Gizem TABAN/İZGAZETE- Türkiye; sağlık sisteminin çöküşe geçtiği, adalet terazisinin şaştığı, eğitimin geri plana atıldığı, işçi ve memurların haklarını alamadığı, çiftçilerin üretemediği, esnafın kazanamadığı, basın özgürlüğünün rafa kalktığı, emeklilerin torunlarına harçlık veremediği, öğrencilerin gelecek kaygısının sınıra ulaştığı, kadın şiddetinin arttığı, sanatçıların baskılandığı, doğanın talan edildiği, can dostlara işkence yapıldığı, iş insanlarının belirsizlikle boğuştuğu, 7’den 70’e herkesin geçinemediği, yerel yönetimlerin köşeye sıkıştırıldığı bir yılı daha geride bıraktı. Toplumun farklı kesimlerinden temsilciler; sağlıkçılar, hukukçular, öğretmenler, işçiler, memurlar, çiftçiler, esnaf, gazeteciler, emekliler, öğrenciler, kadınlar, sanatçılar, çevreciler, can dostlar, iş insanları açısından 2022 yılını değerlendirdi, 2023’e dair beklentilerini ve umutlarını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İz Medya Yayınlar Koordinatörü Murat Atilla ve İzmirliler de 2022 ve 2023’e dair soruları yanıtladı. Ekonomist Ayhan Bülent Toptaş ise, milyonlarca insanın açlık ve yoksullukla mücadele ettiği 2022 yılını özetlerken 2023’e dair ekonomi alanındaki öngörülerini açıkladı.

matilla

‘BAŞARILI BİR YILDI’

İz Medya’nın 2022 yılını değerlendiren İz Medya Yayınlar Koordinatörü Murat Atilla, “İz Medya’nın 2022 yılı atılımla geçti. Bu dönemde yeni bir medya merkezi oluşturduk. En büyük sıkıntımız, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların ağırlığını bizim de fazlaca hissetmemizdi. Buna rağmen başarılı ve hedeflerimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu” dedi. İz Medya’nın 2023 yılına yönelik beklentilerini aktaran Atilla, “İz Medya yönetimi olarak geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini ve 2023 yılının planlamasını yaptığımız 2 günlük kampımız yeni tamamlandı. 2023 yılında yoğunlaşacağımız en önemli konulardan biri dijitalleşme. Bu yönde ciddi çalışmalarımız var ve yılın ilk çeyreğinde hayata geçecek. Bunun yanı sıra basın ve ifade özgürlüğü konusunda geçtiğimiz yıllara göre seçim atmosferini de göz önünde tutarak nispeten bir düzelme ve demokratikleşme bekliyoruz ve umut ediyoruz” diye konuştu.

‘BELİRLEYİCİ OLACAK’

‘İz Medya 2023 yılından umutlu mu?’ sorusunu da yanıtlayan Atilla, “Ekonomik açıdan 2023 yılının 2022 yılına göre daha zor geçeceğini öngörüyoruz. 2023 yılının pek çok açıdan önemi var. Seçim sonuçları, ekonomik gelişmeler umudumuzun olup olmaması konusunda belirleyici olacak. Bizim umudumuz her zaman var. Çünkü, demokrasi, hukukun üstünlüğü, basın ve ifade özgürlüğü, toplumsal barış ve refahın adil paylaşımı için bugüne dek sürdürdüğümüz çizgiden sapmadan, aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

tunçsoyer

‘HER ŞEY DEĞİŞECEK’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 ve 2023’e dair soruları yanıtladı. Başkan Soyer, ‘İzmir için 2022 yılı nasıl geçti?’ sorusuna “Çok zor geçti” cevabını verirken 2023 yılından beklentileri hakkında, “2023’ten 3B; barış, başarı ve bolluk bekliyorum. Tabii ki öncelikle sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi. Başkan Soyer, ‘2023 yılından umutlu musunuz?’ sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yeni yıldan çok çok umutluyum. Bir şey değişecek her şey değişecek.”

erkanbatmaz

‘HAKLARIN İYİLEŞMESİ’

Sağlık emekçileri açısından 2022 yılını değerlendiren SES İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, “2022 yılı, sağlıkçılar için vaatlerin bir türlü hayata geçmediği, umutsuzluğun ve tükenmişliğin her geçen gün arttığı bir yıl oldu” ifadelerini kullandı. Batmaz, sağlıkçıların 2023 yılından beklentilerine dair ise, “Sağlık emekçilerinin özlük haklarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve halkın sağlık hakkına ulaşabilmesini diliyoruz. Yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Sağlıkta dönüşümün terk edilerek sağlık emekçileri ve halk için sağlık politikalarının hayata geçirilmesini istiyoruz” açıklamalarında bulundu. ‘Sağlık emekçileri, 2023 yılından umutlu mu?’ sorusuna yanıt veren Batmaz, “Sağlık emekçileri maalesef çok umutsuz” dedi.

