İstanbul’da bulunan Sinbo Fabrikası’nda çalışan, Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’na üye 6 işçi 11 Eylül 2020 tarihinde iki ay boyunca ücretsiz izine çıkartıldığını, kendilerine bilgi verilmeden ücretsiz izinleri iki ay daha uzatıldığını ifade eden HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, haklarını geri almak için mücadele eden işçiler hakkında inceleme başlatan müfettişler, Sinbo yönetiminin ücretsiz izni, sendikal faaliyeti engellemek adına kullandığını tespit ettiklerini ve aynı gün işçilerin geriye dönük hak kayıpları giderilerek iş başı yapmalarına karar verdiklerini anımsattı.

HAKSIZ VE HUKUKSUZ ATILMALAR

Haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden atılan sendikalı işçilerden Dilbent Türker'in yaşadıklarını meclis gündemine taşıyan Çepni, "Dilbent Türker mağduriyetler ve hukuksuz duruma ilişkin yönetime dilekçe vermiş, dilekçesi işleme alınmadığı gibi, Kod 29 maddesi ( Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 08.04.2021 tarihinde yayımlanan 2021/9 Sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgede Kod 29 hakkında değişikliğe gidilmeden önceki maddeye dayandırılarak ) ile işten çıkarılmıştır.

Dilbent Türker, işine geri dönmek ve haklarını almak için 25 Ocak 2021 tarihinde fabrika önünde direnişe başlamıştır. Direnişinin 188. Gününde, direnişini görünür kılmak ve işe geri alınma gibi haklı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na iletmek için Anayasal hakkını kullanarak, sendika üyeleri ile birlikte Ankara’ya yürüyüş başlatmıştır. Yürüyüşe, kolluk güçleri defalarca müdahale etmiş ve işçileri keyfi bir şekilde gözaltına almıştır.

Dilbent Türker örneğinde olduğu gibi son yıllarda işçilerin yaşadığı mağduriyetlerin önlenmesi için, iş güvenliğinin sağlanması, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sendikal örgütlenme hakkının engellenmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

DİLBENT TÜRKER'DEN HABERİNİZ VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e,"Haksız yere işten çıkarıldığını iddia edilen Sinbo Fabrikası çalışanı Dilbent Türker’in direnişinden Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bakanlığınız, Dilbent Türker’in işe iadesi ve yasal haklarının verilmesi için sürece dahil olacak mıdır?" diye sordu.

Çepni şu sorularına da yanıt istedi:

Anayasa ve yasalarla tanımlanmış sendikalaşma ve örgütlenme hakkı, Sinbo fabrikası yöneticileri tarafından niçin kısıtlanmaktadır? Bu konuda bakanlığınız bir inceleme başlatmış mıdır?

Hukuksuz bir şekilde, işçilere ücretsiz izin kullandırdıkları müfettişler tarafından tespit edilen fabrika yönetiminin, işe dönen işçilere mobbing uygulandığı iddiası araştırılmış mıdır?

İşten çıkartmaların yasak olduğu dönemde, haksız yere sendikalı işçileri ücretiz izine gönderen fabrika yönetimine ne tür ceza verilmiştir?

Bakanlığınızın hukuki dayanağı olmadan Kod 29 ile işten çıkartılan işçilerin hak kayıplarının giderilmesi için ne tür çalışmaları olmuştur? Pandemi sürecinde bu güne kadar Kod 29 ile işten çıkartılan kaç işçinin işe iadesi olmuştur? Haksız uygulamaları tespit edilen kaç işyerine cezai işlemler uygulanmıştır?

Bakanlığınız işçilerin çalışma koşullarına dair düzenli bir denetleme mekanizmasına sahip midir? Çalışma koşulları uygun olmayan firmalara Bakanlığınızca herhangi bir yaptırım söz konusu mudur?

Anayasanın 51. Maddesi “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” Demektedir. Anayasaya, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na rağmen Bakanlığınıza yansıyan verilere göre son 5 yılda kaç işçi sendikaya üye olduğu için işten çıkartılmıştır?

Bakanlığınızın, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması ve tüm çalışanlara iş güvenliğinin sağlanması için çalışmaları var mıdır?

Dilbent Türker’in haklı ve hukuki taleplerini dinlemek için kendisi ile görüşme yapacak mısınız?