İnteraktif çalışmaların da yer aldığı panel, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Kentte yaşayan kadınların yaşadığı sorunlar ile yakından ilgilenen Buca Belediyesi, 2015 yılının Mart ayında açtığı ÖzgecanAslan Kadın Danışma Merkezi’nde yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla kadınların ve ailelerinin sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için faaliyet gösteriyor. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi’nde bu kez “toplumsal cinsiyet eşitliği” konusu masaya yatırıldı. Psikolog-sosyolog Demet Mavibulut tarafından verilen panelde, katılımcılara kadın ve erkeğin toplumdaki rolü aktarıldı. 

"CİNSİYET BİZİM SEÇİMİMİZ DEĞİLDİR"

Kadın ya da erkek olarak sahip olunan genetik, fizyolojik, biyolojik özelliklerin kadın ve erkek arasında eşitsizlik değil, sadece bir cinsiyet farkı yarattığını vurgulayan Mavibulut, “Toplumsal cinsiyet, farklı kültürlerde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder. Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanır. Cinsiyet, bizim seçimimiz değildir. Biyolojik varlığımızın bir niteliğidir. Ancak daha doğum öncesinde kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan bir süreç var. Bu çerçevede erkek cinsiyeti ile kadın cinsiyeti arasında toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından farklılıklar oluşur” dedi.

Kadın cinsiyetinin daha çok ev gibi özel alanda kalırken, erkek cinsiyetinin dışarıda her türlü kamusal alanda kendini ifade ettiğini belirten Mavibulut, “Çalışma yaşamından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime kadar her türlü kamusal alanda iki cins temelindeki bu görünüm toplumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturur. Oysa oyuncakların, kıyafetlerin, sporun, dansın, eğitimin, müziğin, filmlerin, renklerin cinsiyeti yoktur” diye konuştu.