sefayılmaz

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ’

İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, ‘2022 yılı hukuk ve hukukçular için nasıl geçit?’ sorusuna, “2022 yılı, tüm ülke için olduğu gibi hukukçular için de ekonomik anlamda şiddet içerisinde geçti. Hak ihlalleri çok yoğun yaşandı, insanların ifade özgürlüğüne engeller konuldu. Hukuk üzerinden ülke dizayn edilmeye çalışıldı” dedi. Hukuk ve hukukçular açısından 2023 yılından beklentileri aktaran Yılmaz, “2023 yılının mutlaka hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir yıl olmasını istiyoruz. Ancak önümüzde bir seçim var, bu seçimde olumlu bir sonuç olmazsa gidişatın daha kötü olacağı bir gerçek…” dedi. Yılmaz, ‘Hukuk ve hukukçular açısından 2023 yılından umutlu musunuz?’ sorusuna üzerine ise şu açıklamayı yaptı: “Umudumuzu hiç kaybetmedik, sonuna kadar umutluyuz.”

necipvardal

‘ÖMK’NIN DEĞİŞMESİ’

Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, öğretmenler açısından 2022 yılını değerlendirdi. ‘2022 yılı öğretmenler için nasıl geçti?’ sorusunu cevaplayan Vardal, “Genel olarak en büyük problem yaşadığımız ekonomik kriz… Eğitim emekçileri her geçen gün daha da yoksullaştı. Diğer en büyük sorun, öğretmenleri yarıştıran ve ayrıştıran Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) yürürlüğü girmesi oldu. Ancak kısa süreli de olsa eğitim alanındaki sendikaların ÖMK konusunda bir araya gelerek yürüttüğü mücadelede açısından bakarsak çok anlamı bir yıl oldu” diye konuştu. Öğretmenlerin 2023 yılına dair beklentilerini açıklayan Vardal, “2023 yılının, ÖMK’nın öğretmenlerin talebine yönelik bir kanuna dönüşeceği bir yıl olmasını diliyoruz. Ayrıca demokrasinin büyüyeceği, özgürlüğün ve eşitliğin sağlanacağı bir yıl olmasını istiyoruz” dedi. Vardal, “Öğretmenler, 2023 yılından umutlu mu?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Çok umutlu olduğumuzu söylemek zor belki ama umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz.”

memişsarı

‘ADİL GELİR DAĞILIMI’

İşçilerin 2022 yılında yaşadıkları en büyük zorluğun çoklu yoksulluk olduğunu söyleyen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İşçiler için büyük sorun, enflasyonun yüksekliği ve maaşların yaşam standartlarının çok altında kalması oldu. İkinci olarak ise AKP iktidarının işçi düşmanlığının devam etmesi ve örgütlenme önündeki engellerin artmasıydı” dedi. İşçilerin 2023 yılından beklentilerinin gelirde ve vergide adalet olduğunu belirten Sarı, belediye işçileri için kadro talebinin de 2023’te hayat bulmasını istediklerini ifade etti. ‘İşçiler 2023’ten umutlu mu?’ sorusunu da yanıtlayan Sarı, “Yeni yıldan umutlu değiliz. Çünkü, özgürlüğün ve adaletin eşit şekilde sağlanmadığı, adil gelir dağılımının olmadığı hangi yıl ya da dönem olursa olsun işçiler mutlu olmayacaktır” diye konuştu.

mustafagüven

‘BEKLENTİMİZ GEÇİNMEK’

Memurlar açısından 2022 yılını değerlendiren KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, “Memurların 2022 yılında yaşadığı en büyük sorun; açlık sınırına yakın bir ücret skalasına gerilemiş olmaları… Ekonomik olarak belki de Cumhuriyet tarihinin en yoksul dönemlerinden birini yaşıyorlar” dedi. Memurların 2023 yılına dair beklentilerini açıklayan Güven, ‘Memurlar 2023 yılından umutlu mu?’ sorusuna da yanıt verdi. Güven, “Yeni yıldan beklentimiz, geçinebileceğimiz insanca ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi… Ancak 2023’ten de pek umutlu değiliz” ifadelerini kullandı.

