Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp yargılama süreci konusunda 17 Kasım 2021 tarihinde İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda bir basın toplantısı yapıldı. 

Basın toplantısına İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Genel Sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Köse ve TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Yıldıray Orhon katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, somut hiçbir delile dayanmayan yargılanmasının karar duruşması, 19 Kasım 2021 Cuma günü Diyarbakır’da yapılacaktır. İzmir Tabip Odası olarak Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp için, adalet istiyoruz! dedi.

Basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Köse yaptı. Dr. Hakan Köse, “2014-2018 döneminde Merkez Konseyi üyesi olan ve sonrasında 72. Büyük Kongrede Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilen Dr. Şeyhmus Gökalp, bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmış ve hukuk normlarına uyarlık göstermeyen bir şekilde tutuklanmış, üç aylık tutukluluk süreci sonunda 10 Şubat 2021 günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. 

Davanın 25 Haziran 2021’de görülen ikinci duruşmasına SEGBİS’le bağlanan itirafçı tanık ifadesinin tutanağa yanlış yazıldığını söyleyerek geri almıştı.  Buna rağmen Savcı 15 Ekim 2021 günü görülen üçüncü duruşmada sanki itirafçı tanık mahkeme huzurunda dinlenmemiş, ifadesini geri almamış, suçlamayı çürüten bütün belgeler mahkeme dosyasına gelmemiş gibi davranarak mütalaasında Dr. Şeyhmus Gökalp’in cezalandırılmasını talep etti. 

Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış geçmişine tanık olduğumuz Dr. Şeyhmuz Gökalp’in   somut hiçbir delile dayanmayan yargılanmasının karar duruşması 19 Kasım 2021 Cuma günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Yaşamı boyunca mesleğimizin onuruna ve etik ilkelerine bağlı kalarak görev yapan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın asılsız ve mesnetsiz iddialarla yargılanmasını ülkemizdeki sağlık sistemi ve özellikle pandemi dönemindeki kamu yönetiminin yetersizliğini, yanlışlarını, eksiklerini ve başarısızlığını görünür hale getirmiş olan, hakikati ve şeffaflığı savunarak, yurttaşlarımızın gerçekleri görmesine gayret gösteren TTB ‘nin yıpratılmasına yönelik, bir süreç olduğu kanaatini taşımaktayız. Tüm bu saldırılara karşın geçmişte olduğu gibi bugün de geri adım atmadan, halkın sağlık hakkını savunmaya ve gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.

Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp için adalet istiyoruz. Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılmasını ve beraat kararının verilmesini talep ediyoruz. açıklamasında bulundu. 

Daha sonra söz alan Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Yıldıray Orhon, "Şeyhmus Gökalp mesnetsiz bir iddia ile tutuklanmış açılan dava sonucunda da bir süre tutuklu kalmıştı. Süreçte suçluluğunu gösterir bir kanıt olmadığı ortaya çıktı. Adalete olan inancımızı korumak istiyoruz. Dr. Şeyhmus Gökalp için adalet istiyoruz” dedi.