşam hakkıdır.

Biz aşağıda imzası olan Türkiye Barolarına kayıtlı kent ve çevre hukukuyla ilgili çalışmalar yürüten avukatlar ve Baro komisyon temsilcileri, sağlıklı çevrede yaşama hakkının ihlal edilmesine karşı mücadelelerimizi kararlılıkla ve birlikte yürüteceğimizi belirtir, bu çerçevede dördüncü toplantının Eylül ayı içinde Urfa Barosu ev sahipliğinde gerçekleştireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ADANA BAROSU          

ANKARA BAROSU                     

 ANTALYA BAROSU

ARTVİN BAROSU          

 AYDIN BAROSU               

BURDUR BAROSU

BURSA BAROSU               

DENİZLİBAROSU            

 DİYARBAKIR BAROSU

DÜZCE BAROSU               

ISPARTA BAROSU           

İZMİR BAROSU

KIRKLARELİ BAROSU   

KOCAELİ BAROSU          

MUĞLA BAROSU  

SAKARYA BAROSU        

ŞANLIURFA BAROSU     

VAN BAROSU        

YALOVA BAROSU                       

ZONGULDAK BAROSU  

Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
27°
az bulutlu
Anket Tümü
'Yeni normal'e geçişi erken buluyor musunuz?