alibülenterdem

‘KAZANMAK İSTİYORUZ’

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, çiftçilerin 2022 yılında yaşadıkları en büyük sorunun girdi maliyetlerinin yüksekliği ve hasat döneminde ithalat yapılmasından dolayı ürün fiyatlarının baskılanması olduğunu söyledi. Çiftçilerin, 2023 yılından beklentilerini anlatan Erdem, ‘Çiftçiler 2023 yılından umutlu mu?’ sorusunu da yanıtladı. Erdem, “Çiftçiler, yeni yıldan üretmeyi ve kazanmayı bekliyor. Ama her yıl bir öncekinden daha kötü oluyor. Gidişat pek umut vermiyor” açıklamalarında bulundu.

semihgirgin

‘İSTİKRAR VE GÜVEN’

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, 2022 yılının esnaf için; hammadde, elektrik, kira, doğalgaz fiyatlarındaki artıştan dolayı zorlu bir yıl olduğunu dile getirirken 2023’e dair beklentileri hakkında ise, “2023’ten beklentimiz istikrar ve güven ortamının sağlanması ama bunun düzelebileceğine inanmıyoruz” ifadelerine kullandı. Girgin, ‘Esnaf, 2023’ten umutlu mu?’ sorusu üzerine, “Umutsuzuz. Heyecanımız yok” dedi.

gökhandurmuş

‘ÖRGÜTLENME YILI’

2022 yılının gazeteciler için, geçmiş yıllarda olduğu gibi basın özgürlüğü mücadelesiyle geçen bir yıl olduğunu vurgulayan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “2022 yılı içerisinde 29 meslektaşımız tutuklandı. Aynı zamanda güvencesiz çalışmaya karşı bir örgütlenme yılı oldu” açıklamalarında bulundu. Gazetecilerin 2023 yılından beklentilerine dair konuşan Durmuş, “En büyük beklentimiz gazetecilerin daha örgütlü olduğu, basın özgürlüğü ve hakları için mücadele edeceği bir yıl olması…” dedi. Durmuş, ‘Gazeteciler 2023 yılından umutlu mu?’ sorusuna ise, “Evet umutluyuz. Çünkü değiştirmek için daha fazla mücadele ediyoruz” yanıtını verdi.

ibrahimyılmaz

‘ADALET BEKLİYORUZ’

Tüm Emekliler Sendikası önceki dönem MYK Üyesi İbrahim Yılmaz, emekliler için 2022 yılını değerlendirdi. Yılmaz, “Emeklileri, 2022 yılında en çok geçim sıkıntısı zorladı. Aldıkları maaşlarla sokağa çıkamıyorlar” dedi.  Yılmaz, ‘Emeklilerin 2023 yılından beklentileri neler?’ ve ‘Emekliler 2023 yılından umutlu mu?’ sorularına şu yanıtı verdi: “2023’ten beklentimiz öncelikle adalet ve özgürlükler… Ve Türkiye’deki emeklilerin Avrupa’daki emeklilerin standartlarında yaşamasını diliyoruz. Ancak bu anlamda 2023’ten de hiç umudumuz yok.”

necatikalafat

‘UMUTLARI KAYIP’

Öğrenciler için 2022 yılını değerlendiren Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “Öğrenciler için 2022 yılı, yokluk ve yoksunluk içinde geçti. Çocuklar ve gençler, geleceklerine dair umutlarını kaybetmiş durumdalar. Giyinemiyorlar, beslenemiyorlar, barınamıyorlar” açıklamalarında bulundu. Kalafat, öğrencilerin 2023 senesinden beklentilerini de şöyle sıraladı: “Temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, daha özgür ve gelecek kaygısı duymadan yaşayabildikleri, iş bulabildikleri ve geçinebildikleri bir hayat istiyorlar.” Kalafat, ‘Öğrenciler, 2023 yılından umutlu mu?’ sorusunu yanıtlayan Kalafat, “Bence umutlu değiller. Bir geleceksizliğin içine sürüklenmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.

hilalsusuz

‘EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri Üyesi Hilal Susuz, kadınlar açısından 2022 yılını şöyle özetledi: “2022 yılı kadınlar için mücadele dolu geçti. Kadınlar öldürülmeye, şiddete uğramaya devam etti. Ama aynı zamanda her gün mücadele de etti.” Kadınların 2023 yılından beklentilerini açıklayan Susuz, “Her yıl olduğu gibi 2023’te de eşit ve özgür bir dünyayı-ülkeyi var etmek için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. ‘Kadınlar 2023 yılından umutlu mu?’ sorusunu cevaplayan Susuz, şunları söyledi: “Biz, her yeni günden umutluyuz. Uyandığımız her sabah; kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının olmadığı bir dünya-ülke amaçlıyoruz. O yüzden 2023’ten de umutluyuz.”

