Gizem TABAN/İZ GAZETE- İzmir Tabip Odası, aile hekimlerinin iş güvencesini kısıtlayan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki gösterdi. Konuya ilişkin İzmir Tabip Odası Konferans Salonu’nda ‘Ceza Sözleşmesi'ni Reddediyoruz’ başlığı altında gerçekleşen basın açıklamasında Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, Tabip Odası Avukatı Mithat Kara ve aile hekimleri yer aldı. Basın açıklamasını okuyan Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, söz konusu yönetmeliğin; iş yükünü ölçüsüz arttırdığını, gelir kaybına neden olduğunu ve sözleşme feshini kolaylaştırdığını belirtti. Tabip Odası Başkanı Dr. Çamlı da yönetmelikten vazgeçilmemesi halinde hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. 

‘KEYFİ CEZALARLA YÖNETİLİYOR’

‘Aile Hekimliği, sürekli olarak aile sağlığı merkezi çalışanlarının aleyhine değişen yönetmeliklerle kanuni dayanağı olmayan ihtar puanı cetveline göre verilen keyfi cezalarla yönetilmeye çalışılmaktadır’ diyerek konuşmasına başlayan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, “Ne yazık ki Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerinin yönetiminden anladığı budur. 30 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bu anlayışın bir ürünüdür. Üzerinde hiç çalışılmadığı anlaşılan kronik hastalık izlemleri ile ölçüsüz arttırılan iş yükü aile hekimlerinin sürdürebilecekleri bir durum değildir. Bu artan iş yükü ile bir pozitif performans olacağı ifade edilmiş olsa da bu yönetmelik hekimlerinin gelirini azaltacak bir kandırmacadan öteye gitmeyecektir. Reddediyoruz!” açıklamalarında bulundu. 

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR’

Yönetmelik kapsamında; aile hekimlerinin görevleriyle ilgili olarak basına demeç vermesi, sosyal medya paylaşımı yapması, tweet atması durumunda 50 ihtar puanı ile cezalandırılacağı ve bunun iki kez tekrarlanması durumunda sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiğini söyleyen Dr. Yüksel, “Gerçek durumu yansıtan verilere ulaşamadığımız pandemide, paylaşımlarla ortaya çıkan gerçeklerin Sağlık Bakanlığında yarattığı rahatsızlığın bu cezaların verilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Halkın sağlığını tehdit eden durumları gizlemeye çalışan ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu zihniyeti reddediyoruz!” diye konuştu. 

‘SÖZLEŞME FESHİ’ TEHDİDİ

Kişilerin aile hekimleri hakkında suçlamalarda bulunması ve bu durumun iki kez yaşanması durumunda sözleşme fesihlerinin gerçekleşebilecek olmasının büyük bir tehdit olduğunun altını çizen Dr. Yüksel, “Bu hekimin mesleğini özgürce yapabilmesine engel olacak akıl dışı bir karardır. Bu yönetmelikle Entegre hastanelerde sağlık hizmeti sunan aile sağlık çalışanları nöbet görevlerini yerine getirmedikleri taktirde mazeretlerinin olup olmadığına bakılmaksızın sözleşme feshi ile karşı karşıya kalacak. Bu mantık ve insaf dışı uygulamayı kabul etmek mümkün değildir. Reddediyoruz!” dedi. 

‘AİLE HEKİMLERİ BUNU HAKETMİYOR’

‘Yeni çıkan yönetmelikle cezaevinde çalışan aile hekimlerinin gider ödemeleri yüzde 80 düşürülerek, ellerine geçen ücret azaltılmıştır’ diyen Dr. Yüksel, “Zor şartlarda, zor bir görevi yerine getiren aile hekimlerinin bu şekilde adeta cezalandırılması üzüntü vericidir.  Aile hekimliği uygulamasının başladığı andan bu yana satın alma gücünde yaklaşık yüzde 60 azalma yaşayan iş yükü büyük ölçüde artan aile hekimlerinin yıllardır iyileştirmelerin olacağını düşünerek bekledikleri yönetmelik yayınlanan bu haliyle büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Sistemindeki birçok yanlışa, yetersiz mekân, yetersiz personel ve yetersiz ekipmana rağmen mesleğinin gereklerini en iyi şekilde yapan aile hekimleri, anlamsız cezaları ve ölçüsüz iş yükü artışlarını içeren bu ceza yönetmeliğini hak etmiyor. Reddediyoruz” ifadelerini kullandı.             

‘İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ’

Yönetmelikten vazgeçilmesi yönünde çağrıda bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Yönetmelikten vazgeçilmemesi halinde gerekli hukuki süreçleri başlatacağız” dedi. İzmir Tabip Odası avukatı Avukatı Mithat Kara ise, “Yönetmeliğin iptali için dava hazırlıklarımıza başladık. Önümüzdeki hafta davamızı açacağız” dedi.