Cengiz Aldemir/ANKARA - Fındığın belirli iklim koşullarına gereksinim duyan, bu koşullar gerçekleşmediğinde verimli olmayan bitkilerinden biri olduğunu vurgulayan Çepni, Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği, tarımsal ürünlerin verimini ve kalitesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bu durumun çiftçi mağduriyetlerinin yanı sıra; gıda güvenliği ve erişimi konusunda büyük tehditler oluşturduğunu belirten Çepni, dünya fındık üretiminin ortalama yüzde 70’ini sağlayan Türkiye'nin fındık ihraç eden ülkelerin başında geldiğini kaydetti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MAĞDURİYETİ BÜYÜK

İklim değişikliğinin fındık üzerindeki olumsuz etkilerine ve Rainforest Alliance ve sürdürülebilir tarım programı UTZ işbirliğinde 2020 yılında hazırlanan “Fındık, İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Türkiye Raporu’ndaki bilgileri paylaşarak, "Karadeniz iklimsel olarak ciddi bir değişim içinde.

Bu değişim, kıyı şeridinden başlayarak sıcaklık artışlarına ve yağış rejimlerinde önemli düzensizliklere neden oluyor. Çiftçilere doğal afetlerde destek olmak ve zararlarını karşılamak için kurulmuş TARSİM, Bitkisel Ürün Sigortasında, 2021 yılı üretim sezonu için Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize illerinde fındık ürününde 61 bin adet poliçe düzenlendiğini ve bunların 59 bin adedini ‘don’ teminatlı poliçeler oluşturduğunu açıklamıştır. Şubat 2021 tarihlerinde yaşanan don olaylarından sonra TARSİM eksperleri, zarar tespitleri yapmış, don olayından etkilenme oranını, Giresun, Ordu yerelinde 0 ile 200 rakımında %20 ile %30 arasında, 200 ile 300 rakımında % 46, % 61, % 66 arasında, 400 ve daha yüksek rakımda % 92 çıkartmışlardır. Karadeniz Bölgesi’nde, 8 milyon kişinin geçim kaynağı olan fındık iklim değişikliğinden dolayı büyük risk altındadır ve sigorta yaptırmayan üreticilerin iklim değişikliğinden kaynaklı zararları büyük mağduriyetler yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

KONU ARAŞTIRILSIN

Çepni, iklim değişikliğinin fındık üretiminde neden olduğu sorunların incelenmesi, yarattığı risklerin azaltılması için bütünlükçü politikaların oluşturulması, fındık üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, tarım sigortasının devlet desteği ile yaygınlaştırılmasının sağlanması için konunun meclis tarafından araştırmasını istedi.