burhanşeşen

‘ACİL DEMOKRASİ’

Sanatçılar açısından 2022 yılını değerlendiren Sanatçı (Müzisyen) Burhan Şeşen, “2022, sanatçılar için en zor geçen senelerden biri oldu. Pandemi sonrasında biraz nefes alacağımızı düşünürken yasaklamalar başladı. Aynı zamanda fiyat artışlarından dolayı da sanatçılar çok zorlandı” açıklamalarında bulundu. Şeşen, ‘2023 yılından sanatçıların beklentileri neler?’ sorusuna, “Ülkeye acil demokrasi gerekiyor. O geldikten sonra birçok sorun kökten çözülecektir. En büyük beklentimiz, ülkenin tek adam rejiminden çıkıp tekrar parlamenter sisteme dönmesi…” yanıtını verdi. ‘Sanatçılar 2023 yılından umutlu mu?’ sorusunu da cevaplayan Şeşen, “Umut her zaman var, bizi ayakta tutan zaten o…” dedi.

doğuışık

‘TALAN VE MÜCADELE’

EGEÇEP Sözcüsü Avukat Doğu Işık, 2022 yılının sağlıklı çevrede insanca yaşam hakkı adına iç açıcı bir yıl olmadığını dile getirdi. Işık, “Doğal ve kültürel varlıkların sermayenin çıkarı için talan edildiği onlarca olaya şahit olduk. Ancak hak mücadelesi adına son derece olumlu bir sene geçirdik. Talan neredeyse, mücadele edenler oradaydı” ifadelerini kullandı. 2023 yılında, sağlıklı çevrede insanca yaşam mücadelesinin büyüyerek artmasını beklediğini söyleyen Işık, çevrecilerin 2023 yılından umutlu olup olmadığına yönelik soruya ise, “Gelecek nesillere olan borcumuz için, yaşanabilir, sağlıklı bir çevre için her zaman çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

fundaersoy

‘ÜZÜCÜ BİR SENEYDİ’

HAYKONFED Başkan Yardımcısı Funda Ersoy, can dostlar açısından 2022 yılının üzücü bir sene olduğunu belirterek, “Yapılan işkenceler, açılan davalar bunu gösteriyor. Üzücü bir yıldı” dedi. Ersoy, can dostlar için 2023 yılından beklentilerine dair, “Can dostları koruyacak yasanın uygulanmasını ve caydırıcı cezaların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Tüm insanların yüreğine de sonsuz sevgi ve merhamet diliyoruz” diye konuştu. Ersoy, ‘Can dostlar için 2023 yılından umutlu musunuz?’ sorusuna ise, “Umut olmasa yaşayamayız. Ancak köpeğe ‘it’ denilen bir coğrafyada ne kadar umutlu olunabiliyorsa o kadar umutluyuz. Yine de birtakım şeyleri mücadele ederek kazanacağımıza inanıyoruz” yanıtını verdi.

alpavniyelkenbiçer

‘SARMALDAN ÇIKAMADIK’

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, iş insanları için 2022 yılında en büyük problemin enflasyon olduğunu belirtti. Yelkenbiçer, “Bilim ışığındaki iktisat politikalarından vazgeçildiği için enflasyon-faiz sarmalından çıkamadık. Haliyle, bunun kötü yansımalarını gördük” diye konuştu. İş insanlarının 2023 yılından beklentilerinin; uygun ve istikrarlı bir ekonomi politikası ile gelirin adil bölüşüldüğü bir ülke olduğunu söyledi. Yelkenbiçer, ‘İş insanları 2023 yılından umutlu mu?’ sorusuna, “Umudumuzu kaybetmiyoruz” yanıtını verdi.

İZMİRLİLER NE DEDİ?

‘UMUTLUYUM AMA…’

Bornova’da yaşayan, Spor Antrenörü Oğulcan Bilmez, 2022 yılının hayat pahalılığından dolayı zorlu bir yıl olduğunu dile getirdi. Bilmez, “2022’de beni en çok zorlayan şey geçim sıkıntısı oldu. Arabamı satmak durumunda kaldım” dedi. Bilmez, ‘2023 yılından beklentileriniz neler?’ sorusuna, “Geçim derdinin olmadığı bir yıl diliyorum. Dışarıya çıkıp bir kahve içmek istediğimde ay sonunu düşünmek istemiyorum, ihtiyaçlarımı rahat bir şekilde karşılamak istiyorum” yanıtını verdi. ‘2023 yılından umutlu musunuz?’ sorusunu de cevaplayan Bilmez, “Umutluyum ama umudum her geçen gün tükeniyor” ifadelerini kullandı.

