CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İcra ve İflas Kanununun 82’inci maddesine eklenmesini istediği bent ile borçlunun kullandığı tek vasıtanın haciz edilmesi nedeniyle yürüyen işini kaybetmesini engellemeyi amaçladığını belirtti. CHP’li Beko’nun TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde; “Borçlunun özellikle çalışma yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan hiçbir mal haczedilemez, haciz işlemi, borçlu kişinin gerek iş yaşamı gerekse ev yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bulunması şart olan malları borçluda bırakmak suretiyle gerçekleştirilir ilkesi çerçevesinde tek nakil vasıtası olduğu durumlarda haczin gerçekleşmemesi amacıyla düzenlenmiştir. Tek aracı ile işlerini yürütmekte olan bir borçlunun, hayatını ve işini sürdürmek amacıyla kullandığı bu taşıtın haciz edilmemesi ve borçlarını ödeyemez duruma gelmemesi için ilgili düzenlemenin yapılması gereklidir” ifadeleri yer aldı.

"ÖNEMLİ OLAN KÜÇÜK ESNAFI KORUMAK"

Ekonomik kriz nedeniyle iş yerini kapatan esnaf sayısının giderek arttığını bunun önüne geçmek için küçük esnafın korunması gerektiğini vurgulayan CHP’li Beko, şunları söyledi: “Bir tek vasıtası ile işini yürüten küçük esnafın hacizlik bir durumu sırasında ilk göze çarpan işini yürüttüğü aracı oluyor. Tek vasıtası olan ve bu araç olmazsa iş ve ev hayatını etkileyecek durumdaki kişilerin araçlarının haczedilmemesi önemli bir toplumsal konu. Biz de bunun kanuna eklenmesini istiyoruz. Bunun için verdiğimiz kanun teklifinde borçlunun çalışma yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan malların haczedilmemesi ilkesini hatırlatıyor ve tek nakil vasıtası olduğu durumlarda haczin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Burada önemli olan ekonomimizin can damarı olan küçük esnafımızı korumak. Ekonomik krizle en çok mücadele eden kesim olarak onlara ‘sosyal devlet’ anlayışının gösterilmesini bekliyoruz. Teklifimizin kabul edilmesi esnafımızın bir nebze de olsa yüzünü güldürecek, onları büyük bir sıkıntıdan, dertten kurtaracaktır,”