İZ GAZETE - Tüm Yerel Sen 2016 Nisan ayı itibariyle Bornova Belediyesi'nde yetkili sendika oldu. Bu gelişmenin ardından Tüm Bel Sen bir  kamuoyu ile bir açıklama paylaşarak, memurların yaşadığı hak kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre Bornova Belediyesi'nde kamu emekçilerinin yaşadığı hak kayıpları şu şekilde açıklandı.

TÜM BEL SEN BORNOVA BELEDİYESİ MEMURLARININ HAK KAYIPLARINI AÇIKLAMIŞTI

"Sendikamız ile işveren arasında son toplu sözleşme Şubat 2016 tarihinde imzalanmış Mart 2016 itibariyle de daha önce benzeri görülmemiş şekilde son sözleşmemizde elde ettiğimiz sds zammını maaştan ayrı göstermek suretiyle, sendikamızın onayı olmadan idare tarafından çift bordro uygulaması hayata geçirilmiştir. Sendikamız bu uygulamanın asla kabul edilemeyeceği yönünde idare ile görüşmeleri sürdürürken, Nisan 2016 itibariyle işveren eliyle yetki tümyerelsene geçirilerek, çift bordro uygulamasının durdurulması yönünde sendikamız Tüm Bel-Sen’in girişimleri engellenmiştir. Daha sonra Nisan 2016 tarihindeki üye geçişleri neticesinde yetkili olan sözkonusu sendika işverenle yaptığı ilk sözleşmede, belediyemiz emekçilerine sds ücretlerini geri ödeyeceklerine dair taahhütname imzalatarak çift bordro uygulamasını büyük tavizler vererek sonlandırabilmişlerdir.

YEMEK KARTI

Bakanlar Kurulu Kararıyla memurlara yemek kartı verilmesinin önüne geçilmiş olmasına rağmen memurlara yemek yardımının başka yöntemlerle yapılabilir olduğu yasal olarak mümkündür. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararından önce yapılmış olan yemek kartı ihalesinin kapsadığı süre zarfında devam etmesinin yasal açıdan bir sorun oluşturmadığı bilinmesine rağmen idare tarafından yemek kartı ihalesinin bir çırpıda iptal edilmesine sessiz kalınmıştır. Bornova Belediyesi emekçileri 2018 yılı başından beri yemek yardımı alamıyorlar,dolayısıyla binlerce liralık hak kaybına uğramışlardır. Bu duruma da sessiz kalan tümyerelsen, bununla yetinmeyerek yemek yardımının yol yardımı adı altında verildiğini söyleyerek emekçi arkadaşlarımızı yanıltmıştır. Hâlbuki yemek yardımı ayrı bir hak iken yol yardımı ayrı bir haktır ve ikisinin de alınması gerekir. Memursen’in hükümetle yapmış olduğu sözleşme neticesinde büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde 01.01.2018 tarihi itibariyle memurlara yol yardımı verilebileceği yasal olarak kesinleşmiştir. Zaten yasal olarak yapılmasında hiçbir engel olmayan yol yardımının iptal edilen yemek kartlarına istinaden verildiğini söylemek, emekçi arkadaşlarımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu hususta belediye emekçisi arkadaşlarımız yemek hakkımızın geri kazanılması için yetkili sendikanın bir girişimde bulunmasını beklerken, tumyerelsenin belediyemiz çevresinden bir kafe ile göstermelik bir indirimi kapsayan protokol yapmış olması, içinde bulunduğumuz durumu daha da trajikomik hale getirmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME

Tüm Yerel Sen tarafından 2016 yılı yetki sürecinde emekçi dostlarımıza verilen sözlerden bir tanesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacağıyla ilgilidir. Maalesef verilen diğer sözler gibi yetkili sendika yine sözünü tutamamıştır; verdiği sözü gerçekleştirmek adına da gözle görülür bir girişimde dahi bulunmamıştır. 2016 yılından bugüne dek sadece işverenin isteği doğrultusunda müdürlük sınavı açılmıştır.

OTOPARK SORUNU

Tüm Yerel Sen'in yetkiyi aldığı tarihten günümüze kadar personel otopark sorunu daha da büyümüştür. Büyükpark içindeki otoparkın personele yasaklanmasindan sonra Bornova metro istasyonu otoparkının da ücretli olması Bornova belediyesi emekçilerini zor durumda bırakmıştır. Yetkili sendika diğer durumlarda olduğu gibi bu durum karşısında da sessiz kalmayı tercih etmiştir."

TÜM YEREL SEN'E ÇAĞRIDA BULUNULDU

Tüm Bel Sen tarafından kamu memurlarının durumu ile yapılan açıklamada Tüm Yerel Sen'e bir çağrıda bulunularak "Sayıştay denetimlerini bahane ederek toplu sözleşme masasından kaçmak belediye emekçilerine yapılabilecek en büyük ihanettir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Tüm Bel – Sen onurlu bir mücadele ile bedel ödeyerek kazandığı hakların geri verilmesine musade etmeyecektir. Yaklaşık 30 yıllık sendikal mücadele tecrübesine sahip sendikamız Tüm Bel – Sen belediye emekçilerinin haklarının daha ileriye götürmek yerine bahanelere sığınmış olsaydı, emekçi arkadaşlarımız günümüzdeki ekonomik ve sosyal imkanlara sahip olamayacaklardı." denilmişti. 

BORNOVA İŞYERİ TEMSİLCİSİ EŞKİ'DEN CEVAP GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tüm Yerel Sen Bornova İşyeri Temsilcisi Ömer Eşki sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada Tüm Bel Sen'e tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı; "Benim büyüdüğüm evde DİSK, KESK ve CHP'ye asla laf edilemezdi. Babamın DSP'de siyaset yaptığı zamanlarda bile bu üç kurum hak ettiği saygıyı hep fazlasıyla gördü. Babamın DİSK Gıda İş Sendikası İstanbul Bölge Başkanlığı ve daha sonrasında Örgütlenme Dairesi Müdürlüğü yaptığı dönemlerde; çocukluğumuz parklardan daha çok DİSK binalarında ve eylem alanlarında geçerdi. KESK'e bağlı Tüm Bel Sen ise bizler için çocukluğumuzdan beri hep değerliydi ve öyle olmaya da herşeye rağmen devam edecek. Bizim için Tüm Bel Sen sol belediyelerde örgütlülüğün, sağ belediyelerde ise direnişin adıydı. Şahsım ve sendikam Tüm Yerel Sen içerisindeki tüm arkadaşlarımın sahip çıktığı Tüm Bel Sen geçmişine ve kurumsal kişiliğine duyduğumuz saygı gereği kendilerinin Bornova Belediyesinde yaptıkları talihsiz açıklamaya cevap vermiyoruz. Baştan aşağı yalan, iftira ve hakaret dolu bu açıklamayı ciddiye almıyoruz. Kendilerini tabelası altında bulundukları kuruma, hiç değilse bizim kadar saygılı olmaya davet ediyoruz."