‘HAYAL KURSAK DA…’

Konak’ta yaşayan, mağaza çalışanı Arzu Sabah, 2022 yılının her açıdan zor geçtiğini söyledi. Sabah, “Ekonomi ve pandemiden dolayı zor bir sene oldu” dedi. 2023 yılından beklentilerini de açıklayan Sabah, “Hayat şartlarının iyileşmesini diliyoruz. Artık herkes umutsuz ve mutsuz…” diye konuştu. Sabah, ‘2023’ten umutlu musunuz?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Ne kadar pembe hayaller kursak da çok umudumuz kalmadı. Yine de umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz.”

‘DEĞİŞİM DİLİYORUM’

Karşıyaka’da yaşayan, emekli Sermin Binicioğlu, 2022 yılı için, “Hayat pahalılığı ile geçti. Herkesi en çok zorlayan şey bu oldu. Pazara, markete her gidişimizle şok olduğumuz bir yıl oldu” değerlendirmesini yaptı. Binicioğlu, 2023 yılından beklentilerine dair ise, “Yönetimden ekonomiye, sağlıktan eğitime kadar her şeyin iyi yönde değişmesini bekliyorum” dedi. ‘2023 yılından umutlu musunuz?’ sorusunu cevaplayan Binicioğlu, “Kısmen umutluyum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘ZOR BİR YIL OLDU’

Konak’ta yaşayan, öğretmen Ulaş Dönmez, ‘2022 yılı sizin için nasıl geçti?’ sorusuna, ‘Ücretli öğretmenim, asgari ücretin altında maaş alıyorum. Dolayısıyla hayat şartları ve ekonomi açısından çok zor bir yıl oldu” yanıtını verdi. Dönmez, 2023 yılından beklentileri hakkında, “Hayat şartlarının iyileşmesi, alım gücünün artacağı bir yıl diliyorum” dedi. ‘2023 yılından beklentileriniz ne sorusuna yanıt veren Dönmez, şu açıklamayı yaptı: “Hiçbir umudum yok. Tüm bu şartların nasıl düzeleceğine dair bir fikrim de yok.”

‘ÇEKİMSERİM’

Konak’ta yaşayan, emekli Abdurrahman Yüce, 2022 yılını değerlendirirken hayat pahalılığına vurgu yaptı. Yüce, “2022 bana hiç iyi gelmedi, ekonomik şartlar herkesi oluğu gibi beni de çok zorladı” dedi. 2023 yılından beklentilerini aktaran Yüce, “Enflasyonun kontrol altına alınması ve alım gücünün artmasını istiyorum” diye konuştu. Yüce, ‘2023 yılından umutlu musunuz?’ sorusuna ise, “Çekimserim” yanıtını verdi.

ayhanbülenttoptaş

‘EKONOMİK SORUNLAR AĞIRLAŞACAK’

2022 yılını ekonomik açıdan değerlendiren Ekonomist Ayhan Bülent Toptaş, “2022 yılında enflasyon, son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bununla birlikte, ekonominin toparlanması için alınması gereken tedbirler alınmadı ve dünyada kabul görmüş iktisat uygulamalarının aksine politikalar hayata geçirildi. Bu nedenle 2022 kayıp bir yıl olarak değerlendirilebilir” diye konuştu. 2023 yılına dair ekonomiden beklentisini açıklayan Toptaş, “Ekonomideki dengesizliklerin daha da yoğunlaşmasını bekliyorum. Bunun nedeni de çok yakında bir seçim olması… Seçim, ihtiyatlı politikaların hayata geçirilmesi için uygun bir ortam değil. İktidar seçimi kaybetmek istemiyor, bütçe açığının büyümesine, borçlanmanın artmasına engel olacak tedbirler almayacaktır. Aksine, seçime kadar bunların genişlemesine neden olacak politikalar uygulamaya devam edecektir. Ekonomik sorunlar daha da ağırlaşacaktır” dedi. Yeni yılın ekonomi açısından pek umut vaat etmediğini belirten Toptaş, “Seçimi kim kazanırsa kazansın, kimse yerinde olmak istemez diyebilirim” ifadelerini kullandı.